×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Юнкер и без това покани само България, Франция, Италия, Австрия, Гърция, Германия и Испания.
Децата им не могат да учат в новопостроено училище. Сградата даде дефекти, а ремонт още няма
Тези, които искат вот на недоверие, да си спомнят бунтовете в Харманли и Овча купел, заяви премиерът
Става дума за рецидивист с 13-годишна присъда за блудства и кражби
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 385,684,843
Активни 1,474
Страници 116,961
За един ден 1,302,066
Истинската история

Небето-бог

Завладяването на Филипи и на Беломорска Македония при кханасюбиги Пресиян през 837 г. бележи завършващия етап в обновяването на прабългарската религия
Базилика Б във Филипи, в околностите на с. Храшче, Кавалско, според археологическите разкопки на Пол Льомерл (по {5; т. тт, табл. ХL}); въздушна снимка, направена от гръцки военен самолет в края на разкопките преди Втората световна война.
(Продължение от миналия четвъртък)

Понеже предполагаме - надявам се основателно - че с възраждането на българската имперска идея при великия господар Крум (801-814), или дори няколко години по-рано - всъщност от 796 г. насетне, се прави опит като част от тази идея да бъде надградена прабългарската религия до общодържавна монотеистична религия по християнски образец, започнахме да се занимаваме с опит да извлечем основните белези на тази нова (обновена) религиозна система; въпреки крайно ограничените възможности, които ни дават историческите извори - както писмените, така и археологическите.

Вероятно сега ще е времето да уточним, че доколкото прабългарите са синкретична народност (вж. Кратък книгопис в последната част от този текст), то никак няма да е чудно, че очакваме, разбира се, и религията на тия две или повече народностни съставки в общата прабългарска народност да имат различни системи от религиозни вярвания; впрочем изключителната разнопосочност на сведенията за религията на прабългарите може да бъде резултат и на етническа синкретичност, но и на времеви отлики (вж. последната част на този текст).

Какви точно са народностните съставляващи в общата прабългарска народност, която към края на VIII в. и в началото на IХ в. би трябвало да се разглежда като изградена, а още по-малко техните религиозни вярвания, е въпрос на който сега е невъзможно да се даде еднозначен отговор; което ни най-малко не означава, че търсенето на този отговор трябва да бъде прекратено. Доколко тези предполагани от нас различни религиозни системи в рамките на общата прабългарска народност си взаимодействат - ето това е въпрос, на който не може да се даде дори предполагаем отговор без да се изпадне във фантазьорство.

Вече посочихме част от основанията, които ни дадоха възможност да назовем издигнатия за главен прабългарски бог - Тангра; неговото споменаване в Мадарския Омуртагов надпис, открит преизползван в късна малка църква под Мадарските скали. Сега само ще добавим, че разполагаме с още едно основания за този избор - един късен османотурски извор, основан на арабски текст, който пък от своя страна е преразказ на византийско сведение от времето на император Ираклий, ни уверява, че "на езика на [пра]българите [божието име] е Tangry . . .".(вж. {4}). Отново ни се иска да подчертаем, което ще направим и в последната част на текста, когато ще приведем последното си, трето по ред, основание, че тюркското (тюркутското) главно божество, със значение на "небе, небеса", е само една от предполаганите от нас прабългарски религии; именно танграизмът - религията на тюрките (тюркутите) сред прабългарите - избират първите старобългарски владетели от началото на IХ в. за общобългарска (общодържавна?) имперска религия, изграждана по християнски образец.* * *

Несъмнено надписът от времето на великия господар Пресиян, откриван на няколко пъти в големия античен и средновековен град Филипи - до съвременното с. Храшче, Кавалско - бележи не едно, а поне три знаменателни събития; сега обаче той ще ни занимава единствено като белег за окончателното оформяне и налагане на българската имперска религия, понеже там срещаме трикратно - в плоча №5 изразът "бог вижда".

Твърде категорично ще разглеждаме именно този израз като белег за удържана окончателна победа на танграизма - поради вече уточнените едновременни на практика с Филипийския надпис други споменати вече епиграфски паметници, макар по този въпрос Веселин Бешевлиев да бе написал навремето, че "мъчно е да се каже за кой бог става тук дума, за християнския или за българския Тангра, понеже и за двата се вярва, че всичко виждат и отдават всекиму заслуженото" (в {1; с. 85}. Да, и двата бога, по своята природа, наистина "виждат" всичко, но по-долу ще видим, че това основание е лишено от правдоподобност; нямаме основание да вярваме, че яростни гонители на християните, като старобългарските владетели от първата половина на IХ в., биха заповядали изсичането на един толкова тържествен надпис като Филипийски, ако в него е споменато името на омразния им християнски бог. А и надписът съвсем не е поставен в църква, а в бивша църква, изглежда.

Бешевлиев бе и си остава най-значимото българско име сред епиграфите, член на световния научен елит, и неговият забележителен корпус от епиграфски паметници няма да изгуби значението си на основен в обозримо бъдеще; именно поради това е твърде странно, че в анализа си на Филипийския наппис той пренебрегва археологическата им среда, което е така нехарактерно за този толкова значим български учен. Последният предвоенен разкопвач на Филипи, Пол Льомерл, обедини резултатите от мащабните си проучванията в едно често ползван двутомник (вж. {5}), разделен поравно между текст и изображения (вж. и Изображения тук); именно наличието на цял том с изобразителен материал прави Льомерловия труд годен за ползваме и днес, а и винаги в бъдеще.

Още Франтишек Дворник (1893-1975), който пръв обнародва първата част на Филипийския надпис, предположи (вж. {3}), че разрушаването на базилика Б във Филипи не ще да е минало без участието на българските завоеватели на града. Льомерл разви значително това предположение на основата на резултатите от археологическите разкопки - той не само предположи, че базилика Б към 837 г. е използвана не по религиозното си предназначение, а като "обществено място" или даже може вече да е била изоставена. Същевременно разкопвачът не приема предположението за унищожаване на базиликата чрез преднамерен пожар, понеже следи от опожаряване - а те нито могат да се скрият, ни да не се забележат - при разкопаването на църквата отсъстват напълно. Льомерл също категорично отхвърли - на основата на резултатите от археологическото проучване - и възможността блоковете с Филипийския надпис само да са били приготвяни в базилика Б, а да са били предназначени за друго място {5; р. 199; бел. 1}; Филипийският надпис е предназначен за обществен показ именно върху южния стилобат на базилика Б.

Още отговори на тая неяснота ще търсим в строителната история на Филипийската базилика Б; построена при император Юстиниан в средата на VI в. като подобие на цариградската "Св. София", базилика Б има огромен купол. И както този на цариградската й побратима, той също се струтва, вероятно при едно земетресение наскоро след средата на VI в. Нямаме основание да вярваме, че падналият купол е възстановен скоро; може би даже до българското завладяване на Филипи сградата на базилика Б остава непокрита, или поне без първоначално предвиденото куполно покритие.

Ето защо Льомерл смята, че сградата към 837 г. не изпълнява религиозна функция. Като добавим от нас и данните за местоположението на сградата в самия център на града, където могат да се очакват и други големи обществени сгради, става ясно, че дори и да е получила някакъв временен покрив към 837 г., напълно е възможно базилика Б да е изпълнявала - с нейните впечатляващи колонади - функция на форум; впрочем подобно е устройството на така нареченото Книжно тържище в Цариград, за което тук вече е ставало дума.

Няма да се ограничим обаче само с Льомерловите предположения сега; не съществуват основания, които да ни ограничат в едно друго предположение. Именно в българския период от историята на Филипи сградата на базилика Б е превърната изглежда в нов вид обществено място - култово, в прабългарско светилище, както това е характерно за местата, на които са намерени част от тържествените старобългарски надписи в и около Плиска и Мадара. Още повече, че имаме и други случаи, при които християнски църкви са превръщани в капища.

Извори"[Надписът на първия западен блок на южния стилобат гласи:] На многото българи// от бога архонтът// Персиан изпрати// капхан Исбул, като// му даде войски и// ичиргу боила и// кана боил коло-//бъра. И капханът// срещу смоляните// [Надписът на последния пети - най-източен - блок на южния стилобат е неизменна част от паметника, въпреки {2; с. 10}, и гласи:] Който и да търси// истината, бог вижда,// който и да лъже, бог// вижда. На християни-// те българите напра-// виха много добрини.// И християните ги за-// бравиха, но бог вижда."

Надпис за завладяването на Филипи и на част от Беломорска Македония от българската войска през 837 г.; Музей на Филипи

Кратък книгопис:

{1} Веселин Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници// С., 1981

{2} Йордан Иванов, Български старини из Македония// С., 1931

{3} Francois (Frantisek) Dvornik, Deux inscriptions greco-bulgare de Philippes// Bulletin de correspondence hellenique, LII, 1928// pp. 125-147

{4} Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin// Berlin, 1866, p. 662

{5} Paul Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale a l'epoque chretienne et byzantine// P., 1945Свързани текстове:

http://www.segabg.com/article.php?id=852935

("Бог вижда")

План на базилика Б във Филипи, според въздушна снимка, направена от гръцки военен самолет преди Втората световна война (по {5; т. тт, табл. ХL}). На южния стилобат схематично са показани в червено местата на петте плочи от Филипийския надпис - най-западната от тях (N1) и най-източната (N5) са сигурни и намерени всъщност in situ, местата на останалите - изцяло липсващи или с едва по няколко запазени букви - плочи са предположително в междуколонните пространства на основата на южната колонада. С червени стрелки е представена предполагаемата ходова линия от входа на кораба и покрай надписа - за да бъде той прочетен по ред - от запад на изток. Вдясно: Двата запазени блока от Филипийския надпис (1 и 5) са представени така че да се четат цялостно и по ред - от запад на изток. Музей на Филипи.

 План на базилика Б във Филипи, според въздушна снимка, направена от гръцки военен самолет преди Втората световна война (по {5; т. тт, табл. ХL}). На южния стилобат схематично са показани в червено местата на петте плочи от Филипийския надпис - най-западната от тях (N1) и най-източната (N5) са сигурни и намерени всъщност in situ, местата на останалите - изцяло липсващи или с едва по няколко запазени букви - плочи са предположително в междуколонните пространства на основата на южната колонада. С червени стрелки е представена предполагаемата ходова линия от входа на кораба и покрай надписа - за да бъде той прочетен по ред - от запад на изток. Вдясно: Двата запазени блока от Филипийския надпис (1 и 5) са представени така че да се четат цялостно и по ред - от запад на изток. Музей на Филипи.

18
21795
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
18
 Видими 
10 Май 2017 20:23
на който не може да се даде дори предполагаем отговор без да се изпадне във фантазьорство

Фантазьорство и синкретични нелепости...
10 Май 2017 21:11
Наука без фантазия не може, но науката не е работа за щураци.
10 Май 2017 21:16
химичните елементи са матрицата и боговете на земята и във вселената
10 Май 2017 21:19
Ся, тиа фантазии и посмъртно нема как да бъдат публикувани в Гугъл наука...
10 Май 2017 21:32
от 1 до 100всяко число е химичен елемент
10 Май 2017 21:56
Кайли да каже.
10 Май 2017 22:04
С което не подкрепям цврчко. Приемам че скокльо се е объркал.
10 Май 2017 22:58
Иван Петрински
10 Май 2017 23:01
Генек и компанията
10 Май 2017 23:54
кханасюбиги

Направих си труда да проверя произхода на тази странна и труднопроизносима думичка.
И о, чудо!
Освен статиите на многоуважавания автор в Сега намерих и един друг източник:
http://numizma.com/magazine/ханове-князе/
Уви, когато дочетох статията, забелязах в долния ъгъл, че е препечатка от Сега.
11 Май 2017 00:13
Ся ,дет вика Щурчо , нищо не разбрах.

Небето-бог

Некъде прочетох че строят една сграда, де се събират много хора.Това в Мала Азия.
Па не и слагат покрив. Та това капище ли е?
Та това ли е Небето - Бог?

После и слагат покрив и рисуват Бог да ги гледа и става църква.
Или паднал покрива на църквата и станало капище и станало - Бог вижда.

Па т"ва без фантазия нема наУка направо ми сломи душата. .

Ще пропрочета още де.


11 Май 2017 07:15
Котка -
Компанията -
И по един локум за децата -
-----------------------
Сайтът на Генек
11 Май 2017 11:28
Хе-хе! Някой беше казал нещо за учените глупаци! Започвам да разбирам какво е имал предвид!
11 Май 2017 13:32
И какво целим с тези будещи присмех опити да изкарваме прабългарите като някаква цивилизована общност?

Вижте, прабългарите са чергарско тюркско племе, с всичките присъщи на племената от Средна Азия особености. Тези стремежи да ги представим като нещо друго (вижте само комичните опити да се замени "хан" с "кан" издават едни много дълбоки комплекси. Издават някакъв македонски копнеж да си измисляме история по наш си вкус и аромат.

Прабългарите са били слабоцивилизовано и варварско племе, подобно на много други племена от азиатските степи, които периодично заливат Европа през онези времена. Сега, с таджиките ли са точно сродни, с узбеките ли, със селджукските турци ли, с пущуните ли - знаят най-добре истинските историци. Но са били нещо такова. Така че, цялото това каКАНижене, че са били високи, руси и незнамощекакви си, че са били носители на култура и цивилизация, е смехотворно. Това, че заварват тук славянски племена, които както всички славянски племена по онова време са били анти-държавно настроени (славяните до много късно не признават държавното устройство такова, каквото вече го е имало в Европа), което позволява на прабългарите да си направят държава, не ги прави нито напредничави, нито носители на прогрес. Прабългарите се капсулират, мит са смесените бракове със славяни и тяхнотото постепенно разтапяне в славянските маси. Славяните винаги (всички славяни) са се отличавали с изключителен расизъм и недоверие към всички възможни чужденци. Прабългарите се запазват като компактни маси през вековете до идването на турците, с които после са се слели, поради естествената езикова и културна близост.

Българската култура е неразделима част от визанийската култура, като наш принос е укрепването на тази култура и разширяването й извън Балканите. За това трябва да говорим, а не за знамената от конски опашки, с които нямаме нищо общо днес.
11 Май 2017 16:39
Вишински се е запознавал с "прабългарите"?! вероятно само той и петрински останаха. освен, че ги познава, би ли обяснил какво общо имат с българите?
11 Май 2017 19:01
Ех, чаках бонго-бонго да разкости(както винаги)Петрински, но нещо се забави. То това е и главният смисъл на тази колонка, да научиш нещо, докато двама трима знаещи форумци опровергават фантазиите на автора.
11 Май 2017 21:02
Вишински 11 Май 2017 13:32
И какво целим с тези будещи присмех опити да изкарваме прабългарите като някаква цивилизована общност?
Българите не се нуждаят от това, някой да ги изкара еди какви си.
Ние сме едни от първите народи създали държава и устояли на набезите и коварната политика на Римската империя повече от хилядолетия.
Владетели и държава, многократно разбивали в битки войската на Римската империя, и на няколко пъти замисляли да превземат столицата и, не се нуждаят от ничии признания или одобрения.
Хора, дръзнали да заявят на тогавашния свят, че ще словят Бога и на своето си слово, освен на еврейски, латински и гръцки, също не се нуждаят от ничии признания или одобрения *
Вижте, прабългарите са чергарско тюркско племе, с всичките присъщи на племената от Средна Азия особености
Празнословие и безсмислици, с нищо недоказани фантасмагории.

Тюрките са с полудръпнати очи. Някой някъде да е споменавал това за българите, за българска принцеса или владетел ?
Този образ -- на рус бял мъж -- княз ювиги Омуртаг като как ти прилича на тюрк :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Omurtag1.jpg

А Вие Вишински, с робкото си поведение, вероятно сте жертва на литературното произведение Бай Ганьо -- по което някоя даскалица ви е вменила, че сте низше същество, а около вас и по на Запад са Висшите същества.
Язък за името ви -- обратно пропорционално на манталитета ви.

-------------------
* Признанията и одобрения, като тези, си вървят по естествен начин ... Има ги достатъчно.
“Старобългарският език е най-старата форма, в която е познат славянският език и ако понякога го наричат старославянски, това се прави, за да се подчертае универсалният характер на този език, който се налага като език на църквата на всички православни, така че заслужава името “латински език на славяните”
проф. Роже Бернар12 Май 2017 00:33
ЕТо това е и главният смисъл на тази колонка, да научиш нещо, докато двама трима знаещи форумци опровергават фантазиите на автора.

Проблемът е, че в случая не се касае толкова за фантазиите на автора, а за една утвърдена и господстваща догма в българската историография, тази за Тангрианския енотеизъм*, която
а/ почива на изключително слаба изворова база
б/авторът на свой ред се опитва да я пригоди към прокрустовото ложе на някои негови недоказуеми постулати: единият е за "малката капка (разредена) прабългарска кръв", другата е стремежът му да окастри максимално влиянието на християнството върху Дунавска България до покръстването.
Особено трагичен стремежът му става предвид неколкократното повторение за "тюрко-иранската културна синтеза" виз-а-ви тезата му, (изказана твърде наскоро), че ромеите, които мигрирали в България или попадали под българско господство се отказвали от вярата си. Допуска , разбира се, че поне част от славянското население на юг от Балкана, което било покорено през 9 в., може да е било (подразбира се "повърхностно" християнизирано , но бяга като дявол от тамян да не признае очевидното - че религиозните вярвания на българите влизат в съприкосновение с ромейското християнство и че процеси на синкретизъм по тая линия няма как да бъдат изключени.
Аз съм съгласен, че Базилика Б във Филипи не е функционирала през 9 век. Тя просто е архитектурно невъзможно да издържи каменен свод, камо ли купол, както това беше доказано преди няколко години. Дори да се съгласим с Петрински, без да сме сигурни, че е служела за форум или други обществени нужди, все пак тя е християнски по типа си градеж, правен в приемственост с по-стар такъв. Тя функционира за една християнска общност, в една теократична християнска държава, каквато е била Ромейската империя. Тя не може автоматично да бъде оперирана от християнската си символна натовареност в онова общество. Това е било и пределно ясно на Пресиан и неслучайно надписът от Филипи е единственият, в който ромеите са наречени само "християни" и са смислово противопоставени на българите.
За Тангрианския енотеизъм - по-сетне.
----
*Енотеизъм илиоще хенотеизъм - езическа система от вярвания, която допуска съществуване и почитание на върховно божество сред много други божества.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД