:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Бивш шеф на пътния фонд купува "Водстрой 98", свързвана с Делян Пеевски
Вижте видео от акцията на МВР в Галиче
Единият е асистент в университет, а другият учител в гимназия в Разград
Проблемни според него са повторното питане за елекронното гласуване в рамките на 1 г., намаляването на депутатите и прекият избор на полицейски началници
"Дойдохме тук, за да почетем мъртвите", каза президентът на САЩ
Ще се насърчават учещите педагогика и инженерни специалност
Очаква се той да обяви съвместни проекти в енергетиката
Одобрявате ли решението за тотално превъоръжаване на армията?
Да, категорично
Не, нас НАТО ни пази
Нямам мнение
Резултати
СТАТИСТИКИ
Общо 266,249,564
Активни 972
Страници 72,069
За един ден 621,541
КОНСУЛТ

За получаване на детски се декларират брутни доходи в специална молба

Работещите майки ще носят при работодателя си документ за заплатата на съпруга си и бележка от училището на малчугана
Снимка: Борислав Николов
От 1 април детските помощи не се плащат за всяко дете, а се прилага подоходен тест. Това лишава от добавки около 400 000 българчета от общо 1,550 милиона.

За тази година парламентът реши, че детски се полагат, ако доходът на член от семейството е под 150 лева месечно. Размерът на добавката пък ще е 15 лв. на малчуган. Границата за достъп и размерът на детските ще се определят за всяка година с държавния бюджет, предвижда новият Закон за семейни помощи за деца.

Семейството включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца. Родителите ще декларират доходите си на всеки 6 месеца, за да се установи дали имат право на детски. В специална молба-декларация, която би трябвало да бъде обнародвана в "Държавен вестник" тази седмица, те са длъжни да опишат всички свои приходи за изминалото полугодие - сега това значи от октомври до края на март. Парите се посочват месец по месец и се изчислява среден месечен доход за периода. Трябва да се декларират всички брутни доходи на семейството, които се облагат по Закона за ДОД - заплати, хонорари, наеми, ренти и др. Освен това се взимат предвид пенсиите, стипендиите, обезщетенията и социалните помощи на родителите. В декларацията не се вписват само месечните добавки за деца с увреждания, парите за чужда помощ на инвалид, ученическите стипендии и самите помощи, получавани по закона за детските.

В социалното министерство все още обсъждат какво ще се прави, ако през 6-те месеца, през които се получават детските, се променят доходите на семейството. Трябва ли родителят да уведоми за това инстанцията, от която получава детските? Ако се окаже, че доходът на семейството надвишава прага от 150 лв. на човек, то ще престане да получава добавки. Но ако доходът е намалял, трябва да започне да взема детски.

До януари 2004 г. работещите родители ще подават молба-декларация при работодателя си и от него ще получават детски, ако им се полагат. За целта майката, на която по принцип се полага добавката, ще представя на работното си място служебна бележка за доходите на съпруга си и документи за други приходи на семейството, подлежащи на деклариране.

Ако само бащата работи, а майката е безработна, учи или е пенсионерка, помощта ще се дава на него. Работодателите ще предават събраните молби-декларации в Националния осигурителен институт и от него ще получават парите за изплащане на детски.

Двама родители пенсионери или самоосигуряващите ще подават декларации в поделенията на Националния осигурителен институт и майките ще взимат оттам детски. Безработните родители, роднини, които отглеждат близко дете, и приемните семейства ще се обръщат към общинските служби за социално подпомагане. Родителите, които учат, ще взимат 15-те лв. на дете от средните и висшите училища.

Ако съпрузите са разведени, помощта се изплаща на този, на когото са предоставени родителските права.

В новия закон е предвидено отнемане на детските, ако малчуганът е от 7 до 18 години и не ходи редовно на училище. Това не се отнася само за децата, които са възпрепятствани да посещават школото по здравословни причини. Родителите прилагат бележка от училището заедно с молбата-декларация. След това общинските служби за социално подпомагане и регионалните инспекторати по просветата правят проверки.

За невярно декларирана информация родителите подлежат на наказание по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс, която предвижда до 3 години затвор и глоба от 5 до 30 лв. Длъжностните лица, които подадат неверни данни или отпуснат помощи неправомерно, ще бъдат наказвани с глоби от 500 до 1000 лв. при първо нарушение и с 1000 до 2000 при повторно провинение. Контрола ще извършват Националната служба за социално подпомагане, НОИ и просветното министерство.

Подоходен тест при получаване на детски помощи няма да се прилага само за родителите на деца-инвалиди и за приемните семейства, които са взели малчуган за отглеждане по Закона за закрила на детето. За децата с над 50% трайни увреждания ще се плащат двойни детски - 30 лв. месечно за тази година.

С новия закон бяха променени и еднократните помощи, които държавата дава при раждане. Всички жени ще взимат по 200 лв. за раждане на първо, второ и трето дете и по 100 лв. за всяко следващо независимо от доходите си. Тази сума ще се изплаща съответно от работодателя, общинските служби, учебните заведения. Парите се теглят от НОИ.

Майки на инвалиди ще получат допълнителни 100 лв. за раждане, ако болестта се установи, докато детето навърши 2 години. На тях им се полагат по 100 лв. месечно за отглеждането на болното дете до 2-годишната му възраст, без да се взимат предвид доходите на семейството.

Майките, които преди раждането са работили, имат право на 90% от заплатата си 135 дни - от тях 45 дни по време на бременността. След това, докато детето навърши 2 години, вземат обезщетение, равно на минималната заплата за страната, която в момента е 100 лева. Това е описано в Кодекса на труда и осигурителния кодекс.

Според новия закон за семейните помощи за деца неосигурените жени ще получават до 1 година след раждането по 100 лв. месечно от общинските служби за социално подпомагане, след като докажат, че семейството им разполага с по-малко от 150 лв. на човек. Опозицията в парламента настояваше това плащане да продължи до 2-годишна възраст на детето и да се изплащат по 150 лв. на безработните майки 45 дни преди раждане. Вместо това социално министерство склони да увеличи социалните помощи на бременните и майките в този период:

. 45 дни преди раждане помощта на жените без доходи ще е с коефициент 1,2 вместо 0,9 от гарантирания минимален доход, както беше досега. Така парите им ще се увеличат от 36 на 48 лв. месечно при сегашния гарантиран минимален доход от 40 лв. Освен това отпада нелогичното изискване в Закона за социално подпомагане бременните да са регистрирани в бюрата по труда като активно търсещи работа.

. На 48 лв. ще бъдат увеличени и парите на жените без доходи, които гледат дете от 1 до 2-годишна възраст, защото коефициентът също ще нарасне от 0,9 на 1,2. Тези по-високи помощи ще бъдат въведени чрез промени в Закона за социално подпомагане, които ще бъдат гласувани на 4 април от Министерския съвет и после от парламента.Бъдеще---------------

От 2004 г. всички плащания по Закона за семейните помощи за деца ще се поемат от Националната служба за социално подпомагане. За това настояват работодателските организации и НОИ, според които не е работа на фирмите и пенсионното да се занимават с тези плащания. Тогава всички помощи за деца ще се изплащат на майките и само по изключение на бащата или друг законен представител.
17520
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД