×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Група закачулени и въоръжени с тояги и ножове лица са атакували в предградие на Лвов
Бунтовници заявиха, че САЩ са им отказали да се месят в Южна Сирия
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 386,026,750
Активни 1,520
Страници 78,791
За един ден 1,302,066

Как се придобиват огнестрелни оръжия за самоотбрана

Консултацията подготви МОМЧИЛ ДАВИДОВ, експерт по охрана на обществения редСъвременната правна уредба на режима за извършване на дейности с оръжия има либерален характер. Това позволява на всички граждани, които имат нужда и отговарят на изброените в закона условия, да получат разрешение за извършване на необходимата им дейност със съответното огнестрелно оръжие.

Съобразно разпоредбите на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ), обнародван в "Държавен вестник", бр. 133 от 1998 г.,огнестрелните оръжия сатехнически уреди, които чрез използване на енергията на взривни вещества могат да изхвърлят твърди предмети, причиняващи механично поразяване на целта. Този закон класифицира огнестрелните оръжия според предназначението им и според субектите, които ги използват, на "оръжия за служебни цели" и "оръжия за граждански цели".

ОРЪЖИЯ ЗА СЛУЖЕБНИ ЦЕЛИ са онези, чрез които се извършва дейност по професия или занаят, свързани със защита на правно защитени и гарантирани права. В този случай използването на оръжията им ще бъде насочено към предотвратяване на противоправни посегателства от неправомерно действащ правен субект.

ОРЪЖИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ са тези оръжия, които ще се използват за защита на основни граждански права, за развлекателни цели или при упражняване на професия, с която не се цели увреждане на друг правен субект. В тази втора категория попадат оръжията, които са предназначени за:

* САМООТБРАНА - такива оръжия са пистолетите, револверите и гладкоцевните пушки;

* ЛОВНИ НУЖДИ - такива оръжия са гладкоцевните и нарезните пушки;

* СПОРТНИ НУЖДИ - такива оръжия са пистолетите, револверите, гладкоцевните и нарезните пушки;

* КУЛТУРНИ НУЖДИ - такива оръжия са пистолетите, револверите, гладкоцевните и нарезните пушки, и автоматичното оръжие.

Либералният характер на режима за контрол над дейностите с огнестрелни оръжия се изразява в дадената от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситеправна възможност гражданите да придобиват,съхраняват и носят огнестрелни оръжия както за защита на законните си права, така и за извършване на някои спортни и развлекателни дейности, свързани с използването на някои видове оръжие по предназначение - например организираният лов за членовете на ловните дружества. Това означава, че всеки пълнолетен гражданин може да кандидатства за придобиване на определен вид огнестрелно оръжие, стига да отговаря на посочените в закона условия. Именно в това е и гаранцията, че след придобиването на оръжие кандидатът ще има правомерно поведение и няма да застраши обществения интерес.

Законът дава възможност на гражданите да придобиват огнестрелни оръжия засамоотбрана, за извършване на лов и за спортни целиКандидатите за придобиване на ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЗА САМООТБРАНА имат право да придобиват с такава цел пистолети и револвери с дължина на цевта до 300 мм и гладкоцевни пушки с дължина на цевта между 300 и 510 мм. За всяко отделно оръжие имат право да закупят до 50 броя боеприпаси от съответния калибър. За да бъдат допуснати до кандидатстване за придобиване, те трябва да отговарят на следните условия: да са пълнолетни (т. е. навършили 18-годишна възраст); да съществува необходимост от защита на тяхната сигурност; да не са осъждани за престъпления от общ характер; срещу тях да няма образувани предварителни производства за престъпления от общ характер; да не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях от данъчните органи; да не страдат от психически заболявания; да не употребяват системно алкохол, наркотични или психотропни вещества; да не са нарушавали грубо или системно обществения ред; да не са застрашавали националната сигурност; да са завършили курс за боравене с огнестрелно оръжие. Курсовете се организиратсамо от органите на Министерството на вътрешните работии завършват с полагане на изпит.

Ако отговарят на условията кандидатите за придобиване на избраното от тях огнестрелно оръжие подават в районното полицейско управление по постоянен адрес следните документи:

* писмено искане по образец. В него се посочват необходимостта от защита на сигурността чрез огнестрелно оръжие, избраният начин за придобиването му, видът и броят на избраните оръжия и боеприпаси, мястото и начинът на съхранението им;

* свидетелство за съдимост;

* удостоверение от Специализираната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано предварително производство за престъпление от общ характер;

* удостоверение от данъчната служба за това, че кандидатът не е укривал доходи, печалби, имущества и сделки с тях;

* медицинско свидетелство от здравно заведение, удостоверяващо, че кандидатът не страда от психични заболявания;

* удостоверение от съответния психодиспансер за това, че кандидатът не се води на психиатричен отчет;

* разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва необходимостта от всяко оръжие;

* удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие и за успешно положен изпит;

* документ за платена държавна такса.

Ако всички условия са изпълнени,разрешението се получава в едномесечен срокДокументът се издава от началника на съответното районно полицейско управление и има срок на действие три месеца. Органът, издаващ разрешението, има право да изпрати по своя преценка кандидата на тест за установяване на психологическата му пригодност за боравене с оръжие в специализиран институт. В този случай кандидатът ведно с другите документи представя и удостоверението за психологическа пригодност, което има тригодишен срок на действие.

Кандидатът трябва да се сдобие с оръжието в срока на действие на разрешението, а след това трябва да получи и разрешение за носене на придобитото оръжие. Това разрешение също се издава от началника на съответното районно полицейско управление и има срок на действие три години. За издаване на разрешение за носене на придобитото оръжие кандидатът подава в районното полицейско управление по постоянен адрес допълнително писмено искане и два броя снимки (размер 3 на 4 см).
5248
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД