:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
САЩ обаче обявиха, че изборите във Венецуела са „фалшифицирани“
След мача в Благоевград полиция изведе реферите, за да не бъдат бити от фенове на "Пирин"
САЩ плашат с най-строгите санкции Иран
Кремъл: Това е безпрецедентна руска мания, която може да уплаши инвеститорите
Шофьорът и спътникът му са били задържани след преследване
Това се случва за първи път от 57 години насам
Конференция "Медийна свобода и плурализъм"
СТАТИСТИКИ
Общо 381,409,966
Активни 1,211
Страници 156,052
За един ден 1,302,066
ПРОСВЕТА

Дистанционното обучение все още е далечна перспектива у нас

За повечето висши училища този тип образование съществува само на книга
Въпреки десетките думи, изприказвани за ученето през целия живот и прочие стратегически цели на ЕС, отворените форми на образование у нас все още минават за безсмислена украса на академичната програма. Макар да съществува в закона от над 10 години, дистанционното обучение все още се предлага от твърде малко университети. И съвсем логично не е сред предпочитаните начини на образование сред студентите. Въпреки това магистърска диплома може да се вземе дистанционно от няколко големи висши училища у нас.

Основните предимства на дистанционното обучение са ясни - спестява време и логистични неудобства. Подходящо е за работещи студенти и хора, търсещи допълнителна квалификация, затова най-масово се прилага при магистърските програми и твърде рядко - при бакалаврите. Дистанционната форма е равнопоставена с редовната и задочната, но дава предимства като мобилност, възможност студентите да четат лекциите и материалите си, когато им е удобно и с каквото темпо искат. Консултациите и интерактивността в обучението са основните механизми, които компенсират традиционния начин на преподаване от лектор пред студентската аудитория.В Университета за национално и световно стопанстводистанционното обучение вече има традиции и е залегнало още от учебната 1997/1998 г. Днес студентите могат да изучават всички магистърски програми от разстояние. Таксите за специалностите са същите както и в редовната и задочна форма на обучение. В УНСС не се отварят места за магистри държавна поръчка, така че независимо от формата на обучение - редовно, задочно или дистанционно, студентите плащат в масовия случай по 900 лв. семестриална такса. Приемните изпити също не се различават - влиза се с общообразователен тест, а за някои специалности - и с изпит по чужд език.

Основното различие между трите форми на обучение е времето за провеждане на лекциите - при дистанционното обучение лекциите са само в събота и неделя. Същото важи и за изпитите. Освен че е удобен вариант за работещите студенти, не е за подценяване и фактът, че се пестят средства. По програма се взема същият обем учебен материал, както и в другите две форми, но за по-кратко време. За целта има специално разработени учебници, които са калкулирани в семестриалната такса. Тя включва и стойността на допълнителните учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове. Тези материали са качени в системата е-Learning, която е интегрирана среда за обучение. С парола за достъп студентите ползват платформата на http://cde.unwe.acad.bg/index.php?m=1&p=1.

Всъщност вместо класическото присъствие на лекции, тук срещата с преподавателя протича като консултация, която се провежда само през почивните дни. Хорариумът за присъственото обучение (консултациите) е намален с 30 на сто от хорариума за редовната форма. Освен като съдържание, дистанционната форма е равнопоставена на редовната и по броя кредити и издаваната диплома. УНСС я предлага на две места - в Център за дистанционно обучение в София и регионалния център в Хасково.СУ "Св. Климент Охридски" не предлагаизбор за дистанционно обучение. Макар че има център за развиване на тази форма на обучение и правилник, дори много от магистърските програми се учат само и единствено в редовна форма и нямат задочна. Засега има само магистърски дистанционни програми за специалисти и неспециалисти с учителска правоспособност. 3 семестъра например е програмата за специалисти по "Информационни и комуникационни технологии в образованието". Толкова учат и неспециалистите (студентите с бакалавърска степен от различно професионално направление). Дистанционна форма на обучение нямат още Медицинският университет в София, УАСГ, ТУ-София и др. Техническият университет обаче има Център за дистанционно обучение в Пловдив. За учебната 2011/2012 г. се приемат студенти в "Компютърни системи и технологии", "Електроника", "Автоматика, информационна и управляваща техника", "Електротехника", "Машиностроене и уредостроене", "Машиностроителна техника и технологии", "Транспортна техника и технологии", "Авиационна техника и технологии", "Полиграфия", "Индустриален мениджмънт" и "Индустриално инженерство" (на английски език).Най-богат изборот дистанционни специалности - бакалавърски и магистърски, има в Нов български университет. Бакалавърските програми тази година са бизнес администрация, графичен дизайн (на английски език), екология и управление на околната среда, маркетинг, науки за земята и алтернативни енергии, финанси. Програмите са организирани така, че първите две години се дава обща широкопрофилна подготовка в основни икономически области, а в следващите две се изучават специализираните предмети. Магистърските програми в дистанционна форма са бизнес администрация, банков мениджмънт, международен алтернативен туризъм. Навсякъде се влиза с тест по общообразователна подготовка. В магистърска специалност в дистанционна форма може да се прехвърли и студент от друг университет. Таксите за бакалаври - редовно и дистанционно обучение, са по 1200 лв. на семестър. Магистърските програми също са с еднакви такси, като повечето струват по 1080 лв. Изключение са правото, архитектура и др., които обаче не могат да се запишат дистанционно. Информация за дистанционните специалности има на http://www.nbu.bg/index.php?l=1787.Икономическият университет във Варнапредлага дистанционно обучение само за магистри. Програмите са "Корпоративен бизнес и управление", "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране" (от професионално направление "Икономика") и "Информатика" (от професионално направление "Информатика и компютърни науки"). От икономическия вуз имат намерение в бъдеще да разширят предлаганите дистанционни магистърски програми. Засега не се обмисля обаче дистанционно обучение за бакалаври. Обучението се извършва от Център за дистанционно обучение. Таксите са както и за останалите специалности от магистърските програми платено обучение. Подробна информация има на сайта http://www.ue-varna.bg/bg/index.php?page=1240&id=53.

Един от най-скоро въвелите тази форма на обучение е Русенският университет, където от тази учебна година се обучават магистри дистанционно. Магистърските курсове са "CISCO базирани компютърни мрежи и технологии" с продължителност 4 семестъра, "Мениджмънт и сервиз на техниката" (3 семестъра), "Транспортна техника и технологии" (2 семестъра) и "Технология и управление на транспорта" (3 семестъра).

Дистанционна форма на обучение само за магистри имат още Стопанската академия в Свищов "Д.А. Ценов" и Шуменският университет. За тази учебна година Центърът за магистърско и дистанционно обучение към стопанската академия (http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=ksp_mag) ще обучава магистри дистанционна форма в професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление". За тази учебна година са разкрити 105 магистърски програми за икономисти и неикономисти в тези направления. Обучението за бакалаврите е 3 семестъра - през първите два семестъра се изучават магистърските учебни дисциплини (включително и дисциплината "Магистърски семинар", която е включена в учебните планове на всички специалности), а през третия семестър се разработва и представя за защита дипломната работа.

От сайта на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет http://cdo.shu-bg.net става ясно, че той провежда дистанционно обучение само по бакалавърска програма "Астрономия".
14
6568
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
14
 Видими 
10 Април 2011 20:37
Митът за интернет като учител и възпитател вече увяхва. Повече - "Всеки мит си има начало...и край" - Натиснете тук
------------------------------- ---------
Блогът на Генек
10 Април 2011 23:06
генек, статията е не за деца като обучаеми, а за възрастни хора - често продължаващи образованието си не директно от студентската скамейка, а когато вече работят на пълен работен ден, самоиздържат се, издържат и семейства, деца и не могат да пътуват ей така постоянно, само за да видят очите на професора на живо.
За възможностите на Интернет, като добър учител - основен или помощен - грешиш. Натиснете тук, например. Не много популярни у нас, учебните платформи са широко използвани по света. Виж, за възпитател не съм съвсем сигурна, но не ми се струва невъзможно. В Азия експериментално вече има учители-роботи, (преподаващи в стандартни класове и нормални класни стаи), зад които "стоят" реални личности на хиляди километри разстояние.
Харесва ни или не, това е технократска ера.
11 Април 2011 07:11
Жана22
Това са чисти недомислици-меко казано.
Авиационна техника, инженерни науки с дистанционно обучение
Нека да бъдем сериозни.
При едно интервю за инженер преди всичко се гледа участието в групови проекти и умението да работиш в екип. При програмистите също вече се работи по тъй наречения "ажилент" метод.
Дистанционно обучение по някои изолирани предмети(курсове) да, но аз не бих си пожелал да летя в самолет конструиран от дистанционен инженер, както и Вие не бихте желали детето Ви да бъде оперирано от хирург получил подобна квалификация.
11 Април 2011 07:35
Но никъде няма дистанционно обучение по право. Струва ми се, че то е най-важната форма на обучение в правото, защото така или иначе законите се менят постоянно, а теорията много бавно следва промените. И КАТО СЕ ВЗЕЗЕМ ПРЕДВИД, ЧЕ ВАС ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО СВОИТЕ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ, че има множество сайтове с готови лекции по право, някак си няма смисъл да се ходи на лекции за да се слуша някой преподавател.
11 Април 2011 09:23
До WSP

Както добре знаем всички които сме минали през "класически" университеи качеството на обучението зависи единствено и само от мотивацията на обучаемия - било вътрешна или "външна" мотивация.
Нямам нищо против да се возя в самолет констриран от "дистанционен инжинер" стига да вярвам на този дето му е дал дипломата. А конретно в българия имам големи съмнение в "класическите" университети предвид общуването с скорошните им възпитаници.
11 Април 2011 10:23
Защо ни е дистанционно обучение след като имаме директно даване на дипломи без обучение?! Те сега май всички студенти го раздават дистанционно обучение, а на там са тръгнали и учениците от последните класове.
11 Април 2011 11:23
WSP, нямам наблюдение върху специалностите, за които говориш, нито върху това как в България се прави дистанционно обучение /предполагам не добре/. Говоря за наличните технически възможности и измислените вече методи за такова обучение по принцип. Това, че на някоя точка по света могат да се изгаврят с идеята за дистанционно обучение е друг въпрос.
Ако не греша, дори и хирургични операции могат вече да се извършват успешно дистанционно. От светила в конкретната медицинска област. Не виждам защо да откажа такава намеса, ако гаранцията за качество и успех е същата като при операцията "на живо". Ако това е единствената или най-удобната възможност конкретното светило да ме оперира, защо да страдам от предразсъдъци и да откажа.
С една дума, независимо нашия сантимент, хората са му намерили цаката как да аутсорсват и образованието, и медицината; сигурно в обозримото бъдеще ще дойде ред и на възпитанието. (И няма да ме питат на мен харесва ли ми или не такава една идея). Не зная, поживьом - увидим.
11 Април 2011 12:48
Дистанционното обучение е най-голямата далавера във висшето образование. Качество на обучението равно на нула, но хонорари за началниците равни на космически суми от над 100 хиляди лева годишно. Справка - Стопанската Академия в Свищов и взетите годишни хонорари от бивши и настоящи ректор, заместник-ректор и други богопомазани. А министър Игнатов знае за далаверата и не взема никакво решение. Следователно я подкрепя
11 Април 2011 13:06
Моето мнение не опровергава това на Penka33
11 Април 2011 16:02
Давам линк към един от най-добрите университети в света, просто за да придобиете представа как се провеждат занятията там - самоподговка да, но тотален контрол за домашни и проекти, конуренция, а също така и групова работа. Останалото за мен е губене на време и пари.
http://ocw.mit.edu/courses/elec trical-engineering-and-computer -science/
11 Април 2011 16:39
тотален контрол за домашни и проекти, конуренция, а също така и групова работа.

нито една от изброените дейности не е невъзможно да се извърши ефективно чрез Интернет. Ако не го правят, значи, че и в най-добрия в света университет в момента, MIT /по моето скромно, не изцяло информирано мнение, той води класациите/ са изостанали. Това, разбира се, не означава, че непременно трябва да изоставим набързо живия контакт и то само за да бъдем модерни.
11 Април 2011 16:50
Наши ученици от два провинциални техникума по транспорт, чрез съвременните технически и комуникационни средства, заедно с връстници от около 20на европейски страни проектираха и изработиха умален размер на влак на дружбата с 20на вагона, който беше инсталиран и пуснат за демонстрация в Брюксел. Отборите бяха работили екипно предимно дистанционно и много малък процент от работното време на живо.
11 Април 2011 20:59
Жана,
не смесвай дистанционна работа и дистанционно обучение.
Без "Показвам и наказвам" няма как.
------------------------------- --------------
Блогът на Генек
11 Април 2011 22:09
ууфф, генек, както и да е
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД