:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Одобрявате ли решението за тотално превъоръжаване на армията?
Да, категорично
Не, нас НАТО ни пази
Нямам мнение
Резултати
СТАТИСТИКИ
Общо 266,443,910
Активни 892
Страници 18,304
За един ден 621,541
Консулт

Какви документи са нужни при смяна на лична карта и паспорт

Заради интереса на читатели, по искане на в. "Сега", пресцентърът на МВР отговори на най-често задаваните въпроси за документите, които трябва задължително да се представят в паспортните служби.1. При променен постоянен адрес нужна ли е бележка от общината?

При промяна на постоянния адрес сте длъжни до 30 дни да подадете заявление за издаване на нова карта. В този случай към заявлението за картата се прилага жълтият отрязък от удостоверение за промяна на адреса, което се издава от съответната общинска администрация.2. При промяна в семейното положение - брак, развод, смърт - необходимо ли е удостоверение?

В срок до 30 дни при промяна на имената (брак, развод и др.), трябва да се подаде заявление за издаване на нови лични документи. Прилага се официален документ, удостоверяващ промяната - свидетелство за брак, съдебно решение за развод и т.н. Представя се и удостоверение от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни "Население".3. Какви документи са необходими за изваждането на паспорт на дете?

За лица до 18 години са необходими:

- удостоверение за раждане;

- предишни паспорти - ако има такива;

- документ за платена държавна такса.

Заявлението за паспорт на ненавършили 14 години се подава в присъствието на детето от неговите родители или настойници, които подписват заявлението.

Заявлението за паспорт на деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично и се представя валидна лична карта (ако има издадена такава). Техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт пред длъжностно лице, като полагат подпис в заявлението на специално определено място.

При подаване на заявлението родителите, настойниците, попечителите или упълномощените лица трябва да представят валидни документи за самоличност.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от отсъстващия с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя и някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

- препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.4. При новородено дете - иска ли се акт за раждане на детето, когато родителят сменя документ?

При подаване на заявление за издаване или подмяна на лична карта/паспорт от родител (който има новородено дете) не е необходимо да се представя удостоверение за раждане на детето.5. Кога се предават старите лични карти, шофьорски книжки и паспорти?

Личната карта и паспортът се предават на органа, който ги е издал, при:

1. смърт на притежателя;

2. загубване на българско гражданство;

3. установяване, че документът е нередовен;

4. отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

5. изтичане на тяхната валидност.

Шофьорските книжки се предават на органа, който ги е издал, при получаване на новоиздадените. Няма законова разпоредба за задължително връщане.6. При подмяна на шофьорска книжка, освен медицинско удостоверение, необходими ли са други документи?

Изискват се:

1. документ за платена такса;

2. предишно свидетелство за управление на МПС (ако има такова);

3. медицинско удостоверение;

4. декларация за обстоятелствата в случай на загубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление на МПС.

----------------------------

В ОБЩИНАТА

----------------------------

Според Закона за гражданската регистрация заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистрите за населението.

От Столичната община обясниха, че не са издавали указания на районните кметства да изискват нотариален акт или договор за наем. "Някои районни кметове обаче са издали вътрешни правила, според които при издаване на постоянен адрес искат нотариален акт или ако е под наем, да се докаже, че хазяите са съгласни", обясниха от "Московска 33". Общината обаче не обмисля да задължи районните кметства да изискват тези документи.

От Министерство на регионалното развитие заявиха, че други документи, освен заявлението за промяна на постоянния адрес, не се изискват по Закона за гражданската регистрация. И напомниха, че според чл.93, ал.3 от закона всеки собственик или ползвател на жилище може да възрази пред кмета на общината срещу ползването на неговия адрес от трети лица. Изрично бе уточнено, че съгласието на собственика на жилищен обект се изисква единствено в случаите, когато на даден адрес се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект. По информация на "Сега" точно по тази причина в общини, където има проблем с регистрацията на множество роми на един адрес, служителите искат от собственика да представи нотариален акт.
2
34523
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
2
 Видими 
23 Юни 2010 00:50
В Германия те задължават след най-много 6 месеца да си извадиш немска шофьорска книжка. Немската книжка е безсрочна и преди да ти я връчат ти прибират българската книжка, понеже такъв била законът в ЕС. Някой да знае колко дълго български гражданин може да кара с немска книжка в БГ?
23 Юни 2010 18:54
Личната карта и паспортът се предават на органа, който ги е издал, при:

1. смърт на притежателя;


От кого? От духа на починалия ли?[/quote]
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД