facebook
twitter

Вие сте тук

3 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Параграф 22, но не по Хелър, а по КСО

Малко преди да застане пред гишето за пенсии от чужбина в приемната на НОИ за консултация по двете формули за изчисления, Мая Нанкова пита: Защо електронният калкулатор блокира симулацията ми и по двете методики? Как тогава да направя информиран избор? Засечката в параграф 22 ц, ал. 2  от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, в която жената попада, не е точно по Джоузеф Хелър, но ситуацията е също така абсурдна. Имаш право на избор, трябва сам да го направиш, но пък нямаш възможност да се информираш кое е по-добре за теб, преди да вземеш решение. Според справка на "Сега" в НОИ към вчерашна дата 7707 българи са от т.нар. заварени случаи и попадат в същия параграф 22 на КСО. Пенсиите им са отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. Поради липса на обобщена информация не може да се каже още колко са подали заявления и за тях все още върви пенсионно производство, което автоматично блокира достъпа им до калкулатора.   

--------------------

Мая Нанкова вече е получила разпореждане за пенсия след 37 години трудов стаж, от тях и една година отложено пенсиониране. Подала е документите си на 7 март, когато съгласно законовата поправка от началото на тази година, размерът на новите пенсии се изчислява само на базата на осигурителния доход от 2000 г. насам. Промените в КСО, влезли в сила от 4 май т.г. и по-конкретно текстовете на параграф 22 ц, ал. 2, дават право на всички, които са подали заявления за пенсиониране след 31 декември 2018 г., да поискат преизчисление на индивидуалния им коефициент по стара формула с шестте години до 2000-та. Всеки, озовал се в междинната законова ситуация, може да се възползва от това свое право

 

еднократно през следващите шест месеца

 

Същото се отнася и за тези, които са преминали през четиримесечния срок за документално проучване и вече са получили първата си пенсия. Преходната ситуация с изчисленията по двете методики е с краен срок 31 декември 2022 г. 

От 7 май за всички, които не могат да се справят сами с електронния калкулатор, НОИ отвори специални приемни за експертни консултации в централната си сграда и териториалните си поделения, а мобилни екипи от експерти тръгнаха да обикалят по график отдалечените от градовете населени места, за да помагат на възрастните хора.

Електронният калкулатор е създаден през 2014 г. Стига да е на "ти" с онлайн услугите и да има персонален идентификационен код, всеки може да изчисли предварително неокончателния индивидуален коефициент и размера на бъдещата си пенсия. В средата на февруари покрай законовите промени, влезли в сила от началото на 2019 г., софтуерът за изчисления по старата формула изчезна от интернет страницата на НОИ и останаха само онлайн пресмятанията по новата. Поправката на поправката в Кодекса за социално осигуряване върна отново възможността на хората сами да се ориентират чрез електронната услуга коя от двете методики е по-благоприятна за тях.

Калкулаторът работи по новата методика по подразбиране. Ако човек желае да направи съпоставка със старата, трябва да въведе три поредни години и доход преди 1997 г. Ако  се окаже, че старата формула е по-изгодна за него, подава новия тип заявления, като отбелязва с отметка желанието си и представя нужните документи, доказващи осигурителния стаж за трите най-добри години до края на 1996-а. Малко известно е, че в помощ на този избор също има електронна услуга на сайта на НОИ. За целта се  въвеждат сумите на работната заплата и осигурителен доход за желани периоди по години или по месеци. Калкулаторът съпоставя въведените осигурителни доходи със средните работни заплати за страната за съответните периоди.

Гишето за пенсии от чужбина, пред което Мая Нанкова застава, е в края на редицата в новооткритата приемна за експертни консултации в централната сграда на НОИ. Жената е завършила висшето си образование в Германия, а петте години обучение зад граница ще вдигнат трудовия й стаж, след като германците изпратят нужните документи. Тъй като софтуерът блокира всички заварени случаи като нея, преди да направи отметката си в заявлението и да предостави документите за стажа и дохода си от трите си най-добри години, Нанкова иска да направи информиран избор. Иска да знае какви са реалните размери на пенсията й, изчислена по двете методики. Калкулаторът на сайта на НОИ изчислява само прогнозни стойности, но пък

 

нереалната симулация се използва и от специалистите

 

в приемната. Как тогава човек да разбере между какво и какво реално избира, пита Мая Нанкова. Преди да свалят софтуера за трите най-добри години, а и до момента, в който сайтът я блокира, Нанкова неведнъж е правила сама прогнозните електронни сметки. Сега се надява някой да й каже поне приблизително полагащите й се размери в двата варианта. Приблизително, защото средният осигурителен доход на страната за март още не е излязъл. 

"Нямам т.нар. "златни години". Работила съм в културна институция, която няма нищо общо с големите заплати във финансовия сектор до 2000 г. Периодът, който съм избрала, е между 1 април 1987 г. и 31 март 1990 г. Индивидуалният ми коефициент върху основната заплата беше 0.6, а върху реалните суми е 0.85. Осигурителните вноски, нанесени в трудовата книжка, не са реални, тъй като в нея е само основната заплата, без добавките за прослужено време и евентуалните премии. 0.6 е много нисък коефициент, затова се чудех дали да се пенсионирам в края на 2018 г. Задавах въпроси на социалното министерство, на НОИ, на специалистите от фирмите за пенсионно консултиране. Никой не знаеше кое е по-доброто за мен. Съветваха ме да побързам заради "трите златни години", които обаче нямам. Според симулацията, която си направих, преди да свалят калкулатора за изчисления по старата формула, разликата в размера на пенсията ми беше 16 лева в полза на старата методика. Новата формула не я разбирам. Искам конкретни изчисления по двете формули. Тук съм, за да получа разбираема информация за новата формула, може би с конкретен пример. Методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., е, меко казано, неразбираема дори за фирмите, които се занимават с пенсионни консултации", отчита Нанкова.

Настояването й да получи реален размер на двата варианта на бъдещата й пенсия обаче удря на камък. "Подавате документите, а колегите ще ви направят изчисление и по двата начина и ще получите по-високия размер", успокоява я служителката от гишето за предпенсионни консултации. "Да, но аз искам да направя информиран избор", настоява Нанкова. Докато обяснява, че в момента нарушава получените разпореждания, тъй като след това ще има разминаване между прогнозен и реален коефициент и размер на пенсията, жената зад гишето все пак прави прогнозни изчисления. Този път изчислена по старата формула, пенсията на Нанкова вече е с двадесет лева отгоре в сравнение със сметките по новата методика заради добавените междувременно осигурителни вноски. "Двайсет, двайсет, не са малко. За мен са много пари и са добре дошли", въздъхва Нанкова и  прави отметката върху новото заявление за преизчисляване по старата формула.

"Калкулаторът не е изпипан, в момента се събира информация за възникналите проблеми, които ще се обсъдят в близките дни, за да се усъвършенства. Но за да излезе коректен размер, трябва да се въведат коректни данни. Следващият месец ще има промяна, както и по-следващия, когато излезе средният осигурителен доход за март, после за април... Колкото повече хора минават през електронната услуга и се отиграе повече, толкова по-добре ще заработи. Софтуерната програма е променена, не е същата, която работеше до 15 февруари т.г. А тук прогнозните варианти могат да се правят на всички гишета", разяснява шефът на отдел "Пенсии" Димитър Руски, докато от съседното гише № 51 възрастен мъж извисява децибели и размахва войнствено бастун: 

 

"Само Господ задържа хората тук"

 

Той е над 80-те и е тук, за да подаде молба за преизчисляване на пенсията. "А вие работили ли сте след пенсионирането си?", пита търпеливо служителката зад стъклената преграда. Не е работил, изкарал един инсулт и няма как... Пенсионирал се преди 30 години. Ама, нали сега преизчисляват пенсиите... Чул го от телевизията и се запътил към приемната на НОИ, та да не изпусне срока. Тръгнал с надеждата, че може да му дадат нещо над мизерните суми, които в момента получава.

 

Каре

 

Бившите селскостопански работници изгарят с най-много трудов стаж   

 

Новата методика за изчисление на пенсиите се оказва по-изгодна за Геновева Янева, бивш служител на железниците. „През последните години заплатата ми беше в растеж, нямам прекъсване на трудовия стаж“, отбелязва жената, след като е приключила справката си по предстоящото си пенсиониране в сградата на ТП на НОИ в Хасково. Геновева е доволна от размера на отредената й пенсия – 560 лева, въпреки че се възползва от правото си да се пенсионира една година по-рано. Изчислена по новите правила, тази пенсия е с около сто лева повече в сравнение с това, което взимат колежките й, които са се пенсионирали през 2018 г. с „трите си най-добри години“ и периода 1997-1999 г.

Катя Степанова, специалист пенсионно обслужване към ТП на НОИ-Хасково, отбелязва, че до обяд пред гишетата е имало истинско стълпотворение и се е наложило да получат подкрепление от свои колежки, за да няма струпване на хора. Въпреки новия калкулатор за изчисляване на прогнозния коефициент и по двете формули, според специалистите напливът от хора в страната няма да секне - много от възрастните в малките населени места не се справят с новите технологии.

„Повечето хора се притесняват, че след 2000 г. са с по-нисък доход и затова вървят към старата формула - тригодишният базисен период до 1997 г. Най-големият проблем, с който се сблъскваме, е липсващ по документи стаж за пенсиониране, включително и за пенсиониране по инвалидност. Особено за хората, работили в ТКЗС-тата, в АПК. Трудовият стаж се губи, ако не може да се докаже. Ако го има в трудовата им книжка и е заверен, го вземаме оттам. Ако не е, препращаме лицето към седмо гише „Осигурителен архив“. Щом го намерят, колегите издават УП 13 за трудов и осигурителен стаж. В противен случаи без документ няма как да се зачете“, напомня Катя Степанова.

--------------------------

Много избързаха да се пенсионират заради 3-те "златни години"

 

Половината от промените, които доведоха до напрежение в началото на годината, са известни от 2015 г. Тогавашният социален министър Ивайло Калфин включи в своята ревизия на социалния кодекс текст, според който от 2019 г. трите най-благоприятни години отпреди 1997 г. отпадат. Затова още преди финансовият министър Владислав Горанов да зачеркне окончателно стажа преди 2000 г. от пенсионната формула, премахвайки и трите години между 1997 и 1999 г., много хора си направиха сметка и предпочетоха да се пенсионират с недостигащ стаж и завинаги по-ниска пенсия, но да хванат последния влак на старата формула.

Съгласно статистиката на НОИ този избор за ранно пенсиониране през 2018 г. са направили 3612 души с недостигащи средно 10.6 месеца до навършване на нужната възраст. Броят е малък, но увеличението е повече от забележимо - предприелите тази стъпка миналата година са с 1000 души повече в сравнение с предходната 2017 г., т.е. има увеличение с 38.3%. За всеки недостигащ или непълен месец човек губи 0.4% от пенсията си, при това до живот. За тези хора връщане назад няма.

"В края на миналата година направихме съпоставка между двете загуби - от новата формула за пенсиониране и от по-ранното излизане в пенсия. Оказа се, че дори с намален заради предсрочното пенсиониране размер, пенсията на мъжа ми ще е по-висока от тази, която би вземал на база на осигуровките си след 2000 г. Но пък, ако се беше пенсионирал навреме, щеше да взима 30 лева отгоре. Тогава нямаше възможност за избор между двете формули и много хора изгоряха, принудени да се пенсионират по-рано заради промените в КСО. Защо законодателите не отмениха санкцията за тях, тъй като изборът им е бил продиктуван от ощетяващата ги нова формула", пита Наташа Стефанова.

Няма връщане назад и за друга категория хора, които разчитаха на предсказуемостта на системата, но си направиха сметките без Владислав Горанов. В последните три години много хора - според някои оценки 16 000, отлагаха пенсионирането си заради предвиденото в кодекса отпадане от 2019 г. на тавана за новите пенсии. Без и до днес да обясни защо, финансовият министър зачеркна безцеремонно този текст, като заяви, че таванът остава завинаги за всички пенсии. За тези хора ГЕРБ послушно не позволи компромис, а плодовете на тези вредни действия на Горанов ще се берат не само от потърпевшите пенсионери, а и от следващите поколения, които ще трябва да разчитат на една силно разклатена от недоверие система.

Към статията във в. СЕГА
tatyana1

Какъв им е проблема, не разбрах. Има частни фирми, които дават подобни консултации срещу не чак пък такъв голям хонорар.  Аз преди да подам документи преди няколко години посетих подобна, макар че нямаше промяна в закона. Беше ми полезно. 

Mrx

 

 Къде се загубиха коментарите? Да ви имам и софтуера.