:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Нямало държава, която да не благодари на България за оградата с Турция, твърди тя
Москвя пък очаква Анкара скоро да разреши вноса на руско говеждо, патешко, пилешко и пуешко месо
Вътрешният министър: Това са синдикати, винаги искат нещо
СТАТИСТИКИ
Общо 352,870,002
Активни 919
Страници 55,784
За един ден 1,302,066
Истинската история

Кой си ти, Дядо Мраз?

Въпреки цялата външна прилика между Дядо Мраз и неговата западна успоредица, двата митологично обредни образа имат съвършено различен произход
Старобългарски амулет с гневно антропоморфно изображение с ясно различими брада и мустаци, предположително свързано с култа към прадедите; Велики Преслав
Преди време още предупреждавахме, че това със сигурност ще се случи; в Гърмен група християнски активисти прибягнаха до самоуправство за да сложат "коледна елха" - не новогодишна, а именно коледна - на селския площад, защото предварително засаденото по нареждане на общинското ръководство живо дърво им се сторило твърде малко. Предупреждавахме, че агресивното налагане на християнската празнична обредност и символика несъмнено ще доведе до един-единствен краен резултат; народът ни, злощастно разделен и по религиозен признак поради известни на всички исторически обстоятелства, днес е заплашен и от религиозна нетърпимост. А това е по-опасно дори от продължаващото вече четвърт век неспирно грабене на народното богатство.

И случаи като този в Гърмен от преди няколко дни само ще се множат и ожесточават, ако не бъде променена цялостната държавна политика по отношение на празничната система. Българската конституция ясно постановява разделение между държавата и религиозните култове, поради което държавните длъжностни лица, включително най-висшите, не могат да си позволяват нито великденски богослужения, нито вечери ифтар, нито пасхални церемонии, нито атеистична пропаганда; те могат да правят единствено религиозно неутрални изказвания, ако изобщо се налага да засягат тази тема. Впрочем, религиозната ненатрапчивост е задължителна и за българските граждани изобщо и без изключения; понеже религиозните вярвания са въпрос дълбоко личен.

Исторически формираната българска празничност и обредност е синкретична както по своя произход, така и по своята същност, въпреки обичайно християнската си привидност; та България е била световна империя и преди налагането на християнството, за това е необоснован какъвто и да е натиск по религиозни теми. Трябва да е безпощадно ясно, че единствено чрез завръщането на религиозно неутралната празнична обредност може да бъде спрян процесът на разединение сред народа ни; ако някой още се интересува от това, впрочем.

* * *

Само си мислим, че всичко, което се отнася до Дядо Мраз и до неговия произход, ни е ясно. Въпреки крайно оскъдните историко-археологически източници вероятно можем да направим доста повече от безкрайното преразказване на една и съща история - за съветския пропаганден продукт, масово наложен в България през втората половина на миналия век за да убие всеки спомен за религиозната си успоредица; която успоредица пък, и тя от своя страна, се оказа също с ярко пропагандно минало - предназначението й било да продава по-добре една безалкохолна напитка с вкус на сироп за кашлица.

Сякаш дойде времето да се разрият тия обредни авгиеви обори и да се сложи някакъв ред в лигавото сълзливо-сополиво представяне на "добрия старец", а и в отношенията му с неговия суров демоничен езически предтеча.

