:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Подписвал е договори с дъщеря си и племенниците си
Утре ще е забранено паркирането в част от централните улици
Според него в момента сме във време, много по-тежко от това на Студената война. Той очаква много бърза ескалация на напрежение
Бившият посланик на САЩ в ООН Джон Болтън ще замени Хърбърт Макмастър
Организирана е спасителна акция за връщане им във водата с десетки добровoлци
Кадафи беше луд, ексцентрик, който със сигурност взимаше наркотици, заяви бившият президент
На този етап не се говори за коалиция с "патриотите", каза той
Проблемът е в "абсолютно ниското" заплащане
В изявлението си той изобщо не споменава Тръмп и е изпратен с бурни аплодисменти
СТАТИСТИКИ
Общо 373,440,472
Активни 1,742
Страници 73,057
За един ден 1,302,066

23% от хората се пенсионират с непълен стаж

След тази година очакваме пенсионерите да намалеят по-отчетливо, казва управителят на НОИ Бисер Петков
СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ
Бисер Петков е управител на Националния осигурителен институт от 2011 г. Преди това е зам.-председател на Комисията за финансов надзор. Доцент от УНСС по научна специалност Финансов мениджмънт и борсова търговия.
- Г-н Петков, какви са параметрите на общественото осигуряване за тази година?

- Заложени са с 235 млн. лв. по-високи разходи за пенсии в сравнение с 2016 г. Това е ръст с 2.7%. Общият размер на планираните разходи за пенсии е 8.936 млрд. лв., но като дял от БВП те остават 9.7%. Прогнозираният средногодишен брой на пенсионерите е 2 179 900 души - с около 1000 човека по-малко от 2016 г. Можем да говорим за относително запазване на броя на пенсионерите въпреки увеличаването на възрастта и стажа, защото и през тази година ще навлизат в пенсионна възраст значителни кохорти, тоест ще имаме сравнително голям брой нови пенсионери. А и все още съществуват редица възможности за ранно пенсиониране. След това тенденцията за намаляване на пенсионерите ще бъде по-отчетлива. Очакваният среден размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за тази година е 378 лв. при 362 лв. за м.г. По отношение на подоходното разпределение на пенсионерите не очакваме съществени размествания. Заради повишаването на тежестта на една година стаж в пенсионната формула за новите пенсии и заради преизчисляването на старите пенсии от 1 юли с новата тежест броят на пенсионерите с пенсия до 314 лв., колкото е определената линия на бедността, леко ще намалее. В края на 2016 г. лицата с пенсия под 314 лв. са 1 295 400 - около 60% от пенсионерите. Очакванията са около 49 хил. от тях да преминат линията на бедност през 2017 г. Към март броят им е 1 288 516 - те ще получат добавки за Великден.

- Очаквате ли отново бум на пенсионери от сектор "Сигурност"?

- През 2016 г. наистина отчетохме значително увеличение на новоотпуснатите пенсии на работещите в сектор "Сигурност" - почти два пъти спрямо 2015 г. Това се дължи на големия брой подадени заявления в края на 2015 г. след приемането на законовите промени и въвеждането от 2016 г. на възраст за пенсиониране на служителите от този сектор. Една голяма част от лицата, които бяха придобили право на пенсия, го упражниха и се надявам, че вече имаме устойчиви, стабилни условия за пенсиониране, които би трябвало да не довеждат до съществени отклонения.

- Какъв е ефектът от пенсионната реформа?

- Би трябвало да го очакваме и оценяваме в по-дългосрочен план. Някои от мерките влязоха в сила през 2016 г., други - тази година, като например увеличението на вноската с 1 пункт, а нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране ще продължи до 2037 г. На базата на предварителните данни за изпълнението на бюджета за 2016 г. събраните приходи са с 261 млн. лв. повече от планираните. Разходите за пенсии са в рамките на плана, включително с изплатените добавки за Великден и Коледа. Общият преразход на консолидирания бюджет на ДОО за миналата година е 50 млн. лв., което се дължи на по-високи от планираните разходи за краткосрочни обезщетения. Трансферите от държавния бюджет са със 113 млн. лв. по-малко от планираните. 217 млн. лв. по-малко постъпиха от държавата за покриване на дефицита. Направена е стъпка за намаляване на тежестта на бюджета на ДОО върху публичните разходи. Планираният размер на средствата за покриване на недостига в ДОО за 2017 г. е с около 320 млн. лв. по-малко от м.г. За първи път след 2008 г. преобладаващият дял (54%) от разходите в бюджета на ДОО се финансира с приходи от осигурителни вноски. Рано е да се правят оценки от реформата, но първите резултати са в посока на финансово стабилизиране на ДОО, макар и с бавни стъпки.

- Напоследък много се говори за увеличаване на пенсиите и особено на минималната. Какъв, според Вас, е балансираният вариант за това?

- Практиката в последните години е минималната пенсия за стаж и възраст да нараства с процента, предвиден за осъвременяване на всички пенсии, за да се запазят пропорциите. Съгласно тазгодишния бюджет от 1 юли минималната пенсия ще нарасне с 2.4% на 165.25 лв., както е за всички останали пенсии. Тя е важен параметър в пенсионната система, с който са свързани размерите на много пенсии - например пенсиите, които се отпускат при непълен стаж, минималните размери на инвалидните и наследствените пенсии, някои добавки и т.н. При 300 лв. минимална пенсия годишният ефект е около 1.6 млрд. лв. повече разходи. Пенсионерските организации искат увеличаване на минималната пенсия на 350 лв., което означава месечно 200 млн. лв. повече разходи. За да не се постави под риск финансовата стабилност на пенсионната система, увеличението на пенсиите може да стане едва след като се намери устойчив източник за финансиране на растежа им. Нарастването на трудовите възнаграждения, осигуряването върху реалните доходи е устойчивият начин за увеличаване на пенсиите. Освен че има значителен финансов ефект, изолираното увеличаване на минималната пенсия нарушава и принципите на осигурителната система. Увеличението трябва да засяга размерите на всички пенсии, защото в противен случай се демотивират хората да се осигуряват и се деформира подоходното разпределение на пенсиите. Понастоящем минимална пенсия за стаж и възраст получават около 462 хил. лица, а ако тя стане 300 лв. без увеличение на останалите пенсии, 1 361 000 пенсионери ще получават минимална пенсия.

- Имаше ли възможност процентът за осъвременяване на пенсиите да е по-висок от 2.4%, с колкото ще се увеличат старите пенсии от 1 юли?

- От началото на 2017 г. започна увеличението на коефициента за стаж, което трябва да продължи, докато достигне 1.5 на сто. Новите пенсии ще растат, защото този коефициент ще бъде по-висок. След 10 г. една пенсия, отпусната през 2027 г. спрямо тази, отпусната през 2016 г., само заради увеличаването на тежестта на една година стаж, ще е с 36% по-висока. Няма в текущото законодателство отговор на въпроса как да се увеличават старите пенсии. Това е проблемът.

- За старите пенсии няма разлика дали е по швейцарското правило или с коефициента за стажа?

- Ефектът е същият. Проблемът със старите пенсии е, че изостават. Коментират се различни варианти за тяхното преизчисляване със съвременен осигурителен доход, но това може да стане само със законодателно решение. Това е друг начин да се свие ножицата между нови и стари пенсии. Необходимият ресурс за преизчисляването на старите пенсии със средния осигурителен доход от 2015 г. е около 1.6 млрд. лв. Последното преизчисляване е през 2008 г. с доход от 2007 г. Какво ще възприемат политиците е техен избор, защото подобен разход няма как да бъде финансиран от предвиденото в закона увеличение на осигурителните вноски, а от държавния бюджет.

- Защо, според Вас, ранното пенсиониране - 1 г. преди навършване на възрастта, ако човек има стажа, не се оказва привлекателно за хората. Имахте очаквания за 11 400 души, а се оказаха по-малко?

- Актуалният брой на пенсиониралите се през 2016 г. по този ред е 2829. Едно от обясненията е, че прогнозата беше направена на базата на данните, които имахме за лицата, които ще навършат пенсионна възраст. НОИ не разполага с данни за пълния осигурителен стаж. Условието е тези лица да имат пълния осигурителен стаж, за да могат да се пенсионират една година преди възрастта. Явно високото изискване за осигурителен стаж е една от причините, която не позволява на хората да използват масово тази възможност, защото тук не се предвижда възможност за закупуване на стаж, както е при навършена пенсионна възраст. Макар и да бяхме доста предпазливи в оценката си, вероятно голяма част от тези хора имат възрастта, но нямат стажа. Втората причина е, че размерът на тези пенсии се намалява пожизнено. За 12 месеца недостигаща възраст (по 0.4% месечно) общото намаление е 4.8% пожизнено намалена пенсия. Лицата, които са имали възможност да работят, са продължили да работят, а тези, които са останали без работа в предпенсионна възраст, вероятно са предпочели да получават обезщетение за безработица.

- Стажът е по-големият проблем?

- Да, увеличават се хората, които имат възрастта, но нямат необходимия стаж. И трябва да чакат по-високата възраст, при която могат да се пенсионират с 15 г. действителен стаж. Около 23 на сто от новите пенсионери за стаж и възраст през 2016 г. са се пенсионирали на по-високата възраст с непълен стаж. Предвиденото нарастване на стажа до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете ще бъде все по-високо препятствие за пенсиониране, но, от друга страна, ще води до увеличаване размера на новите пенсии.
31
3502
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
31
 Видими 
20 Март 2017 20:21
След тази година очакваме пенсионерите да намалеят по-отчетливо, казва управителят на НОИ Бисер Петков

Ми Баце положи бая усилия, д-р Менгеме също. Време е за видими резултати.
20 Март 2017 21:26
Намаляват и сега. Ходих на 40 дни на гробищата и преброих 62 гроба за това време. Без старите и мюсюлманските /те са другаде/...
----------------------
Сайтът на Генек
20 Март 2017 21:47
Хмм, Генек, явно информацията Ви е малко, т.е. недостатъчна... За Русе средния брой на починали за денонощие е приблизително 7,5. А Вие доколкото знам, живеете във Варна и наблюденията Ви са този град.
20 Март 2017 21:57
Само?!? Незабавно да се увеличи стажът! Примерно 70 години стаж иначе нанай.
20 Март 2017 22:00
Ако се опъват, да опитат с ДДТ.
20 Март 2017 22:43
Тва, българския пенсионер е инатчийски държелива твар,не ще да мре и това си е,стиска зъби и обърква сметките на "бацета","менгелета" и прочие гнус българомразка.
21 Март 2017 01:29
Няма в текущото законодателство отговор на въпроса как да се увеличават старите пенсии. Това е проблемът.

Да се разберем, това НЕ Е НЕДОГЛЕЖДАНЕ. Това е целенасочена политика на изтребване на излишните гърла, разчитащи на държавната хранилка. Простите и дребните просто ги подритват, докато душата им не дойде до зъбите. Най-добрият пенсионер е мъртвият пенсионер. По естествен начин ножицата спира да се разтваря, хората рано или късно мрат. А каквото остане, бандата прибира без колебание...
21 Март 2017 02:18
НОИ не разполага с данни за пълния осигурителен стаж.
Някой изобщо разполага ли? Или пак ще се вадят фалшиви удостоверения? Сега, вместо от минало ТКЗС, от виртуална фирма.
За първи път след 2008 г. преобладаващият дял (54%) от разходите в бюджета на ДОО се финансира с приходи от осигурителни вноски.
Нали ставаше дума за реформа на пенсионната система, а не на системата за обезщетяване на безработицата или подпомагане на раждаемостта!? Тая "преобладаващ дял, 54% не е такъв какъвто се представя.
За 2016 г. въпросният процент финансиране на пенсии от осигурителни вноски е 43%,
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО 3 339 019,8
1. Осигурителни приходи - 3 338 369,7
1.1. Осигурителни вноски - 3 338 369,7
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване - 650,1
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 690 316,7 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО - 7 690 316,7
1. Разходи - 7 690 316,7
1.1. Пенсии - 7 689 757,5

За 2017 г. е 47.8%
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 737 277,5 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО - 3 737 277,5
1. Осигурителни приходи - 3 736 627,4
1.1. Осигурителни вноски - 3 736 627,4
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване - 650,1
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 815 277,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО - 7 815 277,2
1. Разходи - 7 815 277,2
1.1. Пенсии - 7 814 670,1

Най-добрият пенсионер е мъртвият пенсионер.
Целта на здравната реформа не е точно такава. Инфарктът трябва да настъпва на работното място, ден-два преди пенсиониране. Това е най-доброто за сбърканите ни осигурителни системи.
21 Март 2017 06:23
Защо Великденските и Коледните добавки се правят от бюджета за пенсии на калпак, а не от фонда за социални плащания?
Защо на работещите пенсионери се увеличава пенсията с един и същи коефициент, а не според осигурителните вноски?
Така осигуряващите се на мин. заплата след пенсиониране, но с големи пенсии получават по-голяма добавка от тия с малки пенсии, но осигуряващи се на много по-големи доходи след пенсиониране.
21 Март 2017 06:34
"Така осигуряващите се на мин. заплата след пенсиониране, но с големи пенсии получават по-голяма добавка от тия с малки пенсии, но осигуряващи се на много по-големи доходи след пенсиониране."

Хехехе...
И кои са тези, дето се сещат да се осигуряват на висок (разбирай - действителния) доход, като станат на 70?
21 Март 2017 06:53
Тези, които остават да работят в бюджетната сфера след пенсиониране.
21 Март 2017 06:58
За 1-ва категория труд 1 година реален стаж се счита за 2 при пенсиониране. За 2-ра категория - 2 години се смятат за 3. Е, добре да се смятат така за това кога да се пенсионират, но при изчисляване на пенсиите да се взема само реалния стаж, за който реално са се осигурявали, а не изкуствено да им се увеличават пенсиите! Изобщо най-ощетени при пенсиониране са 3-тата категория, които реално са си плащали осигуровките.
21 Март 2017 07:02
И да, ако е по-справедлива пенсионната система, хората ще се осигуряват на действителния си доход, защото така ще е по-добре за тях, а не както е сега - в интерес на работодателите.
21 Март 2017 07:33
Една година по-рано се пенсионират по мое мнение предимно самоосигуряващи се, защото намалението на пенсията е доста по-малко, отколкото дължимите осигуровки за 1 година и хората, които нямат право на помощи за безработица.
21 Март 2017 07:59
Коледните и Великденските добавки са 90 лв., по 7,50 лв. на месец. За минималната пенсия от 157 лв. увеличението е около 4,78 %.
Ако тия пари и всички социални плащания се извадят от пенсионната система и отидат към социалната сфера , където им е мястото, то дела на бюджета към пенсионната система ще намалее доста.
21 Март 2017 09:27
Тези, които остават да работят в бюджетната сфера след пенсиониране.

Аз не разбрах защо държат пенсионери, получаващи и пенсия в бюджетната сфера и то след като се твърди, че няма работа за хората в трудоспособна възраст.
21 Март 2017 10:44
ще навлизат в пенсионна възраст значителни кохортиКохо̀ртата е основната военна структура в реформирания от Гай Марий републикански легион.
Въоръжени с бастунчета и клинични пътеки!
21 Март 2017 13:02
Да си спомним с "добра" дума Иван Нейков. От него се започна преди двадесет години. И какво, оказа се, че това не е дъното. От една страна приватизираха предприятията и след това хоп, не само предприятията но и архивите за трудов стаж изчезнаха. Няма история. Договорът трябва да има две равнопоставени страни.
В Чехия не е така. Баща ми е работил като студент веднага след Втората Световна Война в Чехия. Е, след 60 години го намериха и му плащаха пенсия заради тези една-две години. В България имаше 45 години стаж. Да не Ви казвам какво е съотношението в парично отношение. Въобще не е пропорционално. Единственото понятие което ми идва наум е мародери.
21 Март 2017 14:11
Да оставим, че в останалите държави също има изисквания за пенсиониране на 65 и стаж 35 години и нагоре, обаче там, ако човек е над 55 и няма работа, държавата го подпомага задължително, демек изплаща му се нещо като предпенсия от 55 нагоре.
А тук се правят на три и половина.
Да оставим, че в другите държави социално слабите без работа имат стандарт на живот, позволяващ им да не ровят из кофите. Т.е. няма значение има или няма пенсия, той е относително добре!

А тук истинското ляво Корнелия мъцнала ли е нещо по тоя въпрос?!
21 Март 2017 15:14
А тук истинското ляво Корнелия


Ляво, ляво, колко да е ляво?!?
Натисни тук
21 Март 2017 15:21
ми то затова тук измираме, щото там горе всички са мръсници и не допускат никакви други освен мръсници като самите тях
21 Март 2017 15:46
Кайленце, това за паричките подпомагащи 55+ просто не е вярно. Щом човек е в работоспособна възраст (разбирай ненавършил 67 години) и е здрав, работи, ако остане без работа получава две години пари от безработната каса в която е внасял солидни суми докато е работил, ако не е член на безработна каса то тогава мижав социал и то ако е похарчил всички спестявания и няма собственост. Всички останали плащания, като предпенсия например са от това което цял живот си е трупал по личната предпенсионна сметка (ако е трупал). Между временно минаха вече десетина години откакто премахнаха предпенсионните фондове. Които е слагал там преди закриването получава, другите си търсят други начини за осигуряване на старини. Никъде няма лесно и на калпак, макар да има социална мрежа която все пак се грижи за тези които са работили да не останат без подслон на стари години.
21 Март 2017 15:47
А тук истинското ляво Корнелия мъцнала ли е нещо по тоя въпрос?!

Капиталистите в "лявата" партия на Корни са и запушили устата.
21 Март 2017 15:52
Кайленце, това за паричките подпомагащи 55 просто не е вярно.

Не е вярно дотолкова че помагат на всички, не само на тези над 55 години.
Бил съм почти 3 години на социал в няколко държави от ЕС и мога да ви кажа че българските пенсионери могат само да си мечтаят за такъв живот.
Сега съм на село, заобиколен от пенсионери.
Такава мизерия като тяхната никъде в ЕС не съм видял.
21 Март 2017 16:07
Тези истории за социал без ден трудов стаж и право на пребиваване и аз съм ги чувала, но не познавам никой които е живял по този начин, предполагам е възможно щом казваш. Иде реч за задължително подпомагане от държавата щот човек бил на 55, таквоз нещо няма. След кризата от 2008 много от социалните придобивки изчезнаха, за други правилата се промениха и коланът все повече се затяга, което не ме радва разбира се, защото детето ми ще живее в един по-несигурен свят.
21 Март 2017 16:45
Да си спомним с "добра" дума Иван Нейков. От него се започна преди двадесет години.
В интерес на истината, основите на сегашната пенсионна система се полагат още с първата парична реформа между 10 и 16 март 1947 г.. Основната идея на реформата от 1998 г., независимост на пенсиите от държавата, така и не се реализира. Иван Нейков само "облече" рекета на прост-съюзите в закон - дискриминация по труд (категории труд), дискриминация по осигуряване(осигуряването през трите най-добри последователни години между 1983 и 1998 г. се признава за осигуряване за целия стаж до 1998 г.). Зле стартиралата реформа (без информационно обезпечение) допълнително беше закривена от "голямата кошница" Емилия Масларова и доведена до тук от "свободния избор" на Горанов.
И какво, оказа се, че това не е дъното
Дъното ще е около 2025 г. Тогава ще се върнем изцяло към соца - пенсиите вместо сегашните 53% субсидия от държавата ще бъдат 100%, ако се запазят "плоските" данъци и политици.
А тук се правят на три и половина.
Правим се на пълно шест - има ваучери за енергийна помощ, има помощ за първолаци, има Червен кръст, има програма за временна заетост; има програма за "професионално" обучение на безработните; има програма за връщане отново в училище. Даже и технопарк направи държавата за дърти старт-ап-ам. Проблемът не е на какво се правим, а че не знаем какво искаме. Няма да се изненадам, ако започне изграждането на летища за инвалиди - да има "свободна градска среда", където да се приземяват свободно.
След кризата от 2008 много от социалните придобивки изчезнаха
Според мен се разраснаха. Броят на евро- и наши чиновниците по всяка една нова програма надхвърля броят на подпомаганите субекти. Напомня ми разцвета на соца, след който Тато беше принуден да въведе "бригадната организация", нарушавайки щатни таблици, петилетни планове, чиновническа йерархия и партиен надзор.
Ей на, например СЕТА - имаме една канадска фирма, но ще изградим поне пет комитета по надзора на споразумението - по един към митницата, агенцията по храните, агенцията по лекарствата, министерство на транспорта и министерство на външните работи.
21 Март 2017 17:07
Тези истории за социал без ден трудов стаж и право на пребиваване и аз съм ги чувала, но не познавам никой които е живял по този начин, предполагам е възможно щом казваш.

Става по следния начин (поне така беше преди 7 години), първо си вземаш социален асистент.
С негова помощ получаваш и местна регистрация, след това и достъп до медицинско обслужване.
А ако социалния ти асистент те хареса може да ти осигури и около 500 евро социална помощ на месец.
Иначе безплатна храна и дрехи има навсякъде.
Обаче има някои тънкости в отделните държави от ЕС.
В Шотландия например медицинското обслужване по принцип е безплатно.
А висшето образование е безплатно за българите, но е платено за англичаните.
21 Март 2017 17:13
Иде реч за задължително подпомагане от държавата щот човек бил на 55, таквоз нещо няма.

6 – Субсидия за лица над 55 години.
- Лицата да са навършили 55 години към датата на искането.
- Да бъдат регистрирани като търсещи работа и да не са отхвърляли предложение за работа или да са отказвали да участва в промоции, обучение или преквалификация, от деня на регистрацията като безработни, без основателна причина.
- Да имат най-малко шест години осигурителен стаж.
- Да отговарят на всички изисквания, с изключение на необходимата възраст, за пенсиониране.
Тази субсидия ще се изплаща, докато лицето достигне възрастта, която позволява пенсиониране във всичките му форми. Сумата е в размер на 426 евро на месец.

И това в бедна Испания!
На север в ЕС са по щедри.
21 Март 2017 20:19
Кайленце, това за паричките подпомагащи 55 просто не е вярно.


Натисни тук

Тези истории за социал без ден трудов стаж

Къде съм казала това? Хората искат ... 6 години трудов стаж плюс възраст над 55 плюс да си безработен. Тук ако имаш 55 г, си безработен и имаш над 6 години или над 26 години трудов стаж, какво точно получаваш от държавата?

Иде реч за задължително подпомагане от държавата щот човек бил на 55, таквоз нещо няма.

голям залък лапни...
22 Март 2017 11:18
Къде съм казала това? Хората искат ... 6 години трудов стаж плюс възраст над 55 плюс да си безработен.

Не е само това, лицето трябва да отговаря на изискванията за социални помощи, т.е. отчитат се доходите на цялото семейство. Ако другият съпруг или децата, живеещи с родителите работят и получават достатъчно доходи, помощи не се полагат.
Защото както си го написала излиза, че щом си безработен над 55 години ти се полагат помощи.
22 Март 2017 11:31
Не е само това, лицето трябва да отговаря на изискванията за социални помощи

Е така де, ама все пак дават, ако нямаш нищо и работа нямаш, дават.
А тук дават
Даже и на циганите същото.
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД