×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Според оперативни данни те се канели да започнат да секат и фалшиви 2 евро
Токио реагира гневно
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 385,274,519
Активни 1,553
Страници 120,805
За един ден 1,302,066

Всеки четвърти българин чете книга всеки ден. Всеки трети – никога

 
Всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти всекидневно. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София през април 2018 г., съобщава MediaPool.bg

По-младите и по-образованите, хората с по-високи доходи, както и тези, които сърфират в интернет повече от средното за страната, по-често отделят време за четене на книги. По-често правят това и хората, които са по-критични към информацията в медиите и в по-малка степен са съгласни, че медиите в страната предоставят точна и проверена информация и не се поддават на политически или икономически натиск.

Резултатите от проучването показват, че няма значителни разлики между навиците за четене, регистрирани през 2016 г. и тези от 2018 г.

По-младите четат повече от възрастните

Данните сочат, че хората на възраст над 60 години четат значително по-рядко от по-младите - почти половината (49%) от хората над 60 години заявяват, че изобщо не отделят време за книги, докато сред анкетираните на възраст до 29 години тези, които изобщо не четат, са 2 пъти по-малко (24%). Сред най-младите всеки трети (34%) заявява, че чете книги почти всеки ден, а с увеличаване на възрастта, този дял спада до 22% при хората над 60 години. При хората над 30 години, време за четене почти всеки ден отделя малко повече от 1 на 5 души, което се доближава до средното за страната.

Най-много хора четат в София и големите градове

Делът на хората, които заявяват, че отделят време за четене на книги почти всеки ден, е около 3 пъти по-голям в столицата (33%) и в областните градове (30%) от дела на тези в селата (12%). В общинските центрове пък ден четат 21%, което е близко до средното за страната. Всеки втори, живеещ на село, споделя, че изобщо не чете книги, докато в София това важи за едва един от пет човека.

По отношение на пола, разлика в навика за четене между мъжете и жените има, но тя не е толкова голяма, колкото по населени места – сред мъжете 41% заявяват, че никога не отделят време за четене на книги, а сред жените този дял е 33%.

Образованието и доходите имат значение

Очаквано, много големи разлики в интереса към четенето на книги се наблюдават според степента на образование – колкото си по-образован, толкото по-често четеш. Например, сред висшистите близо половината (43%) четат почти всеки ден, което е 20% повече от средното за страната, и едва 11% признават, че изобщо не четат книги. Честотата на четенето при завършилите средно образование не се различава значително от тази, на средностатистическия пълнолетен гражданин на страната. Три четвърти от хората с основно и по-ниско образование (76%) заявяват, че изобщо не четат книги, което е над 2 пъти по-голям дял от средния за страната (36%).

В синхрон със зависимостта между степента на образование и честотата на четене на книги, данните от изследването показват, че колкото е по-висок доходът на човек, толкова по-често той отделя време за четене на книги. Сред хората, които са част от домакинства с най-висок месечен доход (над 700 лв. на член на домакинството), онези, които изобщо не четат, са около 20%. Сред хората, с месечен доход между 450 и 700 лв, 29% заявяват, че изобщо не четат, а при хората, които живеят с между 300 и 450 лв. на месец, делът на тези, които изобщо не четат, достига до 47%. Най-високият дял на лица, споделили, че изобщо не четат - цели 59% - се отнася за най-бедните хора, разполагащи с до 300 лв. на месец. Тези, които четат книги почти всеки ден при всички доходни групи, са около 20%, което се доближава до средното за страната (24%), като при хората, с най-висок доход, този процент нараства до почти 30%.

Работещите хора четат по-често

Ако разгледаме навиците за четене на книги по социален статус, ще установим, че се оформят две групи – на работещите (в т.ч. и работещите пенсионери) и на неработещите (в т.ч. безработни и неработещи пенсионери). Групата на работещите чете значително по-често в сравнение с неработещите. По-точно, по двама от всеки трима безработни (62%) и половината от неработещите пенсионери (51%) никога не отделят време за четене на книги. За разлика от тях, сред работещите делът на тези, които никога не четат, е една трета (33%) при пенсионерите и 26% при работещите в трудоспособна възраст.

Повече интернет и повече книги

Изследването показва и друга зависимост - хората, които сърфират в интернет пространството всеки ден (46% от пълнолетното население на страната), имат различно поведение по отношение на четенето на книги от пълнолетното население на страната.

Редовните потребители на интернет отделят време за четене доста по-често – всеки трети (31%) чете книги почти всеки ден, докато всеки пети (22%) изобщо не чете книги. Обратно е съотношението сред пълнолетното население - всеки четвърти (24%) чете почти всеки ден и приблизително всеки трети (36%) изобщо не чете книги.

Хората, които четат повече, са по-критични към информацията в медиите

Данните разкриват и още една зависимост. На въпроса ?На кой вид медия се доверявате основно, когато имате нужда от информация за положението в страната?“, онези, които посочват интернет, четат книги повече от посочилите телевизия. По-точно, всеки трети (33%) от доверяващите се на интернет заявява, че чете книги почти всеки ден, за разлика от доверяващите се на телевизията, при които едва всеки пети (20%) отделя време за четене почти всеки ден. От тези, които разчитат на информация за общественото положение от телевизията, 40% признават, че никога не четат книги, а сред онези, които търсят информация в интернет, едва всеки четвърти (25%) никога не чете книги, което е значително по-малък дял от средния за страната (36%).

Спрямо отговорите на въпросите дали вярват, че медиите у нас представят на обществото точна и проверена информация, без преднамерено да скриват или изопачават факти и дали медиите у нас се поддават на политически или икономически натиск или влияние, се наблюдават разлики в навиците за четене на книги. От тези, които вярват, че медиите предоставят точна информация и са независими от чужди влияния, над 40% заявяват, че изобщо не отделят време за четене, а само 30% заявяват същото, от тези които не вярват в тези твърдения.

При по-доверчивите към качеството на информацията, която медиите представят в публичното пространство, хората, които четат почти всеки ден (17-19%) са с 10% по-малко, в сравнение с по-критичните (27-29%).
20
995
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
20
 Видими 
24 Май 2018 09:48
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ КНИЖОВНИЦИ! Книгата е основата на всяка култура! Бъдете здрави и дерзайте!
24 Май 2018 10:20
Всеки четвърти българин чете книга всеки ден.

Вервай ми!
24 Май 2018 10:22
Някой обясни ли на "книжовниците", че вестниците не са книги?
Също book може да значи книга, но facebook не е книга!
24 Май 2018 10:27
А пърният и вторияя? Може би те пишат!
24 Май 2018 10:37
Shabaan_bin_Robert
24 Май 2018 10:27Честит празник!
Да вярваме ,че сме добри!
Да се уповаваме на децата си, защото знам ,че са добри, четящи, умни и отговорни!
и със сигурност работят повече от нас!
24 Май 2018 11:06
Редовните потребители на интернет отделят време за четене доста по-често – всеки трети (31%) чете книги почти всеки ден

В класацията ли са тези, които четат книги в интернет?
24 Май 2018 12:35
..изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София


Изследват да видят каква са я свършили.
Първата им цел е постигната - 36 на сто безкнижници.
Останалото ще го довърши рИформата...

http://www.drago.info/index.php/2017/11/09/inteligentna-nacia/
24 Май 2018 12:51
Да разбираме ли, че една трета от българите ходят дюбидюс голи умствено и духовно, понеже голи са без книги всичките народи.
Аз се чудех откъде туй постоянно подсмърчане наоколо.
24 Май 2018 12:56
В
Институт Отворено общество - София
какви точно книги четат всъщност?
Питам, щото на оня Петрушка ми мязат често.
24 Май 2018 12:58
А секи първи и полвина - пише по ена книга дневно
24 Май 2018 12:59
дали вярват, че медиите у нас представят на обществото точна и проверена информация, без преднамерено да скриват или изопачават факти и дали медиите у нас се поддават на политически или икономически натиск или влияние

Ето тук е заровено кучето. Защо не съобщите обратния процент – колко процента от тези, които четат книги всеки ден, са отговорили с "да" на първия и с "не" на втория от тези въпроси? Обзалагам се, че са нищожен процент. Но соросоидите тук явно ги стиска чепикът и няма да кажат колко е този процент.
24 Май 2018 12:59

АКО ИСКАМЕ ДА ПОБЕДИМ

Трябва да сме умни, да сме умни!
Трябва над живота и смъртта
огънят на мисълта да лумне,
за да бъде по-щастлив света.

Трябва да сме умни, казвам, умни!

Трябва умно да горим, да спорим,
умно да мълчим и да говорим,
умно да живеем, да се борим,
умно с умни хора да дружим,
трябва умно път да си избираме
и по пътя умно да вървим.

Трябва дори умно да умираме,
ако искаме да победим.


-- Г. Джагаров
24 Май 2018 15:51
Delius
24 Май 2018 16:04
Днес по случай празника похарчих 7% от месечният си доход за две книги.
Полакомих се от 24%-то намаление днес.
24 Май 2018 16:22
От колко българи? Колкото е целокупното население към днешна дата ли? Как преброиха и извадиха българските граждани с адресна регистрация у нас, но живеещи от години в чужбина? Ами дечицата в предучилищна възраст, които по понятни причини не могат да четат Или си съчиниха представителна извадка, анкетирайки 3 000 столичани по телефона. Ако прозвънят 3 000 жители на Кърджали каква ли ще е картината?
***
Няма нищо по-невярно от статистика, която не съобщава базата върху която е направена.
24 Май 2018 16:23
Днес по случай празника похарчих 7% от месечният си доход за две книги.
Полакомих се от 24%-то намаление днес.
Ъхъ. Колко е месечният доход на далия примера? Дали задачата става за външно оценяване по математика в седми клас?
24 Май 2018 16:24
А пък аз съм стигнала до там, че съм дала на най-близките си списък с книги, които искам да ми подарят! Такива ми ти работи...Честит празник!!!
24 Май 2018 16:47
С този коментар опитах да зачекна тема: "Доходът ли е малък или книгите скъпи или и двете".
Апропо книгите са свързани с темата, на Дж. Стиглиц са.
24 Май 2018 18:33
С четенето на книги е ясно, но и че повечето книги по света не са преведени на български..
24 Май 2018 19:10
Всеки четвърти българин чете книга всеки ден. Всеки трети – никога


Т.е. българинът чете средно през ден. Ако дойде некой от ония, дето ни казват и каква е средната заплата в България, може да го изкарат и повече.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД