:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
СТАТИСТИКИ
Общо 377,294,580
Активни 472
Страници 11,833
За един ден 1,302,066
КОНСУЛТ

Има тежки санкции при неспазване на трудовото законодателство

В кои случаи има отговорност при неспазване на трудовото законодателство? Какви са конкретните санкции?

Х.П., СофияКодексът на труда (КТ) предвижда специални разпоредби, посветени на неспазването на трудовото законодателство. Тук не става дума за нарушения на трудовата дисциплина или нещо подобно, а за административнонаказателна отговорност, и то основно за работодатели и длъжностни лица.

КТ предвижда нарочни текстове за тази отговорност и неговите разпоредби се явяват специални по отношение на тези по закона за административните нарушения и наказания. Това означава, че при нарушение на трудовото законодателство се прилагат именно и основно те.

Въпросните правила са разположени в специален раздел, озаглавен "Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство". Именно там е предвидено, че за нарушения на трудовото законодателство се налагат като административни наказания или глоба - когато става дума за нарушители физически лица или пък имуществена санкция, когато нарушенията са извършени от юридическите лица и за едноличните търговци. За разлика от наказателната отговорност, при която отговарят единствено физически лица, то при административнонаказателната отговорност санкцията може да понесе и цяло търговско дружество. При това тези имуществени санкции по правило са и много по-големи като размер.

Иначе КТ предвижда специална административнонаказателна отговорност за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Така според чл.413 "който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.". Както бе посочено по-горе, когато става дума за глоба, то това означава, че се говори за физическо лице нарушител. Пак във въпросната разпоредба е предвидено и че работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. Законодателят предвижда, че при повторно нарушение наказанията, особено имуществените санкции, скачат двойно.

В КТ има записани правила и за "отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство". Така в чл.414 е записано, че работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. И тук има по-високи размери на санкциите и глобите при повторност.

Специални санкции са предвидени и за работодател, който не е сключил писмен трудов договор с работника или служителя, както и ако не им е дал екземпляр от този договор. Тук наказанията са имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. Санкции има и за работодатели, които не изпълнят задълженията си за информиране и консултиране, или пък нарушат правото на информация и консултации в случаи на масово уволнение.

КТ предвижда и отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган. Така според чл.415, който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. Ако пък работодател "противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание".

Работодател, длъжностно лице или работник е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление да плати наложената му имуществена санкция или глоба, разпорежда още кодексът. Ако в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление не платят наложена имуществена санкция или глоба, то те дължат лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта.

КТ предвижда и отговорност за маловажно нарушение. Според чл.415 "в" "за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.". Изрично е предвидено обаче, че не може да има маловажност при нарушенията, свързани със задължителното сключване на трудов договор и неговата задължителна писмена форма.920
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД