Quantcast
Конфликтът на интереси на Нели Кордовска падна в съда | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

12 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Конфликтът на интереси на Нели Кордовска падна в съда

Реакцията на бившата шефка на банковия надзор в БНБ Нели Кордовска, когато е изтеглила депозита си в последната минута преди затварянето на КТБ, е била естествена и няма общо с факта, че е имала вътрешна информация. Това гласи решението на съдия Любка Петрова от Административния съд в София. С него се отменя актът на антикорупционната комисия (КПКОНПИ), че Кордовска, сега зам.-председател на фонда за гарантиране на влоговете, се е възползвала от служебното си положение и е в конфликт на интереси.

Според съдията по това време е имало достатъчно публична информация за състоянието на КТБ и не е било нужно да се ползва вътрешна информация. Съдът пропуска обаче, че останалите граждани, които знаеха, че КТБ фалира, не успяха да получат парите си в последната минута и трябваше да чакат 5 месеца, за да си получат единствено сумите до 196 хил. лв., които са гарантирани.

Прокуратурата изобщо не е участвала по делото в административния съд, за да защити държавния и обществения интерес. Тя не се е противопоставила на довода, че банковата ръководителка "не е направила нищо по-различно от останалите няколко хиляди граждани, търговски организации и държавни дружества, които и без да разполагат с т.нар. вътрешна информация са започнали изтегляне на средствата си". 

Според съда КПКОНПИ нито твърди, нито е доказала, че Кордовска е извършила нещо, което да я постави в конфликт на интереси. За да има конфликт, трябвало частният интерес да влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на служебните правомощия. 

Административният съд изцяло приема твърденията на адвоката на Кордовска: "От 12 до 20 юни 2014 г. цяла България се беше изредила да си тегли депозитите от КТБ, включително е известен и фактът, че това теглене на депозити продължи и на 20 юни до момента, в който ръководството на КТБ пусна искане до Централната банка за налагане на процедурата по специален надзор". 

Комисията е осъдена да плати на Кордовска 621 лв. разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

 

ПРИВИЛЕГИЯ

Миналия май - 4 години след подаването на сигнала, антикорупционната комисия установи, че в последните работни минути на 19 юни 2014 г., точно преди КТБ да бъде поставена под специален надзор по предложение и на Кордовска, тя е изтеглила на каса от банката 64 195 евро. Вътрешната информация я е поставила в привилегировано положение спрямо останалите вложители на КТБ, прие комисията. От 18 юни в банката на Цветан Василев е действала надзорна инспекция. Кордовска е имала достъп до счетоводната и информационната система на банката, следователно в края на деня на 19 юни, когато е извършено тегленето, е била наясно, че КТБ е неплатежоспособна. Знаела е, че на следващия ден БНБ ще заседава за поставянето й под специален надзор. Тази служебна тайна не е била достъпна за останалите вложители, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си след 12 юни. 

Към статията във в. СЕГА
Danibus

Само, че Кордовска не е обикновен гражданин като останалите няколко хиляди граждани, а е шефка на банковия надзор на БНБ. Шефка на банковия надзор на БНБ. Естествено, че се е възползвала от позицията си и от информацията с която е разполагала. Друг е въпросът, че съдът е предпочел да не каже "а", защото следва да се мотивира с "б" и "в", а това е все едно да каже, че царят е гол.

Тренд Петков

толкова е гнусно вече всичко...очевидни, даже очеизвадни факти се изопачават, за да се нагласи удобно за привилигирования...и било съд,и трябвало да се тачи и уважава..защо бе? кого ще убедите,че тази госпожа не е чела докладните, и бъдещите решения, и просто така, от изключитилен нюх се е втурнала да си изтегли парите точно навреме...човешко е, разбирам...но също така е човешко да помислим и за тези,които нямаха тази информация...те не са ли човеци?  Този съд трябва ли да го уважаваме, за да ни плюе в лицето,негласно наричайки ни тъпаци? защото сме били длъжни да уважаваме решенията му....А той уважава ли се сам?

Stern

И също като обикновените граждани се е наредила в ранни зори за да си изтегли парите, нали?

маргаритка2

Нищо не разбирате.

 

Отишла е на работа сутринта, видяла опашка, наредила се, чакала .. И просто вечерта й е дошъл реда.

 

Не е ли прекрасно, че в края на деня фалиралата банка е умала 65 бона евро кеш?

 

Да даде Алах на всеки, завистници!

Леля_Стойка_III

Да ти таковам и комисията, какъв е тоя довод? Значи трябваше да си остави парите в банката, за да няма конфликт на интереси и после като си ги плати от фонда за гарантиране на взеанията пак в конфликт?

 

Все едно доктор Иванов - директор на общинска болница, ако иде да се лекува в друга болница, използва вътрешна информация, че повереното му лечебно заведение не е достатъчно добро в грижите за общественото здраве. Значи може да му се търси отговорност я за безстопанственост, я за корупция или нещо такова?

Shintoabe new
снимка на Shintoabe new

?

Sapienti_sat

Кордовска, сега зам.-председател на фонда за гарантиране на влоговете,

 

Жената е доказала, че нейното си е гарантирано! До последния момент! ?

2рee

Антивна боркиня ... и Влади Министеро, ЦЦ Апартаментов и др. знайни -

 

АНКИВНИ БОРЦИ! 

 

Нищо ново от номенклатурата.

Sir Mano

Що ли имам спомен, че въпросната госпожа си е теглила парите  след приключване на работното време на банката? Тук нещо са го опуснали този факт ....

Памфуций
снимка на Памфуций

https://www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/447

Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г. , в сила от 10.12.2010 г.) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г. , в сила от 10.12.2010 г.) Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

...

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., бр. 97 от 2010 г. , в сила от 1.04.2011 г.)

(1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

(2) При съмнение за конфликт на интереси лицето, заемащо публична длъжност, може чрез органа по избора или назначаването или съответната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да установи налице ли е конфликт на интереси.

 

 

От една страна няма информация, че Кордовска не е изпълнявала безпристрастно и обективно правомощията и задълженията си по служба.

Но Кордовска има към онзи момент частен интерес, който е свързан с КТБ. Съответно е трябвало да се самоотстрани или поне да информира посочените органи. 

Използването на вътрешна информация за лична облага или търгуването с такава е сериозно престъпление в редица страни, особено що се отнася до акции и борсови операции.

НЕРВЕН

Да, и КЗК каза ,че няма картел в цените на големите бензиностанции..Държава слънце.