Quantcast

Медия без
политическа реклама

А.Д.А. в сърцето на София - от златните павета до златните пейки

В пространството около храм-паметника "Свети Александър Невски" бяха заложени драстични промени, които за малко да го направят нашия площад "Св. Петър"

Интернет
ВИЗИЯ Първоначалният проект на зоната между храма и ул. "Г.С. Раковски" - известен като Променадата, предвиждаше изравняване на уличното и тротоарното платно. Идеята за промяна в нивата отпадна.

Епичният ремонт на зоната около централната столична улица "Граф Игнатиев" приключи. Обектът вчера бе приет от Столичната община и София е на път да затвори тази преливаща с критики към проектанти, строители и администрация страница. За приключване на строителните дейности около храм-паметника "Свети Александър Невски" - втората зона, която се ремонтира с пари от ЕС, се заговори още през март. Претенциите на  фирмата изпълнител "ПСТ Груп" да получи акт 15 за свършеното дотогава доведоха до много остра реакция на Столичната община, която заплаши да не приеме ремонта заради лошо изпълнение. Стигна се и до временно спиране на строителството за сметка на продължаващите да текат срокове като предупреждение, че компромис няма да има. По последна информация реконструкцията на Зона 4 трябва да приключи до края на август.  

Какво ще е в крайна сметка качеството на изпълнението на този проект предстои да видим. Едно от най-символно натоварените пространства на столицата обаче вече се размина с по-сериозна опасност - за значителна трансформация на средата. Противно на уверенията, че зоната е наситена със символи, събития и спомени, първоначалният проект за реконструкция заложи на смела намеса  в почти всички площадни пространства. На относително малка по площ територия се заложиха много новости, които в крайна сметка не преминаха през ситото на съгласувателните процедури и общественото мнение. В броя си от вчера вестник "Сега" представи промените в проекта за реконструкция на зоната около "Граф Игнатиев", а днес проследяваме измененията във визията на общината за района около храм-паметника "Свети Александър Невски".

 

ВИЗИТКА НА ЗОНА 4

Площад на храм-паметника "Свети Александър Невски", участък от ул. "Оборище" до "Г.С.Раковски"; площад "Народно събрание"; градина "Кристал"; градина "Св. Климент Охридски", градина пред църквата "Св. София", пространство между "Оборище" и Военния клуб; участък от "Оборище", източно от пл. "Свети Александър Невски", участък от "Париж" между "Оборище" и "Бул. Цар Освободител", пл. "Гина Кунчева" до "Квадрат 500" към паметника на Васил Левски, както и самият паметник

Фирма изпълнител: "ПСТ Груп", първоначална стойност на договора: 17 888 814 лв. без ДДС, срок - 365 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителната площадка е открита на 7 юли 2018 г.

 

ОТ ПРОЕКТНАТА ИДЕЯ - ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Зона 4 е обозначена като Златна София. За това определение допринасят не само златните кубета на храм-паметника "Свети Александър Невски" и жълтите павета. Зоната съдържа едни от най-значимите символи на София: Народното събрание, "Царя", църквата "Света София", Синода, Паметника на Незнайния воин, Паметника на Левски, Некропола на антична Сердика, градинката "Кристал" и множество паметници.

Наситеността със символи, исторически събития и спомени, обхващащи повече от две хилядолетия, определят духовната значимост на тази част от София. Зона 4 представлява и важна туристическа дестинация: в нея се намират новопостроеният “Лувър” на София (Галерията за международно изкуство); Криптата; множество частни галерии и пазарите за антиквариат и икони. Мащабните открити пространства позволяват масово събиране на хора, често десетки хиляди в случай на голям празник, събитие или демонстрации. Своеобразна кулминация в живота на София – Великден намира своето основно честване тук. Зона 4 е най-благоустроената територия на София. Внимателното й изследване обаче показва и немалко проблеми, някои от които са от принципно естество. Такива са конфликтните точки и зони между пешеходци и коли, както и неуместното паркиране по главните площади, превърнати в паркинги на открито. Като проблем може да се определи и несистемният процес на благоустройство и градски дизайн.

 

ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ИДЕЕН ПРОЕКТ ОТПАДАТ

 

- след протест на НИНКН е премахнато устройването на колонади от осветителни мачти около и пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, както и на площад "Народно събрание". Промяната е представена от проектанта като може би най-значимата за тази подзона, макар и малка по обем. Колонадата били характерни за класическите катедрални или мемориални площади като: "Св. Петър" в Рим, на Героите в Будапеща, на Казанския събор в Петербург. Предложени са два типа осветителни мачти – с височина 18 метра и с височина 12 метра, като по-високите са заложени за елипсата на площад "Св. Ал. Невски", а по-ниските - по полукръга около пл. "Народно събрание". Изтъква се, че в района и в момента има много вертикални елементи, които създават визуален безпорядък;

- формирането на триъгълно пространство – място за срещи между сградите на БАН и Народно събрание. Във фокуса му е заложен бронзов модел на центъра, позволяващ и на незрящи да възприемат тактилно забележителностите на София. Обещава се този мини площад да е начална точка на "Златната линия" - идея за обозначаване на туристическите обекти на центъра, впоследствие редактирана;

- символни „златни” плочки, инкрустирани в паважа на пл. "Александър Невски". Идеята е плочки с размер на едно паве да изразяват почит към отделни граждани с принос към София и към България. Обещава се плочките да внесат допълнителна символика в пространство, носещо духа на строителите на древна и съвременна България. Според проектантите идеята е инспирирана от нейни аналози в градове като Берлин, Мюнхен, Берн, Кардиф и Бреша. Златните плочки са заменени при преработката на проекта от бронзови плочи, които ще са два вида - символни и информационни, и ще се разполагат като част от арт проект;

- по настояване на НИНКН отпада предвиденото преместване на скулптурите на Любомир Далчев от пространството зад Военния клуб в нарочна алея до фасадата на Художествената академия в градината "Св. Климент Охридски". Според първоначалния проект скулптурите трябва да се преместят, защото са хаотично ситуирани. Отпада и предложеното преместване извън зоната на Паметника на опълченците; 

- отпада предвиденото рамкиране на централното пространство на градинката "Кристал" с  елементи за сядане от лят камък; отпада предвиденият нов павилион на мястото на настоящия към ул. "6-и септември"; 

- в градинката пред "Св. София" отпада рамкирането на настилката от червен клинкер с елементи от бял лят камък; 

- по искане на НИНКН всички едроразмерни антипаркинг елементи се подменят с боларди;  

- по искане на НИНКН отпада устройването на паркинг за туристически автобуси към тротоара пред паметника на Отец Паисий; по настояване на КАТ отпадат и заложените подземни паркинги съответно за 250 и 260 коли по ул. "Оборище" и зад паметника на Цар Освободител; 

- заложеното вдигане на нивото на уличното платно и изравняването му с това на тротоара на ул. "Оборище" от площада до ул. "Г.С.Раковски";

- цялостното пренареждане на жълтите павета в зоната е заменено с частично пренареждане на около 25% от паветата в зоните на намеса по подземната инфраструктура;

 

В ПРОЕКТА ОСТАВАТ 

 

- преустановяване на трафика пред храма "Св. Александър Невски" до ул. "Г.С. Раковски"; 

- промяна в наземното паркиране зад катедралата, около Народното събрание и БАН;

- устройване на временни пазари по протежението на късата уличка "Париж", където е пазарът на иконите; първоначално пазарите са заложени в пространството зад Военния клуб;

- обновяване на настилките, градския дизайн и уличното осветление на площадите "Св. Александър Невски" и пл. "Народно събрание"; потапяне на тротоарите по пл. "Св. Александър Невски" до нивото на площада; 

- реализация на полуподземна сграда в пространството зад Военния клуб. Идеята е сградата да е изцяло покрита от градината, но с пълноценна едноетажна фасада към Военния клуб. Предвижда се възможност за интегриране с кулата обсерватория, като според проектантите това ще повдигне цялостно нивото на пространството. Сградата обаче не е част от течащото в момента строителство; 

- използването на пространството зад Военния клуб благодарение на наклона му като градина с панорама към най-значимите обекти в зоната. За целта ще се създаде композиция от модули от масивен камък. (Точно тук трябваше да са скъпите монолитни каменни пейки от гранит на цена 10 218 лв., за които "Сега" писа и за които вече не е ясно дали ще бъдат доставени - б.р.); 

- подмяна на настилката в градината "Кристал" с бетонови плочи с повърхност от мит филц;  

- дискретно обновяване на градината "Св. Климент Охридски" - настилки, бордюри, осветление; 

- дискретно модифициране на алеята-вход към градината пред църквата "Св. София" откъм ул. "Г.С. Раковски", каменни стъпала пред храма; 

- обновяване на зелените площи в цялата зона; 

- обновяване на осветлението и устройване на WIFI зони в площадните пространства и при двете градини; 

- подмяна на тротоарните настилки, знаковото стопанство, чешми, пейки, фонтани, решетки и т.н. С едроразмерни плочи от сив гранит са заложени тротоарите около "Свети Александър Невски", "Оборище" и Народното събрание; второстепенните тротоари са с гранитни плочи с по-малки размери; 

- заложени са места за подземни контейнери за сметосъбиране;

- проектът е съобразен с изискванията за достъпна среда: проектирана е рампа за хора с неравностойно положение при църквата "Св. София", всички преминавания във височина са с максимален наклон от 5%, заложени са водещи ивици и тактилни плочи. 

Още по темата