facebook
twitter

Вие сте тук

4 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Търговският дефицит на България расте ударно през 2018 година

Един от основните двигатели на българския икономически растеж - износът, губи мощност, става ясно от данните на европейската статистическа служба Евростат, оповестени в края на миналата седмица. България отчита отрицателно търговско салдо от 4 милиарда евро за периода януари - декември 2018 г. в сравнение с минус 2.4 милиарда евро за същия период на 2017 г. Нарастването на дефицита е ударно - с 67%.

Основна причина за този резултат е намаляването на износа към трети страни. Той е бил за 8.8 милиарда евро, като спадът е с 13 на сто. Това изоставане не може да се компенсира от ръста на износа към държави от ЕС, който расте с 9 на сто на годишна база и е 19.3 милиарда евро. Общата стойност на износа е 28 милиарда евро, увеличение с 1 на сто в сравнение с 2017 година.
В същото време през миналата година страната ни е внесла стоки за общо 32.1 млрд. евро, с 6% повече от 2017 година. Според данните на Евростат вносът от ЕС расте също с 6 на сто и е за 20.4 милиарда евро. По-високо е нарастването на вноса от трети страни - с 8% до 11.7 милиарда евро.

Сходни резултати отчете през миналата седмица и националната статистика, за периода януари - ноември. Предварителните данни на НСИ сочат, че износът през 2018 година е бил 55.275 милиарда лева (1.2% повече от 2017 година), а вносът - 62.945 милиарда лева (увеличение с 6.3%). Отрицателното външнотърговско салдо по сметките на НСИ е за близо 7.780 милиарда лева.

Разбивката на националната статистика по страни сочи, че високият отрицателен резултат се дължи най-вече на търговията с държави извън ЕС, така наречените трети страни. Минусът тук е за 5.461 милиарда лева. Най-голям е дефицитът с Руската федерация - 5.376 милиарда лева. Над 1.1 милиарда лева е отрицателният резултат от търговските отношения с Китай. Най-голямо положително салдо страната ни отчита със Сингапур (416 милиона лева), Турция (293 милиона лева), Република Северна Македония (196 милиона лева), Обединени арабски емирства (140 милиона лева).

В рамките на ЕС основни партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите-членки на общността. Общо износът е за 35.059 милиарда лева, а вносът - за 36. 874 милиарда лева. Отрицателният баланс с ЕС е 1.815 милиарда лева, като най-много стоки у нас влизат от Гepмaния, Итaлия, Pyмъния, Иcпaния и Гъpция. Дефицитът е най-голям в търговията с Испания, Унгария, Нидерландия, Полша. В същото време износът ни превишава значително вноса в обмена с Гърция, Белгия, Германия, Франция.

 

УСКОРЕНИЕ


2019 година започна с нарастване на инфлацията. През януари потребителските цени са се увеличили с 0.5 на сто в сравнение с декември 2018 година. На годишна база в сравнение с януари 2018 година инфлацията е 3 на сто. Най-съществен принос в увеличението на цените имат хранителните продукти и безалкохолните напитки, които нарастват с 1.6 на сто. Растат и разходите за жилище, вода, електроенергия и други горива. Сравнението на данните обаче сочи драстично повишение по отделни групи стоки и услуги спрямо миналия януари. Застраховките, свързани с транспорта, са нагоре с 38.3%. Услугите на ВиК операторите са се вдигнали с 15.4 на сто, на туроператорите - с 13.6 на сто. Парното е поскъпнало с 14.9 на сто. От хранителните стоки най-голямо е повишението при зеленчуците - 16.3 на сто, както и при хляба и зърнените храни - 11.1 на сто.

Към статията във в. СЕГА
JollyRoger's

ГРОБ - видимите резултати!???

NikolaB

С наследената комунистическа бюрокрация, без ЛУСТРАЦИЯ на държавната администрацуя и политическата система, ще става и по зле

Bauleiter

Къф износ, кфи пет лева, бе?? Какво изнесем, къде, на кого?? Кво се произвежда изобщо на тая жалка територия, че чак пък и да го изнесем???!

×