facebook
twitter

Икономика

БДЖ "Товарни превози" не си знае имотите

Сметната палата разкри нарушения при търгове за гориво, ремонти, офис техника, охрана
2139
Снимка: БГНЕС
Приходите на "Товарни превози" за 2016 г. са 105.6 млн. лв. Две години по-късно, през 2018 г., ситуацията е почти същата - за деветте месеца на 2018 г. дружеството с приходи от 78.9 млн. лв.

Държавният превозвач БДЖ "Товарни превози" не е разполагал с документи за част от имотите си. Причините за това са най-различни - от липсата на акт за собственост до отсъствието на документи за строеж, нерегулирани поземлени имоти и др. Липсата на актове за собственост спъва ефективното управление и извършването на разпоредителни сделки, сочи в свой одит Сметната палата. Експертите, които са проверили компанията за периода 2015-2016 г., се натъкнали и на серия от нарушения при възлагането на обществени поръчки - от доставка на гориво и офис материали до сключването на застраховки и наемането на охрана.

В периода 2015-2016 г. "Товарни превози" са имали 831 имота за общо 17.1 млн. лв., показват данните на Сметната палата. Одиторите критикуват поддържаната база данни и изтъкват, че тя не осигурява надеждна и пълна информация, нужна за вземането на ефективни управленски решения.

Проблем се оказва и отдаването на имоти под наем. Нещо повече, през този период не е имало правила или вътрешен ред за сделки с недвижимо имущество. Обичайно в него са разписани конкретните условия и изисквания за отдаване под наем и контрол върху вече сключените договори. Липсата на такъв ред обаче не дава гаранции за защита на интересите на дружеството, смятат от Сметната палата. Правила са приети едва в началото на 2017 г.  Липсата на регламент за условията и реда за разпореждане с недвижимо имущество не осигурява условия за публичност и прозрачност", изтъкват от Сметната палата. Договорите за наем на два жилищни имота например са сключени с лица, които не са в трудови правоотношения с дружеството, което е в несъответствие с вътрешните правила. За друг имот размерът на началната наемна цена е одобрен от ръководството на "Холдинг БДЖ", без да има изготвена експертна оценка от независим оценител.

Имотните нарушения не са единственият пропуск в работата на БДЖ "Товарни превози". Одиторите отчитат и сериозни пропуски при възлагането на обществени поръчки. В рамките на две години са били извършени разходи за доставки и услуги, без да бъде приложен редът на Закона за обществените поръчки. Търговете са били свързани с доставка на гориво, ремонт, поддръжка и резервни части за автомобили, доставка на ток, застраховане, финансови услуги, доставка на офис техника и вода, охрана и др.

През този период компанията е обявила общо над 60 търга, които обаче били изготвени по стари, неактуализирани правила. При възлагането на част от търговете са били засечени и нарушения като поставяне на изискване, което ограничава участието на лица, допускане на участници до следващ етап, чиито документи несъответстват на условията и др. Затова и част от обществените поръчки са били отменени.

 

ЗАСЕЧКИ

БДЖ "Товарни превози" са допуснали нарушения и при изготвянето на финансовите си отчети. Нещо повече - през одитирания период в компанията не е имало звено за вътрешен одит, което е задължително по закон. При избирането на регистриран одитор за извършване на независим одит на годишния финансов отчет е допуснато съществено несъответствие, тъй като изборът му е направен след изтичането на календарната година. Освен това и двата годишни отчета са приети от съвета на директорите на компанията след срока, поставен от транспортното министерство.

Все още няма коментари

Още

Гешев упорито отказва да осветли имуществото на жената до себе си

20.08.2019

Доротея Дачкова

6268 7
БДЖ пътува към края си

14.08.2019

Румяна Гочева

10440 5
Съмнителни сделки на БАБХ стигнаха до прокуратурата

09.08.2019

Йоана Петрова

819 1

Влез или се регистрирай за да коментираш

×