Quantcast
Прокуратурата настоява ВСС да вземе мерки срещу "Сега" | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

65 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Прокуратурата настоява ВСС да вземе мерки срещу "Сега"

Прокуратурата сигнализира прокурорската колегия на ВСС да реагира на публикувания портрет във в. "Сега" "Франтишек – път към висшето прокурорско общество“. Към този текст има и кратко каре, в което са събрани оскъдните данни за работата на прокурор Евгения Станкова. Тя наблюдава разследването срещу "Тад Груп" за кибертероризъм за хакването на НАП и се прочу в последните дни с конспиративната теория, че обвиняемите са хакнали сървъра на пръскачките пред Народното събрание.

"Сега" държи да уточни, че цялата изнесена информация за Димитър Франтишек Петров е взета от официалната му биография, качена на сайта на ВСС. Репортерът на вестника изпрати до прокуратурата въпроси за съпругата на Франтишек, която също работи в прокуратурата. На тях прокуратурата не благоволи да отговори. Така че не е ясно с какво точно "Сега" засяга въпросните лица, та се налага прокурорската колегия да ги защитава. Ако се съди по наложилата се напоследък практика на декларации от трудови колективи в подкрепа на един или друг прокурор, чиято дейност не е особено убедителна за обществото и е обект на критика, явно идеята на прокурорите е, че за тях трябва да се пише или хубаво, или нищо. Което в едно демократично общество със свободни медии няма как да стане. Вярно е, че медиите в България са в трагично състояние, но все още има медии, които смятат, че трябва да се защитава общественият интерес, а не прокурорският. Вестник "Сега" е един от тях.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет вече излезе със становище срещу статията "Тоягата и морковът зад номинацията на Иван Гешев", публикувана в "Капитал". В него тя изразява безпокойството си от негативната кампания, реализирана в част от българските медии, срещу заместника на главния прокурор Иван Гешев - кандидат за главен прокурор на Република България, както и срещу прокурорите и следователите, подкрепили неговата кандидатура. "Прокурорската колегия на ВСС призовава обществото и медиите за повече толерантност и отговорност в провежданото обсъждане на номинираната кандидатура за главен прокурор. Това би дало възможност на гражданите сами да направят изводи за качествата на издигнатия кандидат, би запазило независимостта на магистратите, които подкрепиха номинацията, както и непредубедеността на останалата общественост, заявила подкрепа. По този начин се създават гаранции за законосъобразно протичане на независим и обоснован избор от Пленума на Висшия съдебен съвет", пише в становището.

 

Ето цялото становище на прокурорите:

"На 06.08.2019 г. в електронния сайт - segabg.com е публикувана статия: “Франтишек – път към висшето прокурорско общество“. В нея са представени манипулативни твърдения и неистини за кариерното израстване на прокурор Петров, както и за професионалните качества на Евгения Станкова, прокурор в Специализираната прокуратура.

Тази статия не е изолиран случай. Тя е част от целенасочени атаки в определени медии срещу прокурори, следователи и съдебни служители. По същия начин в друга публикация на 02.08.2019 г. (capital.bg) бе изнесена невярна информация, засягаща прокурор Силвия Соколова. В предходен период пак невярна информация бе публикувана и за прокурор Ангел Кънев, по повод конкретно разследване с висок обществен интерес, което той наблюдава.

Ръководството на Прокуратурата на Република България споделя разбирането, че независимостта на прокурорите и следователите е от съществено значение за върховенството на закона, както и че тя не е привилегия, а гаранция в интерес на справедливостта и на безпристрастната работа на органите на съдебната власт. Публикуването на необективна информация в публичното пространство цели персоналното компрометиране на определени магистрати. Освен това чрез създаването на внушения относно техните лични и професионални качества  се цели формиране на недоверие у гражданите към съдебната власт и конкретно към прокуратурата. Особено тревожен е утвърденият в определени медии подход за засягане на личната сфера на магистрати, на изнасяне на невярна информация за техни близки и роднини, като средство за компрометиране и създаване на съмнения и внушения съответни на редакционната политика и интересите на собствениците на тези издания.

Прокурор Петров има общо 17 години юридически стаж, от които 15 години в органите на съдебната система. С решение на Прокурорската колегия на ВСС от 31.10.2018 г. той е определен да изпълнява функцията на административен ръководител на Специализираната прокуратура, а на 29.07.2019 г. е избран за титуляр на длъжността, след проведена процедура в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт. Неговият избор е резултат както от постиженията на Специализираната прокуратура за този период, така и от наличието на необходимите за заемането на длъжността лични и професионални качества.

Прокурор Евгения Станкова има общо 21 години юридически стаж, изцяло в съдебната система. Извод за професионализма Ѝ може да бъде направен от внесените от нея обвинителни актове в съда, както и от постановените осъдителни присъди по тях. Достатъчно е да се отбележи, че именно по внесен от прокурор Станкова обвинителен акт е постановена първата осъдителна присъда за престъпление по чл.108а, ал.4 от НК /нохд № 3421/2016 г. по описа на СНС, потвърдена с решение по внохд № 229/2017 г. по описа на АСНС/.

За ръководството на Прокуратурата е напълно ясно, че причина за персоналните атаки в медии срещу магистрати са проведените през последните години разследвания по дела, представляващи голям обществен интерес, с които пряко или косвено бяха засегнати различни корпоративни, политически и бизнес интереси. Главният прокурор Сотир Цацаров и неговите заместници изразяват пълна подкрепа към работата на прокурорите Димитър Петров, Евгения Станкова и Силвия Соколова. Още на 03.05.2019 г. по повод опити за персонално компрометиране в медии на прокурор Ангел Кънев, публично бе заявено следното: „Ръководството на ПРБ изразява позиция в подкрепа на всеки прокурор, който изпълнява служебните си задължения в съответствие със закона и няма да допусне персонални атаки от страна на обвиняеми и свързани с тях лица.“ Тази позиция потвърждаваме категорично и сега.

С оглед изложеното по-горе и на основание Механизъма за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, приет с решение на Прокурорската колегия – протокол № 9/20.03.2019 г., предлагаме на колегията да вземе решение за начина на реакция на посочените медийни публикации, касаещи конкретни прокурори."

Към статията във в. СЕГА

Страници

Forza NATO

Сега ?✌️

Shaaban_bin_Robert
снимка на Shaaban_bin_Robert

Дядо Вазов го е казал:

 

СРЕДСТВО ДА НЯМАШ ВРАГОВЕ

 

"Преклонената главичка
остра сабя не сече" -
тази истина едничка
кой би смял да отрече?

Както всички умни хора
аз не ритам тръна бос,
с големците се не бора
и им ставам сявга мост.

На богатий шапка клата
и на силний казвам: да!
И затуй ми е душата
мирна, весела всегда.

Се е харно за челяка
да е скромен и разбран:
не пречупва се гръбнака
от един учтив метан.

За начала, убежденья
в препирня не влазам аз,
нито ме е много еня
кой що мисли тоя час.

Що е бяло, черно, сиво
аз не знам - не ща да знам.
И готов съм услужливо
право всекиму да дам.

Интереса си обаче
нивга ази не презрях
и със силните най-паче
винаги съгласен бях.

Туй завидно положенье
аз дължа на тоз си нрав;
често тегля униженье,
но пък пътят ми е прав.

Завчера една плесница
аз изядох например
от един простак - бъбрица.
Ах! Какъв постъпък чер!

Що вий мислите, че сторих?
- Че предложих там дуел?
Не, аз хитро се престорих,
нищо че не съм видел.

По туй светът има право
тих човек да ме зове,
и уверен съм на здраво,
че аз нямам врагове.
 

Пловдив, 1882

Шумахер
снимка на Шумахер

СЕГА ???

Сгугню
снимка на Сгугню

Какво общо има 21 годишния стаж на Станкова с изцепката й за хакнатите пръскачки, която прокуратурата някакси е забравила да коментира като част от трудовата й биография?

geo_19

Колега, а ти направи ли си труда да чуеш изказването на прокурор Станкова относно пръскачките? Или само слушаш ехидното заяждане на засегнатите страни, които се опитват да опростачат целия случай. Гледай от 7:20 нататък:

 

https://www.facebook.com/btvnews/videos/401323073922928/

paragraph39

Само да напомня на прокурорите в НЕнародната/след 1989 г./ "демократична" Република България, че  съществува Наказателен кодекс и членове в него, които прокурорите могат да ползват законно, когато считат, че са обект на Обида или Клевета- и каквото Съдът реши! А НЕ да занимават със себе си прокурорската колегие на ВСС, медиите и българските Граждани:

Справка:

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

...

Раздел VII.
Обида и клевета

 

-->

Чл. 146. (1) Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

(2) Ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.

Чл. 147. (1) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.

(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Чл. 148. (1) За обида:

1. нанесена публично;

2. разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;

3. на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и

4. от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.

(2) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

(

Stern

Ако статията е манипулативна, необективна и внушаваща, то не е ли редно засегнатият да повдигне дело за клевета? Още повече, че е юрист. И в съда да докаже, че написаното е лъжа.

Какво може да направи ВСС на вестник? Най-много с намесата си да ни прати до 121-во място.

Шумахер
снимка на Шумахер

Съмърсет Моъм беше рекъл: „Едва ли има човек, чийто сексуален живот не би потресъл целия свят, ако бъде огласен по радиото и телевизията.”

Адаптирано към българските условия, това изречение би звучало така: "В България има прокурори и съдии, чийто професионален живот би потресъл целия свят, ако бъде огласен по радиото и телевизията.”

keen_

Интересна е алюзията на сексуалния живот и професионалния живот на прокурорите. От първото хората изпитват естествен свян и отколе го държат умишлено далеч от хорските очи, а от второто... комай е местен феномен - никой вестник не може да завре прокурорите в кч гз така, както те самите с публичните си прояви.

маргаритка2

Вестник "СЕГА"?

 

В крайна сметка какво искат - да ги дават по телевизора и да ги обсъждаме, или да са тайни прокурори в тайни съдилища?/Тази постановка завършва с масови гробове/

 

Щом желаят да се изявяват неминуемо трябва да са готовиза всякакви мнения, независимо дали по медиите, на пейката пред блока или в задръстванията.

 

Изчетох статията. Какво толкова???  ги е засегнало?

sega_reader

Браво колеги, за коментарите. Можело значи по същество. Или да не бързам, че ей сега като пристигнат комарите и ще ни се стъжни.

urupuchi

С оглед изложеното по-горе и на основание Механизъма за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, приет с решение на Прокурорската колегия – протокол № 9/20.03.2019 г., предлагаме на колегията да вземе решение за начина на реакция на посочените медийни публикации, касаещи конкретни прокурори."

 

Толкоз рев, сълзи и сополи зарад едно "решение за начина на реакция"... Яко.

Звън®
снимка на Звън®

Трудно може да се отрече, че в-к "Сега" обича да пресолява гозбата. Нека разгледаме два случая. Прокурор Евгения Станкова бе взета на подбив заради това, че разкри умишлен и провокативен пробив на сървъра,  управляваш поливната система на Народното събрание. И "Сега", и други издания й се присмяха - цветната градинка се поливала ръчно, а сървърът за управление на пръскачките е измишльотина на Станкова. И никой журналист не съобрази, че прокурорката говори за новата сграда на парламента на площад "Независимост" (бивш Партиен дом). В съседсвто с нея се намира археологическият обект "Ларго", дело на министър Банов-Голямото Ларго. Там още от древността е съществувала поливна система.  При разкопките на едно от късносредновековните помещения е установено, че под основите му има запазен фрагмент от късноантична улица с ширина на платното 5 м. Под него са регистрирани някои от елементите на водопроводно-канализационната система на града – керамични водопроводи и зидан, уличен канал, от който на изток се развива друг тухлен канал, служещ вероятно като отливник, захранващ същевременно и водосборно съоръжение. През 2016 г. водопроводът е възстановен с идея да се превърне в туристическа атракция. Едновременно с това се проектира и автоматична поливна система за нуждите на градините на Семерамида, които ще се оформят в западната част на новото Народно събрание. Именно в тази система е открит хакерски пробив от фирма TAD. Отчитайки стратегическото разположение на пръскачката в триъгълника на властта, то този пробив наистина може да се превърне в заплаха за националната сигурност.


 

Желязко Желев

              В частния сектор като няма ефективност в работата ти ,те гонят.Ефиктивноста се мери по резултата върху изразходваните ресурси.Тия въпросните убавци  се занимават/а и нас/ с нещо което не им е работа.

               КОЙ ще ги санкционира.Пилеят държавни пари и наглеят.

Миряна Б.

Споко, аз съм стар сталинист с огромно влияние и ще прекратявам всеки мерзък перегиб със заплаха за довеждането за виновното лице до нивото на жалък клошар. Още с Феликс Едмундович Дзержински така подхождахме. Когато арестуваха поета Николай Гумильев за заговор срещу болшевишката власт, Анна Ахматова, жена му, проведе разговор с Феликс Едмундович и той пред нея прати телегрома до идиота в града, където арестували поета по донос. Идиотът се престарал да изпълни заповедта на местния си началник и поетът бе разстрелян.Десетилетие след това Документите достигнаха до Йосиф Висарионович и началникът на идиота, както и той самият получиха присъда - ВыШКА.

 

 

Предчувствие

 

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

 

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
Русский поэт Серебряного века
убит 26 августа 1921 года.

 

Дотам ли искат да ни откарат, в миналото? Катове!*

* палачи инквизитори.Когато нямало човек за измъчване, стискали трътките на кокошките и с нокти изваждали яйцата. Това в руската древност. Разказът е от Андрей Платонов. 

 

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Ако се съди по наложилата се напоследък практика на декларации от трудови колективи в подкрепа на един или друг прокурор, чиято дейност не е особено убедителна за обществото и е обект на критика, явно идеята на прокурорите е, че за тях трябва да се пише или хубаво, или нищо.

???

Шумахер
снимка на Шумахер

Така е. Както е забелязал още Волтер, човекът е така устроен, че хвали само два вида хора – мъртвите и себе си

Шумахер
снимка на Шумахер

Много често в българската Прокуратурата е така - някой си измисля духове и после ги преследва.

Средата, братя, не прощава...

Желязко Желев

                Спомних си за Т.Живков.Като взеха да го клатят излезе няква статия за самозабравили се прокурори.Май бяха етрополски.

                Сега май пак така.Клатим Биби със статии за самозабравили се прокурори.Те наместо да се покрият у миша дупка цвърчат ,но си мислят че чуваме лъвски рев.

               Накрая ша ядосат Биби и ще им сетне лампата.

               Кокинов прокурор ли е още?

Кире

Тва за сплашване ли трябва да се брои? Вярна излезе абревиатурата ОПГ - Организирана Прокурорска Група. 

Shaaban_bin_Robert
снимка на Shaaban_bin_Robert

Тая прокуроска сага все повече взе да прилича на вица за чистия и мръсния. Кой щял да се изкъпе? Докато на народа му писне и подходи философски.

Кара Колю

"С оглед изложеното по-горе и на основание Механизъма за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, приет с решение на Прокурорската колегия – протокол № 9/20.03.2019 г., предлагаме на колегията да вземе решение за начина на реакция на посочените медийни публикации, касаещи конкретни прокурори.

"

Съдете ги, бре. Съдете ги, да се омажете хептен.

П.П. Четох и ми стана чоглаво за редовите прокурори, следователи и съдии

Звън®
снимка на Звън®

Друг случай, в който в-к "Сега" прави прибързани изводи е статията за прокурора Франтишек. В текста се прокрадват съмнения дали е заслужено скоротечното му развитие. И се пропускат възможни,  но неогласени по обективни причини обстоятелства в подкрепа на блестящата му кариера.Като например, това.

 

Март, 2018 г. Сградата на Специализираната прокуратура, 9.45 ч. В специализирания кенеф номер 3 дефекира специализираният  прокурор Гешев - рутинно сутрешно сране. Разгащен и яхнал чинията. В този момент в процепа под вратата се подпъхва лист, формат А4. На него с едри букви е написано: "Гешев, разкрит и обграден си! Предай се, гад мръсна!". Зам.-главният прокурор реагира мигновено. Поради спецификата на дефекационната дейност, той не е в състояние да се впусне в гонитба на проникналия в сградата враг. Вади служебното си оръжие, произвежда два изстрела - това е условният сигнал за тревога - и звъни на Франтишек. Той се озовава пръв на местопрестъплението. Бившият следовател от Силистра мигновено се ориентира в ситуацията. С подобен казус вече се е справял. Бързо успява да разкрие извършителите  - бандата на Черните хлебарки. Те се въдят в съседното Военно на Негово Величество училище (сегашната Военна академия) още от началото на 20 век. Там за тях е истински рай. След няколко революционни мутации, хлебарките са достигнали до 4.7 см., а обемът на мозъка им е нараснал  пет пъти. Стават агресивни и зли като неандерталци. Срещу пари са готови на всичко. Провокацията срещу Гешев е платена от богати олигарси, а целта й е да го уплаши и откаже от прокурорстване. Докато трае разследването на Франтишек, няколко хлебарки дори успяват да развържат и задигнат връзките на обувките на Гешев. Очевидно е, че това не са само разбесняли се насекоми, а генетично утвърдени и готови на всичко рецидивисти.

маргаритка2

... и му отраднали талетната хартия...

Звън®
снимка на Звън®

Как се досети?

маргаритка2

Заради формата на листа - А4.

Очевидно е бил предназначен за голям задник.

Лoвkия

Невинаги съм съгласен с написаното от журналистите във вестника, но смятам за върла цензура всеки опит да се влияе върху работата им.

Добре помня, че когато на власт беше кабинетът на "премиера" Орешарски, вестникът не му спести нито една критика, което естествено не се хареса на мнозина тук.

 Предвид това, че медиите постепенно губят ролята си на коректив на властта, вестник "Сега" е на път да остане едничък критик, което е недопустимо.

Миряна Б.

 

Дали не е необходимо да се вземат мерки срещу спецхлебарките по 4.7, може би вече и 8 сантиметра. Ако са консумирали или в момента консумират продуктите на висшата спецдефекация и се разпълзят из София, особено ако блокират сградата с реалните пръскачки, жална им майка на ТАДистите. Хакване на спецклозет се наказва с доживотен затвор.  

първолета

"... на основание Механиз(Ъ)ма за публична реакция..."

Малиии... Тези кадри на Бай Тошовското висше образование по право са решили по всякакъв начин да ни върнат 30 години назад.

Evasion

От общите приказки на прокурорите не става ясно кое от написаното от вестник "Сега" са манипулативни твърдения и неистини, т.е. имаме едно просто вътрешно прокурорско убеждение...

Страници