Quantcast
ДАНС поиска 24-часов достъп до данните на всеки ученик и студент | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

6 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
ДАНС поиска 24-часов достъп до данните на всеки ученик и студент

Държавна агенция "Национална сигурност" поиска пълен достъп до информационните фондове на Министерството на образованието, в които се съдържат данни за всяко дете в предучилищна група, всеки ученик и всеки студент в България. Този достъп трябва да бъде осигурен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Така на практика агенцията ще може да знае във всеки един момент за всички ученици и студенти какво учат, къде го учат, дали са прекъснали, какъв е успехът им, къде се местят.

Безпрецедентният достъп до тази информация е предвиден в съвместна инструкция между агенцията и министерството, чийто проект е публикуван за обществено обсъждане. Мотивите към проекта са лаконични, но от тях е видно, че инициативата е на ДАНС. Агенцията се позовава на чл. 30, ал. 3 от Закона за ДАНС, според която министерствата и ведомствата предоставят на агенцията достъп до информационните си фондове по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство. Този член е част от уредбата, по която ДАНС осъществява информационна дейност - "събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от агенцията, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно функционалната компетентност на агенцията". Всички тези постановки съществуват от 2008 г. в закона. Не е ясно защо сега се пристъпва към искане за достъп до масивите на МОН, което оперира с чувствителна информация за деца, чиито лични данни се ползват от специална закрила.

От самата инструкция се вижда, че достъпът се осигурява "за справочна дейност". ДАНС предвижда да ползва няколко информационни бази на министерството - регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация; регистъра за завършилите студенти и докторанти; регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления; националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование; информация за движение на децата и учениците.

Координацията на дейностите по осигуряване на този достъп ще се осъществява от специализирана дирекция "Сигурност" на ДАНС и дирекция "Информационни и комуникационни технологии" в МОН. При създаването на нови информационни фондове министерството ще трябва да осигури достъп и до тях. Служителите на агенцията ще влизат в системата на МОН от "автоматизирани работни места", които ще се ползват единствено за въпросната справочна дейност и "не могат да се използват за достъп до интернет или други мрежи", пише още в инструкцията. Тези места ще се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС. Връзката ще се осъществява чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка). Действията на служителите на ДАНС в тези масиви ще се записват и съхраняват в бази данни към самите масиви.

ПРИОРИТЕТИ

На сайта на агенцията се откриват само две подобни инструкции - за достъп до информационните фондове на агенция "Митници" и до масивите на МВР, нещо обяснимо предвид естеството на работата й. Има няколко инструкции за взаимодействие с редица институции - държавна комисия по хазарта, КПКОНПИ, МФ, КЗК и др. 

Към статията във в. СЕГА
Slava
снимка на Slava

Много станаха онези, които не стъпват в училище или в университет, а притежават дипломи. Гледаш я, не знае две изречения на български език, а с диплома от колеж.

първолета

"... данни за всяко дете в предучилищна група, всеки ученик и всеки студент в България. Този достъп трябва да бъде осигурен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Така на практика агенцията ще може да знае във всеки един момент за всички ученици и студенти какво учат, къде го учат, дали са прекъснали, какъв е успехът им, къде се местят... "

"... съобразно функционалната компетентност на агенцията"

Като се има предвид последната -

"Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност." -

ясно е, че не фалшивите дипломи са мотив за подобно искане. По-скоро ще търсят кибертерористи и сред дечицата от забавачницата. ?

 

Shaaban_bin_Robert
снимка на Shaaban_bin_Robert

ЗаСЕГА само ученици и студенти, а скоро и всички останали. Добре дошли в 1984.

Simplicissima
снимка на Simplicissima

Това хич не изглежда добре.

Не и в тази държава.

 

Информацията тук не се използва в интерес на гражданите, а на ОПГ-та.

ОПГ-тата имат иерархия, най-отгоре стои репресивната държавна машина,.

Тя е най-мощното ОПГ, капото на сите капи.

Върлаам
снимка на Върлаам

данс не ,цру е поискало.