×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Юнкер и без това покани само България, Франция, Италия, Австрия, Гърция, Германия и Испания.
Децата им не могат да учат в новопостроено училище. Сградата даде дефекти, а ремонт още няма
Тези, които искат вот на недоверие, да си спомнят бунтовете в Харманли и Овча купел, заяви премиерът
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 385,686,058
Активни 1,546
Страници 118,176
За един ден 1,302,066
КОНСУЛТ

Данък "сгради" и такса "смет" се плащат от ползвателя на имота

Красимир Добрев
Родителите ми прехвърлят имот, но си запазват правото на ползване до живот. В такива случаи аз ли трябва да плащам данък "сгради" и такса "смет"? Какви са законовите правила в тази ситуация - кой, какво и кога дължи?

Мирослава Б., СофияДанъкът върху недвижимите имоти е уреден в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С него се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания. Този данък се плаща и за поземлените имоти, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията .

Не се облагат земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи. Не се плаща данък и за недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. Данък не се дължи от държавата и общините, съответно за имотите - публична държавна и публична общинска собственост. Не плащат читалища, БЧК, висшите училища и академиите за учебните сгради, паркове, спортни игрища, молитвени домове, музеите, галериите, библиотеките и други изрично посочени в закона.

Във всички останали случаи се дължи данък върху недвижимите имоти. Той се заплаща, независимо дали те се използват или не.

По правило данъчно задължени лица са собствениците, но има няколко изключения. Така собственик на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот. При учредена концесия пък задължен е концесионерът. А при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Последната хипотеза отговаря и на конкретния въпрос. В случая ще плащат родителите, които запазват ползването на имота.

Запазването на ограниченото вещно право на ползване върху имот от родители, прехвърлящи имот на децата си, е много разпространена форма.

В тези случаи данъчно задължени лица си остават прехвърлителите на имота. Това обаче не освобождава от правилото, че за "новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти".

Казаното за данъка върху недвижимите имоти, известен като данък "сгради", може да бъде открито и за таксата за битови отпадъци, известен като такса "смет".

Тази такса се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване - от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите. Това означава в конкретния случай, че родителите плащат и данъка, и таксата, докато ползват имота.

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно за частите си. Освен това всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето (съответно учредяването) данък, включително за месеца на прехвърлянето (учредяването), се заплаща от прехвърлителя (учредителя) преди прехвърлянето (учредяването).

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.
14430
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД