Quantcast
Денят на данъчната свобода идва на 18 май | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Денят на данъчната свобода идва на 18 май

В последното десетилетие българите работят все повече дни, за да осигурят бюджетните приходи
311
 ИПИ
Сметката разпределя бремето върху всички български граждани, вкл. деца и пенсионери, но всъщност тежестта пада върху работещите, които пълнят хазната с данъците и осигурителните си вноски. Ако вземем това предвид, за работещите българи данъчната тежест е почти 50% и за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни, уточняват от ИПИ.

Тази година Денят на данъчната свобода в България ще настъпи на 18 май, съобщи Институтът за пазарна икономика (ИПИ). Това е символична дата, която показва в кой момент от годината произведеното от работещите хора вече осигурява планираните бюджетни приходи.  

За 2019 г. е заложено икономиката да произведе стоки и услуги за малко над 116 млрд. лева и в държавната хазна да влязат рекордните 43.9 млрд. лева. Това означава, че населението ще изработва по средно по 319 млн. лева през всеки ден от годината и че за попълването на бюджета ще са необходими 138 дни (през 2011 г. бяха достатъчни само 115 дни). Като разбивка постъпленията изглеждат така:

Българите работят най-много дни - 34, за осигуряване на планираните приходи от ДДС. За акцизите тази година се трудим 17 дни. 24 дни са нужни за социалните осигуровки и 9 - за здравните.  За попълване на приходите от подоходни данъци стигат 12 дни, а за корпоративните  – осем. Седмица е необходима за държавните и общинските такси.

"През последните години се наблюдава устойчива тенденция българските данъкоплатци да работят все повече дни, за да осигурят бюджетните приходи, и Денят на данъчна свобода да идва все по-късно през годината. На практика данъчната тежест нараства и през 2019-а е най-висока за последното десетилетие, коментират от ИПИ. Осигуровките например неотклонно растат.  През 2017 и 2018 г. вноската за пенсия порасна с по 1 процентен пункт, а през 2019 г. бе вдигнат осигурителният таван. В същото време след въвеждането на плоския десятък няма нито едно намаление на данъчната тежест у нас.

РАМО

И през тази година България разчита на подкрепата на ЕС - в бюджета са заложени близо 2.7 млрд. лв. европомощи. Това означава, че европейските данъкоплатци ще „отменят” българите за 9 дни работа към държавата.

Още

Кабинетът прие тарифата за тол таксите

18.12.2019

4665
До 250 лева ще е данъкът за стая, наемана от туристи през интернет

18.12.2019

5247
КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан"

17.12.2019

2583