:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Одобрявате ли изваждането от избирателните списъци на негласувалите граждани?
Да, това е добра идея за изчистването на списъците от "мъртви души"
Не, това е крещящо нарушение на конституционни права
Не мога да преценя
Резултати
СТАТИСТИКИ
Общо 260,923,563
Активни 862
Страници 24,860
За един ден 486,785
Кодекс на труда

Трудовият договор може да бъде прекратен и без предизвестие

Снимка: Архив "Сега"
Чавдар Христов
Заради съкращение на щата отправих предизвестие за прекратяване на договора на един работник. Имах намерение да прекратя договора му, след като изтече предизвестието. На петия ден обаче той заведе до мен свое предизвестие за прекратяване и след два дни поиска да му оформя трудовата книжка и заяви, че ще ми плати обезщетение за това, че не е спазил предизвестието. Може ли да прекрати договора, при положение че аз съм му отправил предизвестие?

Милен Петков, ШуменТази ситуация не се среща често в практиката. Предизвестието е акт на намерение за прекратяване на трудовия договор, независимо дали се отправя от работодателя към работника/служителя или обратно. То е уредено в чл. 326 от Кодекса на труда и е задължително писмен акт. Той съдържа волеизявление, с което отправилата го страна уведомява другата за предстоящото прекратяване на трудовото правоотношение. От фактическа страна то е период от време, с определена в закона минимална и максимална продължителност, през който страните по трудово правоотношение изпълняват задълженията си в очакване то да бъде прекратено. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни. Страните могат да уговорят и по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не по-голям от остатъка от срока на договора.

Когато работникът/служителят отправя предизвестие до работодателя, той няма задължение да сочи причини за прекратяването. Когато обаче работодателят отправя предизвестие, той трябва да посочи някоя от законовите причини (по чл. 328 от КТ) за прекратяване на трудовото правоотношение.

В конкретния случай работодателят е отправил предизвестие и е посочил в него като основание за прекратяването на трудовото правоотношение съкращение в щата (чл. 328, ал. 2, т. 2 от КТ). Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ деня на получаването му. През времето му трудовото правоотношение не е прекратено, но съществува при яснота, че предстои прекратяване към момента на изтичане на срока на предизвестието. В чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ е уредено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. Това обаче трябва да стане с изричен писмен акт (чл. 335, ал. 1 от КТ). Ако пък срокът на предизвестието не е спазен, то тогава прекратяването ще настъпи към момента, в който работодателят връчи писмения акт.

При съществуващото все още трудово правоотношение работникът е преценил, че следва той да инициира прекратяване на договора и на свой ред е отправил предизвестие. От законова гледна точка няма пречка за това. Това, че е отправено предизвестие, не пречи на страните да прекратят договора на някакво друго основание, ако има такова. Например те могат да се споразумеят и да прекратят договора, преди да изтече предизвестието по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 от КТ). След като работникът е отправил предизвестие, той не е спазил срока на предизвестието и след 2 дни е поискал прекратяване. В този случай според чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ правоотношението се прекратява с изтичането на съответната част от срока на предизвестието. За останалата част от него се дължи обезщетение (чл. 220, ал.1 от КТ).

В дадения случай работникът е могъл да не отправя предизвестие, а с едностранно изявление да прекрати директно договора, като за остатъка от отправеното му от работодателя предизвестие да заплати обезщетение по чл. 220, ал. 2 от КТ. Според този текст страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение (в случая това е работникът), може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието. Тя обаче дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/служителя за неспазения срок.
35478
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД