Quantcast
Според НСИ бедните намаляват | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

12 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Според НСИ бедните намаляват

Публикуваните през тази седмица данни на НСИ за социалното включване и условията на живот (EU-SILC) през 2018 г. потвърждават някои отдавна установени зависимости, но поднасят и някои изненади, коментира Институтът за пазарна икономика.

През 2018 г. линията на бедност остава непроменена спрямо 2017 г., което е изненадващо, на фона на продължаващото увеличение на доходите. Предвид ръста на заплатите през 2017 г., която е референтна за доходите, очакванията бяха насочени към по-нататъшно покачване на линията на бедност. В същото време относителният дял на бедното население спада от 23,4% на 22%, което е най-ниското ниво от 2015 г. насам. Лек спад отбелязват и другите два индикатора за доходното неравенство, наблюдавани от НСИ – съотношението между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от населението.

Най-голямо подобрение в данните се вижда в комбинирания индикатор – относителният дял на лицата, живеещи в риск от бедност и социално изключване. През 2018 г. те намаляват с 450 хиляди души и вече са 2,3 млн. (32,8% от населението).  Този индикатор включва лицата от всички домакинства, при които се е материализирал един от трите водещи риска – бедност, материални лишения и нисък интензитет на икономическата активност. Подобрението в данните през последните години е най-значително именно при материалните лишения. През 2018 г., в частност, живеещите в материални лишения намаляват от 30% на 21% - рекордно ниска стойност за страната ни, която се дължи както на общото подобрение в благосъстоянието на домакинствата, така и на промените при събирането на данните.

Рискът от бедност намалява при всички от традиционно по-силно застрашените типове домакинства, включително и в най-застрашената група - домакинствата с двама възрастни и три или повече зависими деца (спад от 65% на 51%). Подобрение се наблюдава още при едночленните домакинства (включително възрастните, при които спадът е от 55% на 49%) и домакинствата състоящи се от един родител със зависими деца (спад от 36% на 30%).

Разбивката по етнически признак показва, че българите остават най-малко застрашени от бедност (15,6% през 2018 г.), но най-голямо подобрение през 2018 г. е концентрирано при турците (спад от 37,7% на 31,6%) и ромите (спад от 77,2% на 68,3%). Тези данни, наред със спада на относителния дял на населението, живеещо в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, подсказват че експанзията на трудовия пазар най-вероятно е обхванала и част от етническите малцинства.

Тъй като бедността не е лична характеристика, а характеристика на домакинството, заетостта на един или повече от неговите членове не предполага автоматично придобиване на „не-беден“ статут, освен ако лицето не живее само. Голяма част от днешните работещи бедни най-вероятно съвсем доскоро са били безработни и още по-бедни, поради което фиксацията в този индикатор е сбъркана на не едно ниво.   

Към статията във в. СЕГА
Хумангоид

Намаляват бедните? Мрат, мамито им...

Simplicissima
снимка на Simplicissima

Тук ли ще се премести обществото на възмутените

що ги изфърлиха от разказа за снощното Боково?

mr_self_destruct (непроверено)

Да благодарим на новата методика за изчисление?

SvSophia
снимка на SvSophia

В НСИ лично Той ли ги е назначавал, или и Цветанът му има пръстче?

Shaaban_bin_Robert
снимка на Shaaban_bin_Robert

Разбрах само, че в България най-много забогатяват турци и римляни.

Magi

НСИ да не са взели чужди данни?

И това ще мине

Бедните трябва да се споменават единствено ако си направил нещо за тяхното оцеляване.

БГ Трън

Ами  хората работещи на минимална работна заплата? В сферата на  здравеопазването например. Тези хора бедни  ли  са?

Ку-Ку
снимка на Ку-Ку

"През 2018 г. линията на бедност остава непроменена спрямо 2017 г., което е изненадващо, на фона на продължаващото увеличение на доходите."

 

 Изненадващо е само за полуграмотните журналя (дали не им прави комплимент с това "полу"). Линията на бедността се зависи от покупателна способност и инфлацията, не от общото ниво на доходите. В момента доходите растат без да има същенствена инфлация. В България за истинска бедност може да говорим само в случая на пенсионерите и циганите. За първите няма какво да се направи (твърде много са, стари, болни, пасивни и въобще безперспективни), а за вторите не бива да се прави каквото и да е било (надеждата е, че те постепенно ще се разселят равномерно из Европа).

Думи думи

„Намаляват бедните? Мрат, мамито им...„

 

Мрат!

Но престъпнобавно.

neznaiko_2011
снимка на neznaiko_2011

Аз лично не виждам бедността в България д е намаляла, дори напротив. Това е плашешто.