:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Единият е летец, а другият – каратист, обяснява бившият културен министър. Той пламенно защитава и Пеевски вече забравил какви ги говореше през 2013 г по негов адрес
Всичките 66 пасажери са загинали
След като вчера стана ясно, че "Рос" вече е влязъл, сега към него се присъединява и "Карни"
СТАТИСТИКИ
Общо 368,997,442
Активни 982
Страници 50,485
За един ден 1,302,066
КОНСУЛТ

Данък "сгради" и такса "смет" се плащат от ползвателя на имота

Красимир Добрев
Родителите ми прехвърлят имот, но си запазват правото на ползване до живот. В такива случаи аз ли трябва да плащам данък "сгради" и такса "смет"? Какви са законовите правила в тази ситуация - кой, какво и кога дължи?

Мирослава Б., СофияДанъкът върху недвижимите имоти е уреден в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С него се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания. Този данък се плаща и за поземлените имоти, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията .

Не се облагат земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи. Не се плаща данък и за недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. Данък не се дължи от държавата и общините, съответно за имотите - публична държавна и публична общинска собственост. Не плащат читалища, БЧК, висшите училища и академиите за учебните сгради, паркове, спортни игрища, молитвени домове, музеите, галериите, библиотеките и други изрично посочени в закона.

Във всички останали случаи се дължи данък върху недвижимите имоти. Той се заплаща, независимо дали те се използват или не.

По правило данъчно задължени лица са собствениците, но има няколко изключения. Така собственик на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот. При учредена концесия пък задължен е концесионерът. А при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Последната хипотеза отговаря и на конкретния въпрос. В случая ще плащат родителите, които запазват ползването на имота.

Запазването на ограниченото вещно право на ползване върху имот от родители, прехвърлящи имот на децата си, е много разпространена форма.

В тези случаи данъчно задължени лица си остават прехвърлителите на имота. Това обаче не освобождава от правилото, че за "новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти".

Казаното за данъка върху недвижимите имоти, известен като данък "сгради", може да бъде открито и за таксата за битови отпадъци, известен като такса "смет".

Тази такса се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване - от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите. Това означава в конкретния случай, че родителите плащат и данъка, и таксата, докато ползват имота.

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно за частите си. Освен това всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето (съответно учредяването) данък, включително за месеца на прехвърлянето (учредяването), се заплаща от прехвърлителя (учредителя) преди прехвърлянето (учредяването).

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.
13754
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД