facebook
twitter

Наблюдател

С детската болница се прави чудовищен компромис

Реконструкцията на изоставената сграда е опасна и ще струва по-скъпо, отколкото ако се почне от нулата, казва зам. председателят на УС на Камарата на архитектите в България Петкана Бакалова
8 429
Арх. Петкана Бакалова е родена през 1969 в Пловдив. Майка е на три деца. Завършила е архитектура във Висшия институт за архитектура и строитeлство и артмениджмънт в АМТИ-Пловдив. Преминала е курс по опазване на наследството в „Ecole de Chaillot“ - Париж и Националния институт за паметници на културата. Инициатор за създаването на Обществен съвет за култура и културно наследство в Пловдив. С над 20 години опит.

- Арх. Бакалова, Камарата на архитектите в България е категорично против обществената поръчка за изграждането на новата детска болница чрез реконструкция на старите корпуси в двора на Александровска болница. Защо смятате, че това, което се извършва, е недопустимо?

- Преди да говорим за конкретните дефекти на този строеж - защо е невъзможно да бъде използван, защо не трябва и не е добре да бъде превърнат в детска болница, е важно да кажем, че една нова съвременна детска болница няма как като визия, усещане, функции да бъде „натъпкана“ в изоставен скелет, проектиран и изграден преди 40 години със съвсем друга философия и с коренно различни приоритети. По онова време детското здравеопазване е било организирано като конвейер – както се поправят автомобили, така се лекуват деца – всяко легло е в клетка, малка клетка. В съвременното болнично лечение акцентът е върху това детето да бъде предпазено от стреса, а това изисква среда, в която може да учи, да играе, да иска да оздравее. Именно затова болниците се проектират като детски здравни паркове – това е място, което по никакъв начин не ти напомня защо си там. Ние няма да направим това, а ще се върнем към конвейера в сграда, откъсната от природата среда, ще натъпчем децата в пространство, притиснато в трите си метра височина, когато дори търговските центрове вече имат атриуми. Ако завършим този строеж, дори да го обзаведем с най-скъпите мебели, да го оцветим и разкрасим максимално, той не може и няма да се превърне в парк - това пространство не предполага да тичаш, да имаш място за игра, да имаш въздуха, който ти трябва, за да се чувстваш добре.

- Очевидно се върви по линията на най-малкото съпротивление - има нещо, от което се опитват да направят друго нещо.

- Всеки специалист ще ви каже, че реконструкциите, независимо на какво, винаги са по-скъпи от изграждането на нова сграда. Без изключение. Тоест ние няма да спестим пари. Ние ще направим един компромис и той ще е чудовищен. Няма да спестим и време, защото този вид реконструкции изискват укрепване и това е все едно да реанимираш сграда. Тази конструкция е проектирана много добре, тя вероятно е и изградена добре за времето си, но след това е оставена да се руши 40 години, без да бъде защитена по никакъв начин.  За да превърнем този строеж в каквато и да е сграда, това ще струва много повече, отколкото ново строителство. Връщам се на дефектите на конкретната поръчка. Първо, тази сграда не може да съществува според действащите правила – изоставеният строеж е предвиден за премахване през 2011 г. с влязъл в сила Подробен устройствен план, съобразен с Общия устройствен план на София. Той е предвиден за премахване със съгласието на Министерството на здравеопазването, което е собственик на терена, и със съгласието на експертния съвет към Столичната община. Защото функционирането на такава сграда би генерирало огромен транспортен поток - при 400 легла може да се очаква, че в сградата ще влизат и излизат всекидневно няколко хиляди души от цялата страна, лекари, болни, които трябва да влязат в центъра на София и да натоварят още повече трафика. През 2011 г., когато колегите са правили изменението на градоустройството, са изходили и от друго - тази сграда не може да бъде въведена в експлоатация, ако трябва да се спазват новите норми за проектиране и строителство в земетръсни райони. Това е отбелязано и в тяхната записка. След 2012 г. има изменение в нормативната ни база, която казва, че сградите за здравеопазване и образование за София трябва да са до 8 етажа и до 5 етажа в районите с по-висок риск от земетресения. Евакуацията на всяка болница е сложна и трудна, защото има интензивни сектори, има операционни, има тежки случаи. А в този случаи болните са деца!  По-добре е изобщо да не се мисли за евакуация, а за сграда, която трябва да издържи. В заданието на Министерство на здравеопазването има изискване сградата да бъде укрепена съобразно европейските норми, но възниква въпросът възможно ли е изобщо това да се случи и на каква цена. Конструктивната експертиза на строежа е буквално криминален елемент в цялата сага. Това е много важен документ, защото той изяснява какво и как трябва да се укрепва и това трябва да се отчете в офертата. Но  документацията на скелето беше достъпна само в сградата на министерството. Поискахме копие, но получихме само една част от експертизата. Конструктори преглеждаха документите на място, в министерството, и тяхното становище е, че експертизата е непълна. Притеснителен факт е, че изпитванията на бетона са правени преди 12 години. Това е 1/2 от живота на този строеж, който е на около 36 години. Строежът старее, както старее човекът. Да не говорим, че направените изпитвания са само по безразрушителен метод, с „почукване“. Дори когато се използва този метод, е задължително да се вземат ядки и да се изследва бетон от определени ключови места на конструкцията. Това липсва от експертизата – вероятно просто не е направено. Поискахме пълното конструктивно обследване, за да можем да изготвим независима експертиза заедно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Европейския съвет на инженерните камари. Отказаха ни достъп в електронен вид и в момента водим дело по закона за достъп до обществена информация.

- Твърдите, че предвиденото укрепване е рисково. Защо?

- Ще ви предоставя становището на проф. Васил Кърджиев от УАСГ, ръководител на катедрата по масивни конструкции, и на доц. Светослав Спасов, специалист в изследването на конструкциите – и двамата сред най-добрите в своята област. Единодушни са, че експертизата е непълна, а предписаното укрепване може да компрометира допълнително строежа, тъй като е заложено доливане на плочите, което увеличава теглото им и при земетръс увеличава хоризонталните усилия, тоест ще има по-големи отклонения. Но най-притеснителен в обществената поръчка е фактът, че тази сграда ще се строи без задание. Цялото задание се свежда до това какво искаме като функционалност от помещенията - колко стаи и колко хора ще работят там. Няма и дума за ключови системи - изисквания за стерилност на въздуха, за медицинските газове, евакуацията, пожарната безопасност, енергийната ефективност. Болниците са едни от най-големите потребители на енергия и това отдавна се взема предвид по света, където лечебните заведения се проектират и строят така, че дори произвеждат част от необходимата им енергия. Съвременните сгради събират дъждовната вода и използват част от нея за санитарно-битови нужди. Това не са мечти - ние го правим дори за частни еднофамилни къщи.

- Излиза, че след като тези изисквания не фигурират в заданието, проектантът сам трябва да се погрижи и да ги измисли.

- Да. Това не е невъзможно. Но имаме две опасения. Първото е, че строителят може да не разреши на проектанта да направи това, защото целта на строителя е по-голяма печалба, а не максимално качество. Второто е, че може да се окаже, че парите не стигат, понеже не е предвидено и няма предварителна сметка колко би струвало. В заданието няма дори основни изисквания като например осигуряване на паркирането. Не е написано колко линейки трябва да могат да спират, да гарират, не е ясно спешното отделение как ще работи. В заданието няма дума и за източниците на ток - една болница трябва да има няколко различни независими захранващи източника, извън собствените генератори.  Какво става, ако спре токът? Миналата година „Човек на годината“ стана лекар, завършил операцията при спрян ток, на светлината на фенерче от мобилен телефон. Нормално ли е да се оперира на фенерче?

Няма заложено изискване за независимо захранване с вода - поне от два магистрални водопровода. Няма изискване за фотоволтаична система - окачените фасадите и покривно остъкляване могат да работят като фотоволтаична система. Липсват изисквания за  вътрешно озеленяване, за озеленяване на покрива като компенсация за липсата на парк. Министерството казва - ние на всяка стъпка ще се съобразяваме с нормативните актове.  Да, но като отвориш нормативните актове, особено наредбата за проектиране на здравни заведения, в нея е записано - за паркирането изискванията трябва да залегнат в заданието,  броят на аварийните асансьори също трябва да се посочат в заданието. Заданието на министерството първоначално беше 20 страници, след нашата намеса стана 50 страници, а по света е 500.  Без ясно задание, тази сграда може да бъде проектирана така, че след 5 години, след гаранционния срок, да излезе от строя и да започнат безкрайни ремонти.

- Добре, това са аргументи на здравия разум. Надали в министерството не схващат всичко това. Защо продължават да упорстват да завършат процедурата?

- Двете камари - на архитектите и на инженерите, предложихме безвъзмездно да подпомогнем тази важна кауза, да съдействаме за изготвяне на заданието, да направим предпроектно проучване. Никаква реакция. Нямам представа защо всички институции мълчат, въпреки че детската болница е важен национален въпрос. Абсолютно неразбираемо е как може всички аргументи на специалистите да бъдат отминати с мълчание. Хората, работещи в институциите, нямат ли деца и внуци? Не ги ли засяга?

- Къде е в този сюжет самата медицинска общност?

- Лекарите чуха нашите аргументи, работим заедно с част от тях. Направихме заедно дискусия, на която стигнахме до единодушно решение, че трябва да се направи нова обществена поръчка. Към това искане се присъединиха Националната мрежа на децата, Асоциация "Родители", пациентски и лекарски организации, отделни педиатри - над 160 организации. Общото мнение е, че тази обществена поръчка трябва да бъде прекратена и трябва да бъде създадена истинска национална детска болница.

- Много ли ще се забавят процедурите от всичките тези допълнения, за които настоявате - ако аргументът на здравно министерство, е, че бърза?

- Колко бърза? Няма да стане по-бързо, ако се спазят законовите процедури. Изисква се изменение на Общия устройствен план, което ще отнеме години. Защо бърза? Заради изтичащия си мандат ли бърза? От 40 години чакаме, за да направят болница набързо с огромен компромис ли? После 40 години ще си влачим последиците от решението ли?

Получихме съдействие от Столична община, обсъдихме възможни терени, до които има добър масов транспорт и улици, по които могат да се отделят бус ленти, които ще ползват и линейките. Тези терени са в близост до основните артерии, свързващи София с националната пътна мрежа, за да не се генерира допълнителен трафик. Тези терени са държавна собственост и  са достатъчно големи, за да може да се обособи парк. Намерихме няколко такива места и в момента ги обсъждаме с лекарите, за да ги предложим на министерството. Има разбиране от Столичната община, има разбиране от страна на родителите, лекарите, архитектите, инженерите, на всички, които ще бъдат ангажирани и ще ползват тази болница. Само държавата показва пълна незаинтересованост към този разговор. На какво се дължи това арогантно отношение към важен за цялото общество въпрос, въпрос, по който никой не бива да е равнодушен? Как администрацията на едно министерство, на което ние с вас като граждани плащаме заплатите, си позволява такава арогантност? Чий интерес защитава?

24

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

България няма да получи тестове за коронавирус от ЕК

17.06.2020

Обновена

ТАНЯ ПЕТРОВА

2780 4
Избягал пациент с COVID-19 заформи екшън в Самоков

05.06.2020

Обновена

ДИЯН ИВАНОВ

6983 31
Служител на НСО ръководил група за убийства

21.05.2020

Обновена

12569 56

Коментари

Cixi 2

Не вярвам на архитетския плач. Искат да лапнат пари за ново проектиране, предшествано от разрушаване, чистене на боклук и т.н.  След 10 г ще искат взривяване на панелките и тогава ще стане жестока разправия.

Nick F

Ако някой ще вземе пари от проектирането на нова сграда това ще е един архитект или едно проектантско студио. Не могат всички архитекти да получат хонорара от това. Така че тезата ви издиша.

Cixi 2

Вижда се колко съвременни недоразумения се построиха из цяла София. Затова всеобщият вой на архитектите срещу реновацията изглежда странно. Че хайде взривете и ВИАС тогава, част от него е по-стара, и направете на половината място парк. То и на студентите ще им е приятно да има къде да се натискат в паузите между лекциите.

ПероВТ

Разбира се, че е по-евтино да се срине една бетонова структура и на нейно място да се копаят основи и строи от нулата. В Търново, за да направят място на един хипермаркет, сринаха подобна, ако не и по-голяма конструкция - разширение на областната болница, и сега строят наново - 50 метра встрани. И никой, опазил Господ, дума не отваря да се търси отговорност на стопанисвалите конструкциите. Могли са да направят временен покрив и в единия, и в другия случай и да гарантират здравината на сградата до довършването й. Ако беше частник, едва ли щеше да зареже подобни инвестиции.

mick

Съвременното здравеопазване... в болници търговски дружества.. особено в България е по-зле от едно време дето уж било на конвейр. Единствено научно-техническия програс все пак си казва думата.

 

 

Не знам какво толкова не харесват на тази сграда - да, сигурно ако се направи чисто нова.. за 500 милиона може и да е по-добре. Но в крайна сметка - не сградата, а лекарите и самата организация правят една болница добра.

 

Много обичаме да правим всичко отначало, без да поддържаме. 30 години само задраскваме .. и накрая ще се задраскаме сами.

 

И да ако се направи супер реконструкция/махане на стени, колони и т.н./ - да ще е много скъпа. Но ако се използва умно построеното - не мисля да е по-скъпо дострояването на сградата.

Nick F

Баце, 40 години на студ, дъжд и пек как мислиш че се отразява на конструкцията ? И тия милиони ги хвърляш наляво и надясно като Него. 

mick

40 години е издържала, няколко земетресения даже. Не е мръднала. В другите държави имат къщи на 300 години и си живеят в  тях.. ние все ново искаме.

 

Разбира се, все пак има си начини за проверка - доколко е годна конструкцията.

Антей

 

"Главболгарстрой" е твърде авторитетна марка,

 

за да допусне компрометиране на 

цялата си досегашна фирмена и бизнес история!

 

Надяваме се, че там работят умни и отговорни българи,

инженери, архитекти, технически грамотни хора

 

и да построят сигурна, безопасна и надеждна сграда

за здравето на българските деца.

 

Знаете ли, колко висока е ...детската смъртност,

днес в България?!

Страшна е - всеки ден четем новини за починали

българчета деца!

 

Руския президент онзи ден огласи данни, и каза че

здравната система на Русия е успяла да свали

нивото на детска смъртност до под нивата в ЕС.

 

Ние къде отиваме?!

 

Много бързо, сигурно, отговорно, разумно, интелигентно

трябва да се построи

детската болница за българските деца.

 

Има ли човешко същество, което да работи срещу ...децата си?!

☝️

 

Nick F

Главболгарстрой може да направи много неща срещу пари дори и да си плюе на репутацията, така или иначе са абонирани за обществените поръчки.

Ако това го е казал руския президент - нещо се е объркал човечеца. Тая работа със закриване на болници и откриване на църкви не става.

Magi

Добрите архитекти могат да постигнат добри резултати при предварително зададени условия. Ако конструктурите са дали становище , че конструкцията е безопасна , те да правят проекта при тези условия. Конструкторът и неговаото становище са важни.

ЕСОФ

Това, с болните деца в клетка през комунизма, това ме разби! Къде вижда Бакалова клетки в тази съществуваща определено широкоплощна сграда, в която всичко може да се планира и построи без проблеми, и след години - пак, в зависимост от новите изисквания, та - къде ги вижда или ги е виждала тази жена тези клетки... Сигурно в лошите си сънища, но не и в България. Толкова непрофесионализъм от клетков вид рядко се демонстрира. Нека тя прочете снощното писмо на гражданска организация, която изброява аргументи за построяването на детската болница като се довърши започнатото - широки пространства - до 30 м. Конвейр било имало, твърди интервюираната? Същият непрофесионализъм. А как си представя майката на три деца, че оперирано дете ще бъде оставено да тича на воля из болница-парк(?), че дете с инфекциозна болест или с гнойник ще има свободата да обхожда коридори, общи пространства, да използва общи тоалетни, манипулационни, столови, че дете с душевна болест ще бъде оставено без контрол или пък въвлечено във възбудителна обстановка? Ако ще си говорим за съвременното схващане за болниците - залитането по шарени стени и клоуни е далеч в миналото. Пациентите, малките - още повече, усещат сигурност, когато знаят, че са в болница, в която има авторитетни лекари, сестри, санитари и лаборанти, когато средата е точно обратното на панаирджийска и чалгаджийска, когато чувството за лечебна дисциплина се простира върху сигурната целебна цел и действията за постигането ѝ. И големият и малкият болен човек просто нямат нужда от ахо-ихи, а от обикновено възпитано отношение, от отказ на медицинските лица да им говорят небрежно, неоправдано майтапчийски и свойски. Колкото до псевдонаучните възражения на Бакалова, те издават прекаленото говорене на човек без опит в строителството. Няма да ги коментирам, експертизите са официални и известни. Апропо, какво става на Небет тепе, на новите строителни мераци на дедо Николай, Света Марина очистихте ли я от гръцкия налеп?

Nick F

Това като психолог, като педиатър или като архитект го твърдите ? Или само по вътрешно усещане ? Защото мога да ви кажа че дъщеря ми се чувства доста по добре в неформална обстановако отколкото сред "авторитетните" лекари.

ЕСОФ

Уви, авторитетните лекари, сестри, санитари, лаборанти, са поставени също пред вътрешния избор - средата, в която работят, лекува ли или забавлява, техните познания, професионална компетентност и опит и отговорности не са ли чужди на преекспонираните сигнали на неадекватно отношение към основната задача - да бъдат излекувани болните и по възможност - бързо да излезат от болницата. Колкото до "неформалната" обстановка - тя може да се постигне и с други средства. А съществуващият строеж на националната детска болница дава всички възможности за едно правилно изградено лечебно национално средище.

Антей

 

Вие какво предлагате, колега Nick F ?

 

Като контрирате мненията на всички, 

 

дайте и Вашата идея или предложение 

 

по проекта "детска болница"...

 

 

 

 

Nick F

Ами да видим, първо спазване на ПУП и ОУП на София и събаряне на това недоразумение в двора на Александровска. Второ избор на място с добра комуникация на общинска или държавна земя - предполагам близко до околовръстното на София само трябва да има и метро до там или поне да се планира в следващите 4-5 години. Трето обявяване на конкурс за проект на нова детска болница съобразно изискванията на лекарите и стандартите. Четвърто обществена поръчка за строителството на болницата. Пето - строителство.  Ще отнеме време, но не мисля че ще е много повече от сегашната да го кажем процедура.

Антей

 

Ами отлично предложение, колега Nick F !

 

Защо да не бъдат  - две детските болници?!

 

Децата ни го заслужават!

Способните и интелигентни български

лекари - педиатри, също!

 

А и финансирането не би трябвало да е проблем.

Ето в края на м.г. нашия вестник писа за 

 

"Още едно медицинско бижу,

изгря насред мораториум"!

 

⚓️

 

Дежурния

Тази история е изключително гнусна, дори за съвременните български нрави и обичаи. Не са "архитектиТЕ и инженериТЕ", а няколко архитекта намърдали се в управата на КАБ по незнаен начин и изобщо не са претоварени с архитектурна работа. Далаверата има две възможности - "малка" и "голяма". "Малката" е проектиране (парите са по европрограми) за някакъв жалък милион евро и после на основата на авторското право извиване на ръцете на строителя да проектира това и това, да доставя от този и този и от сорта, за още десетина милиона лева принадени комисиони. Едрата далавера е проектиране на 3-4 етажна къщичка някъде из покрайнините на София и приватизиране на "негодния" строеж за жълти стотинки (луксозна сграда  с около 50 000 квадрата застроена площ). 50 000 квадата по 2 000 евро - 100 000 милиона евро. От тях за довършителни работи 30-40 милиона и колко е чистото в джоба е лесно за смятане. Този истеричен медиен слугинаж не се организира с част от някакъв дребен милион.

Бетонът е лят някъде в края на 1980-те и началото на 1990-те, в края на 1980-те сградата е препроектирана по съвременни сеизмични норми. Проектирането е започнало преди 40 години, което не е същото сградата да е на 40 години. По оценка на проектанта на сградата, премахването на съществуващата конструкция ще струва около 30 (тридесет) милиона лева. Всъщност сградата е копирана от това архитектурно и болнично "недомислие", в нета има доста снимки.

http://kinderklinik.meduniwien.ac.at/

https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x476d07c497a86631:0xc91c7f4bc26876f0!3m1!7e115!4s/maps/place/vienna%2Badolescence%2Bhospital/@48.2196083,16.3443648,3a,75y,151.66h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sr2g6wdfmL8yj2VQ2DaTEJw*212e0*214m2*213m1*211s0x476d07c497a86631:0xc91c7f4bc26876f0?sa%3DX!5svienna+adolescence+hospital+-+Google+Search&imagekey=!1e2!2sr2g6wdfmL8yj2VQ2DaTEJw&sa=X&ved=2ahUKEwjslcWQvY_nAhX18KYKHZGHBAIQpx8wCnoECBUQCw

 

Антей

 

Надяваме се силно, умни българино Дежурния,

да не се стигне 

до такъв "паричен" егоизъм - достигащ до канибализъм!

 

Надяваме се на съвестните българи,

с които да спасим скъпите си български деца!

 

❤️

 

Nick F

Интересно как ще стане "приватизирането" след като сградата е в противоречие с ПУП и ОУП. Иначе интересна теория. 

Дежурния

Сградата е правена съгласно друг ПУП. Въпросният план се променя и сградата отново може да се използва. Промяната отнема няколко месеца и е свързана с разнасяне на хартии. Освен ако същата сграда като във Виена е недопустимо да бъде детска болница в София, както смятат някакви "архитекти".

ЕСОФ

Споделям гнева на Дежурния. Намирам за логични и правдиви неговият анализ и обяснение на механизмите, задвижени против доизграждането на Националната детска многопрофилна болница - НДМБ. Все пак, остават ми въпроси. Първата копка на болницата (т.нар. „Детски клиники“) се прави от Тодор Живков в края на 70те години на XX век. Пак от тогава е работния проект. Просто е трябвало да се отпуснат предвидените средства и детските клиники да се построят за няколко години. Какво спира този рутинен процес? Дали спецификата на 80-те години – разпад на соцсистемата, финансови рестрикции, политическа гласност, липса на национална грижа за децата, подготовка на новите капиталисти ...? През 90-те години застоят се преодолява – дава се ход на особено важния обект, актуализира се съгласно закона и нормативите работния проект, следват 4 години усилно строителство, стига се до завършен груб строеж. Изведнъж през 1994 година – всички работи спират. Защо? Това е икономически неизгодно. И е национално свръх безотговорно към болните деца, родителите и близките, лекарите. Седем години по-късно се появява реална възможност да се построи НДМБ на друго място в или около Александровска болница с участие на европейска страна. Дали е очевидно, че може би съществуващ и тогава икономически частен интерес към тази луксозна сграда е попречил на дострояването на обекта, та е потърсено ново и свободно място? Строежът на детските клиники продължава да стои недовършен. Но и на новият терен НДМБ има яростни врагове. Гръмва нечуван залп от фалшиви новини и преки обвинения към поддръжниците на детската болница. На новото място детската болница въобще не започва да се строи, намерението е направено на пух и прах. Междувременно цял четвърт век противно на практичното мислене, разпръснато из София се насърчават различни звена за лечение на деца. Но коя далавера може да издържи дългото чакане, че пък и да има силата да организира конкуренция, която да протестира всеки момент, в който съзре опасност за заплатата си от бъдеща национална детска болница? Не знам, може и да има 40-годишен континюитет, с прескок през социално-политическият праг, на далаверите. На този фон днес, когато за НДМБ отново има реален шанс да се дострои, отговорни структури, от които зависи националното отношение към грижата за децата, просто си мълчат. Какво ги спира? Защо? На този фон неотговорни структури, от които не зависи националното отношение към грижата за децата, извисяват глас в тотално отрицание (Ах, дечицата! Не ми се мисли какво е това „скеле“. Ама, архитектурата! Това е дело на онези времена ... и пр. и пр.). Няма никаква опасност този глас да срути построените 50 000 кв.м. Целта му е да всее страх и несигурност, независимо как. Това прилича повече на така известния принцип на активен отрицателен подбор. Цели 40 години. Случайност? Може би.

Колкото за идеята на Антей за още една детска болница - поздравявам го за отличното предложение.

Nick F

ПУП-а не е само разнасяне на хартии - трябва да мине обществено обсъждане и гласуване в СОС. За цената ще видим накрая колко ще ни струва масрафа.

Колкото до 2ра детска болница в София - това скоро няма да стане, Клиничните пътеки за лечение на деца са с най малко финансиране, педиатричните профили не са популярни заради по ниското заплащане т.е. недостигат педиатри, концентрацията на две болници в единия край на страната е не е ефективно.

ddantgwyn
снимка на ddantgwyn

Нед., 19/01/2020 - 10:44 (нов)

@Cixi 2

Че хайде взривете и ВИАС тогава, част от него е по-стара, и направете на половината място парк. То и на студентите ще им е приятно да има къде да се натискат в паузите между лекциите.

Еееее, стига глупости де. Че то ВИАС е на 100-на метра от борисовия дървосад, а там места за натискане колкото искате.

Cixi 2

Е, вие знаете по-добре местата, аз не съм учил във ВИАС. Моята глупост си е мой проблем и не коства пари никому.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×