:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Одобрявате ли решението за тотално превъоръжаване на армията?
Да, категорично
Не, нас НАТО ни пази
Нямам мнение
Резултати
СТАТИСТИКИ
Общо 266,324,554
Активни 765
Страници 52,764
За един ден 621,541
КОНСУЛТ

Как да получим енергийни помощи

За отопляващите се с твърдо гориво крайният срок да кандидатстват пред службите за социално подпомагане е септември
Снимка: Вeлислав Николов
Социалнослабите българи, които се отопляват с твърдо гориво, трябва да кандидатстват за енергийни помощи за зимата до края на септември. Това са над 480 000 домакинства от всичките 650 000, които получаваха енергийни помощи и миналата зима.

Специално за тях сроковете за подаване на молби пред общинските центрове за социални грижи бяха изтеглени с един месец. Причината е, че тази есен те ще получат талон, с който ще могат да си вземат 1,2 тона брикети за цялата зима или тяхната равностойност в друго гориво, но по цени към септември.

На практика те ще получат гориво на стойност 150 лева за цялата зима. В момента тази сума стига за 1,2 тона брикети или 6 кубика дърва. Но всяка седмица, която ни приближава към зимата, производителите на брикети, въглища за отопление или дърва за огрев увеличават цените им.

Преди две седмици "Мини Перник" съобщиха, че всеки следващ месец ще вдигат цената на тон кюмюр с по 12 лева. От 1 септември тон кафяви пернишки въглища за отопление струват 107,88 лева, но от 1 октомври те ще са вече 119,88, а от 1 ноември - 131,88 лева. А до края на август струваха 96 лева. Отделно ще трябва да се плати транспортът от Перник.

Брикетите, произведени в гълъбовската фабрика "Брикел", в момента струват 75 лева на тон без ДДС на изхода на фабриката. Ако крайният купувач живее във Видин или примерно в Силистра, тон брикети ще му излезе 130-140 лв. заедно с транспорта.

След получаването на талона районният център за социални грижи трябва да посочи на нуждаещия се най-близкия склад за твърдо гориво, който ще осребри документа. Най-вероятно адресът ще е посочен на самия талон. Такива складове на практика има във всяка община. Те са собственост или на някой от 13-те дистрибутори на "Брикел", поели задължението да продават горивото на препоръчителна максимална цена, или на фирми, одобрени от социалното министерство.

Извън тази система остават единствено жителите на отдалечени или труднодостъпни райони на България. Специално за тях тази година има поправка в правилника, която гласи, че по преценка на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане, ако няма изградена дистрибуторска мрежа или е налице затруднение в снабдяването с гориво, правоимащите могат да получат помощта в пари.Отопляващите се с ток или парноизобщо няма да се занимават с пари или талони. Техните енергийни помощи ще се превеждат директно на електроразпределителните дружества или на местната "Топлофикация". Потребителите ще разберат това от специална графа в сметките си. За тях срокът за подаване на молба-декларация за отпускане на енергийна помощ започва да тече от края на октомври.

Правилникът предвижда, ако отчетеният разход по измерителните уреди е по-малък от помощта, размерът й да се коригира до отчетеното по уредите. Тази забележка е направена по-скоро за предупреждение към потребителите с навици на жителите на "Столипиново". При нормални условия и нормална зима не е възможно някой да се отоплява с по-малко от размера на месечната помощ - за ток и парно тя е 45,38 лева. Ако е в топлоенергия, това стига за загряването на не повече от 1 стая от 12 квадратни метра за един месец. Ако е в ток, стига дори за по-малко.

Но тази зима поненяма да има смехотворно

ниски енергийни помощи.Правилата в предишните години бяха такива, че онези, които отговаряха на критериите, си декларираха реалния доход. След това той се вадеше от диференцирания минимален доход и така понякога се получаваха енергийни помощи от по 4-5 лева месечно. Тази година е решено всички да получат максималния размер на помощта: 45,38 лева месечно, ако се отопляват на ток или парно, или 30 лева месечно, ако разчитат на твърдо гориво.

Иначе сроковете, в които общинските служби за социално подпомагане трябва да вземат решение, са доста кратки. В седемдневен срок ръководителят на общинската служба трябва да се произнесе дали могат да бъдат получени тези помощи от лицето, подало молбата. До 10 дни социалният работник може да провери дали декларираните данни отговорят на действителността - като посети жилището на кандидата, например. Разрешението се издава след още три дни. Така, като цяло, срокът излиза 20 дена.

Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомаганепозволява да се кандидатства за енергийна помощ и по-късно.Напълно възможно е човек да не покрива критериите през октомври, но през декември вече да отговаря. Още повече, че се описват доходите от предходния месец на подаване на молбата и по-късно деклараторът е длъжен да обяви всяка съществена промяна в социалния си статус.

Затова и няма краен срок за подаване на молби за енергийно подпомагане. Това може да се прави чак до края на март. Помощта би следвало да се отпусне и в средата на зимата и дори в края й, ако по някаква причина е закъсняла, но се докаже, че правоимащият е отговарял на условията за отпускането й още през септември.

За да получи енергийна помощ, доходът на социално слабия трябва да е по-нисък от определен диференциран минимален доход. Той се изчислява като гарантираният минимален доход, който се определя всеки месец от Министерския съвет, се умножава с определени коефициенти за различни групи от населението (виж таблицата с готовите изчисления за септември 2002 година).

Освен доходът за класирането на кандидатите играят роля и други условия. Те напримерне трябва да имат друго жилище освен това, в което живеят.Дори то трябва да е с определена големина: едностайно - за сам човек, двустайно - за двучленно и тричленно семейство, тристайно - за четиричленно семейство и по една стая за всяко съжителстващо лице. Ограничението е направено заради презумпцията, че големите апартаменти могат да се дават под наем. Затова то не важи за жилищата, в които живеят инвалиди и тежко болни.

Освен да попълни молбата, кандидатът трябва да удостовери писмено и редица изисквания: че няма регистрирана фирма, че не е продавал имот през последните пет години, че не е сключвал договор за гледане и издръжка, освен ако задължението по него е поето от учащи, безработни, пенсионери или инвалиди. Кандидатът трябва да удостовери и, че не разполага със спестявания, надхвърлящи 200 лева за всеки член от семейството, и не притежава движима или недвижима собственост, от които може да изкарва пари. Помощта се отпуска на домакинство, а не на отделно лице. Правилникът забранява помощ за лица до 30-годишна възраст, които живеят с родителите си.

Другите забрани се отнасят до лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат, в случаите, в които това е постановено от съд. Това засяга разведените родители. В такъв случай при изчисляване на дохода в него се включва и месечната издръжка, присъдена от съда.

Студентите, а и учениците в частни училища също нямат право на помощ с изключение на студентите инвалиди. Забраните важат и за пътувалите в чужбина през последните 12 месеца на собствени разноски, както и за лица, които са санкционирани за спекулативна дейност или за укрити доходи.

Безработните трябва да са се регистрирали в бюрата по труда през последните 6 месеца, преди да подадат молбата за енергийна помощ и да не са отказвали предлаганата им работа.

Когато се изчисляват доходитев тях не се включват помощите,

отпускани от социалните служби,добавките за чужда помощ на инвалидите първа категория с право на придружител, както и всякакви добавки към пенсиите. Към дохода, който дава право на енергийна помощ, не се включва и еднократната помощ при раждане, както и 30 на сто от сумите, които някой в семейството може да получава от трудова дейност.

Когато кандидатът си изчислява дохода, трябва да включи в него 70 на сто от приходите от труд, заедно с целите пенсии, стипендии, наеми, аренди, ренти, присъдена издръжка, продажба на имущество, премии и награди.

Когато се пресмята доходът на семейство, в него не трябва да се включват ненавършилите пълнолетие деца, ако са сключили граждански брак, дори да живеят с родителите си.

ТАБЛИЦА ЗА ДОХОДИТЕ
17243
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД