×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Променена е и Конституцията, според която т.нар. "чуждо население" не може да се заселва в Унгария
На нея щели да бъдат лидерите на България, Франция, Италия, Австрия, Гърция, Германия и Испания
Депутатите от опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ не присъстваха в пленарната зала
Президентът ще бъде на официално посещение в Сърбия
Лига Европа започва в Лихтенщайн за "Левски" и във Финландия за "Славия"
Като основна причина се сочи „хроничното предубеждение на Съвета към Израел"
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 385,535,893
Активни 1,275
Страници 107,013
За един ден 1,302,066
Абонамент

Абонатите на вестник „СЕГА“ може да спечелят 3-дневна почивка в хотел LION в Боровец за периода 1 март –  30 октомври 2018 г.

 

Обхват и условия за участие в Играта.

  1. В Играта има право да участва всяко физическо или юридическо лице, което е заплатило абонамент за вестник „СЕГА“ за 2018 г., независимо от периода на абонамента.
  2. Всеки участник, който иска да се включи в Играта, след като плати абонамента, трябва да изпрати писмо по електронната поща distribution@segabg.com или до адреса на редакцията на вестник “СЕГА“ София 1463, пл. „България“ №1, Административна сграда на НДК, ет.2 с отговор на въпроса: „От коя от посочените години: 1986, 1997 или 2012, започва издаването си вестник „СЕГА“? Само тези участници, които са отговорили правилно на въпроса, може да участват в играта за наградите. 
  3. Победителите се определят чрез томбола всеки първи петък от месеца и се публикуват в първото съботно издание на месеца на вестник „СЕГА“. 
  4. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай, че такова лице бъде изтеглено в томболата, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. 
  5. Срок на Играта - Играта стартира на 01.02.2018 г. и приключва на 30.9.2018 г.
  6. Организатор на Играта е „СЕГА” ЕАД , ЕИК 831770996, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК.

1. Описание на наградите 

- В Играта ще бъдат раздадени всяка първа седмица на вестника по един  3-дневен пакет с 2 нощувки с включена закуска и вечеря в хотел LION – Боровец за двама човека.

- Наградите не може да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност. 

2. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите 

- Всеки участник, който отговаря на условията и отговори правилно на въпрос, съгласно т. II, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по т.1 

3. Всеки участник в томболата може да спечели само една награда. 

4. Теглене на наградите ще се извършва всеки първи петък от месеца или на 2.3; 5.04; 4.05; 1.06; 6.07; 3.08; 5.09 и 5.10.2018г. в офиса на „СЕГА” ЕАД, София 1463, пл. „България” №1. 

5. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип между участниците в томболата. Резултатите от тегленето на наградите се констатира от комисия, съставена от представители на „СЕГА” ЕАД. 

6. Печелившите участници ще бъдат обявявани на страниците на вестник „СЕГА” в първия съботен брой на всеки месец, както и на електронната страница: www.segabg.com 

7. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда на посочения от тях имейл адрес или пощенски адрес в рамките на една седмица от тегленето на наградите. 

8. В случай, че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор/връзка с печелившия в рамките на 5 /пет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 6, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай, че даден участник откаже да получи наградата си. 

9. Участникът може да използва наградата си в хотел Лион Боровец в периода 1.3.2018 – 30.10.2018, като направи резервацията минимум 5 работни дни преди датата на настаняване в хотела.

10. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на „СЕГА” ЕАД и от печелившия участник, последният се индивидуализира с валиден документ за самоличност. В протокола за приемане на наградата, печелившият участник трябва да попълни личните си данни. Ако печелившият участник е малолетно лице, вместо него протоколът се подписва от неговите законни представители. Ако печелившият участник е непълнолетно лице, неговите законни представители предоставят писмено съгласие за получаване на наградата. В случай, че лицето откаже да подпише протокола, съответно неговите законни представители откажат да подпишат протокола или да дадат съгласието си, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. 

11. Организаторът не отговаря в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора. 

12. В случай, че върху стойността на предоставените от „СЕГА” ЕАД награда е дължим данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, същият е за сметка на печелившите участници. 

13. „СЕГА” ЕАД има неотменимо право да прекрати промоцията и/или играта по всяко време, обявявайки това на страниците на вестника или на сайта www.segabg.com  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

 14. Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Абонирайте се СЕГА


1. С едно обаждане на телефон 02/42 82 397.

2. Чрез фирмите за абонамент:

"Доби Прес" ЕООД- 02/963 30 81. 02/963 30 82
"Български пощи" ЕАД - във всеки пощенски клон в страната
12 месеца- 240 лв.
6 месеца- 120 лв.
3 месеца- 60 лв.
1 месец- 20 лв.

Само съботен брой:

12 месеца- 57 лв.
6 месеца- 28 лв.

 

Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД