Quantcast
Бъдещият главен прокурор иска някои подкупи да не се наказват | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

12 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Бъдещият главен прокурор иска някои подкупи да не се наказват

Редица идеи за отпадане на преследването на даващите или искащите подкуп са залегнали в концепцията на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Документът беше качен на сайта на Висшия съдебен съвет във вторник. 

Една от тях е да не бъде наказателно преследвано лице, което е дало подкуп на висш държавен служител, но "доброволно съобщи на компетентните органи, макар и не незабавно, дори и когато неправомерното му поведение е било изцяло доброволно, а не в резултат на упражнено изнудване". Според Гешев трябва да има критерии, по които се прилага тази привилегия, и така гражданите ще са по-активни в оплакванията от подкупи.

Гешев възражда и старата прокурорска идея да бъде декриминализирана провокацията към подкуп. И също и възможност за споразумения по делата за корупция, когато подкупът е на стойност до минималната заплата. Това би "ускорило съществено разследванията на най-често извършваните корупционни престъпления по т.нар. "ниски и средни етажи на властта", пише Гешев в концепцията си. 

По същата схема той предлага и да се въведе фигурата на "сътрудничещия обвиняем", с помощта на когото да се разследва организираната престъпност. Алтернативно предлага сътрудниците на прокуратурата по тези дела задължително да получават наказания под предвидения от закона минимум, когато "предоставената информация е от съществено значение и може да послужи като доказателство за извършената престъпна дейност, както и за предотвратяване на предстоящи неправомерни дейности". 

Гешев показва неразбиране за функциите на съда, който единствено правораздава и би трябвало да е равно отдалечен както от подсъдимите, така и от прокуратурата. "Ще положа усилия за изграждане на хармонични отношения както със съда, така и с всички разследващи органи, в името на общата цел - успешното противодействие на престъпността", пише кандидатът в концепцията. Той се зарича и да отстоява "необходимостта от укрепване на авторитета на съда". 

Според Гешев продължителното наблюдение на ЕК върху България се използва във вътрешен план като инструмент за политическо противопоставяне. "Не е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост", твърди зам. главният прокурор.

Интересно е, че Гешев смята, че в момента има форми на отчетност на главния прокурор, които се ползват активно. Той щял да продължи да ги следва и доразвива. Всъщност основната европейска критика към единната и централизирана прокуратура е, че ръководителят й е безконтролен и безотчетен. Гешев твърди, че е невъзможно по закон, а само "създадено усещане", че главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата. "Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е "господар на досъдебното производство", следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство", пише още безалтернативният кандидат. "Какъвто и отпечатък да имат личностите върху системата, тя трябва да бъде организирана така, че работата и ефективността й да не зависят от отделни личности, включително и от тази на главния прокурор", коментира още Гешев.

Той обещава да "насърчава публичността", която според него съществува и в момента. Истината е, че прокуратурата е "публична" само когато й отърва, а по казуси, по които се проваля, или опъва чадър над силните на деня, мълчанието й е непробиваемо.

 

СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО ПРОДУКТ

В увода си Гешев пише, че "ние сме длъжни да дадем "продукта", който българските граждани очакват от нас - справедливост. Липсата й няма как да бъде оправдана или обяснена с нищо, още по-малко с буквата на закона". Той смята, че моделът на спецпрокуратурата може да сe адаптира за цялата прокуратура. А цената на криминалния преход не трябва да бъде плащана само от обикновения български гражданин и данъкоплатец.

 

ПРИВИЛЕГИИ

В концепцията си Гешев говори и за социални дейности за поддържане на висок стандарт на независимостта на магистратите и съдебните служители. Тук включва и разширяване на възможностите за предоставения пакет от социални услуги - ведомствени жилища, специализирани здравни услуги, създаване на алтернативи на ползването на ведомствените почивни бази (не посочва какви). Както и "справедливо и достойно осигуряване на жизнения стандарт" на пенсиониращите се магистрати чрез "отпадане на ограниченията на максималния праг на пенсия" и "включването им в обучителния процес за поддържане на приемствеността". Голяма част от тези обещания не зависят от Гешев, а изискват законови промени.
 

Към статията във в. СЕГА
Хулиган

Бъдещият главен прокурор иска някои подкупи да не се наказват

Те и сега не се наказват.

Но са с псевдоними - асансьори, тераси, кръстници и тъщи...

http://www.drago.info/index.php/2019/08/09/svatbata-na-prokurora/

Stern

Голяма част от тези обещания не зависят от Гешев, а изискват законови промени.

Преди какво се лъжеше най-много? Па макар и действието да е с един кон.

.

Мен лично най ме притеснява заканата да пренесе стила на спецпрокуратурата в цялата прокуратура. Значи ще стане практика да се арестува по подозрение, по донос, по вътрешно усещане. И после да се търсят доказателства. 8 месеца. Ако не стигнат, промяна на някоя запетая и още 8 месеца.

.

Това за ненаказуемост на предложилия подкуп дали не е заради другарчето му, че май има вероятност той да е инициирал, а не кметицата.

Елемент Э
снимка на Елемент Э
Не им ли стигат подкупите, че искат и пенсиите да са без таван
Доц.Трътлев

Интересно е, че Гешев смята, че в момента има форми на отчетност на главния прокурор, които се ползват активно. 

 Ами тук спеца Гешев е абсолютно прав.  Глав. прокурорът се отчита на другите  двама шишковци. Това и децата го знаят.

Миряна Б.

Ако Бог Иисус Христос прочете, че справедливостта е продукт, като нещо от Била, ще започне Последният съд. Г-н Гешев да чете евангелията.

Миряна Б.

Ни справедливость у Бога никогда не существовала без любви, ни любовь – без справедливости. ... совершенства – Бог явит Себя человечеству и в последний Судный день. ... «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). ... «Христос и на Последнем суде, – пишет богослов, – останется .

hamel

Ни справедливость у Бога

Слънце, знаеш че те обичам, но кво търсиш? Разбиране, споделяне? Не надо!  Надо бить по башкам неотвратимо! Ja, ja ?

Между другото отвратен Html - код на форума! Отде ги намериха тия програмисти - да не са били на попрафка, вместо да берат билки?

Тея такова, деца ай мийн, имат ли си претстава с кого си имат работа? Форумът не е само келнери

ГАМЕНЧЕТО

Чантаджия. Сър.

Интервал

Правилно се е ориентирал Бъдещ прокурор кандидат Иван. Като цяло, подкупите трябва да се декриминализират, иначе, така има опасност някой ден някой и да стигне то затвор, а това е недопустимо.

Danibus

Прокуратурата е страна в наказателния процес/по някога и в гражданския и административния/ и не може и е недопустимо да има "хармонични""отношения със съда. Съда не може да си позволи да има хармонични отношения с която и да е от страните, тъй като това би противоречало на неговата същност и функции, като правораздавателен орган. В едно демократично общество прокуратурата не може да въздава справедливост - това е в прерогативите единствено на съда.Задължително е да има рязко и отчетливо разграничение между съд и прокуратура в тяхната дейност и отношения, така както е по закон. Немислимо е да има каквато и да е обща хармонична дейност между тях в името на "общественото благо и справедливост" или в името на народа. 

Magi

Защо някои , нека да бъдат всички. Тоя да не мисли , че ако стане гл.пр. , ще е и м-р на МФ и МЗ? Не нам , не нам...