Отсъствието на достатъчно исторически, археологически и етнографски извори прави търсенето на произхода на Дядо Мраз трудно и несигурно. Затова тук ще се наложи едно кратко предварително уточнение. Ще се уговорим, че сега правим опит да издирим най-напред ония историко-археологически и етнографски податки, които биха ни позволили да оформим ранната история на обредния образ, който от ХIХ в. насам - първоначално в Русия - е назоваван като Дядо Мраз. При това най-напред ще направим опит да оформим този образ в българския му вариант; само условно и за удобство ще го назоваваме Дядо Мраз дори и когато говорим за Средните векове, понеже, разбира се, нямаме никаква представа как със сигурност са го наричали предците ни. На един следващ етап ще сравним така полученият български Прото-Дядо Мраз с неговите славянски успоредици; по този начин ще избегнем неволните изкривявания на митологичния образ от нашите земи, приписвайки му общославянски черти, които той може и да не притежава. Чак накрая ще видим какви са възможностите за привързване на този обобщен историко-археологически и етнографски Дядо Мраз към сигурната история на образа, която наистина започва в Русия през първата половина на ХIХ в.* * *И така, кое е исторически сигурното, което би ни позволило изобщо да започнем разглеждането на произхода на българския Прото-Дядо Мраз; засега то не е никак много. Предложената по-долу и във втората част на този текст възстановка на произхода и развитието на митологично-обредния образ трябва да се възприема вероятно като една от възможностите, които би предложил един пълен и цялостен преглед на всички възможни исторически податки; такъв преглед тук, естествено, не е възможен.

Първата сигурна следа - доколкото изобщо може да е сигурна херменевтиката на археологически находки, които не са "привързани" към писмени свидетелства - е старобългарският езически култ към прадедите. За съжаление, материалните останки от този култ са много малко и крайно несигурни, но една чисто визуална прилика със съвременния образ на Дядо Мраз - все пак ще е трудно да се предположи коренна промяна във външните белези на този образ; макар да не е, разбира се, напълно изключена - ще ни помогне да открием малък метален предмет с очевидно гневно антропоморфно изображение (вж. Изображението), за който съществува относително единодушие. Амулетът от Велики Преслав, предполагаемо, е именно находка, свързано с култа към прадедите.

Такива изображения са едва няколко, археологическата им среда - а оттам и датировката - е несигурна; и трябва да признаем непременно, че възгледите за тяхната същност сред изследователите са многобройни. Сега ще клоним, поне за двете изображения представени тук, именно към представата за тези образи като за свързани с култа към прадедите не само заради външните прилики, а и защото тия две изображения се съгласуват безупречно с характерните черти на култа към прадедите, познат ни по етнографски свидетелства; а това не е за пренебрегване.

Много по-сложно е да бъдат привързани народностно тези, и подобните им още няколко, паметника. Засега повече се твърди за прабългарския им произход, но това постепенно се променя поне за някои от тези находки - както за амулетите от типа "кон в ход надясно, язден от антропоморфна глава (маска)", например, за които прабългарският им произход не подлежеше на съмнение, а днес датировката им отива даже в ХIХ в.

Втората ни сигурна опорна точка е началото на новите години в Средновековна България. Християнският Божик повече от 16 столетия се опитва да се пребори с новогодишната обредност; и всичко е тихо и мирно, докато новата година започва на 1 септември в Ранното Средновековие, а по-сетне - на 1 март. Яростното противопоставяне се отключва когато от 1 януари започват да се отброяван новите години; тогава - под влияние на провъзгласеното вече за държавна религия християнство - е началото и на буйното оттичане на новогодишна обредност към деня на зимното слънцестоене; и това, както ще видим, е от особена важност.

Когато се връщаме назад във времето за да открием корените на митологично-обредния образ на българския прото-Дядо Мраз, промяната на началото на новата година от 1 март на 1 януари е сред малкото сигурни исторически събития, които можем да използваме. Защото, разбира се, че при посрещането на новата 1936 г. за пръв път масово е наложен образът на Дядо Мраз за създаване на празнична веселост, но той - по своята същност - не е съветски пропаганден продукт, даже не е и руски, а възстановен, издирен сред забравеното в духовната история, стар общославянски образ; при това с видимо привнесени инородни черти.

Сравнително късното създаване на стройна собствена религиозна система у славяните - не преди IХ в. най-рано, за което тук вече многократно е ставало дума - е благодатната почва за впиване сред славянските племена на религиозни представи и празнична обредност от народите, с които те са в досег. Точно така славяните при усядането си на юг от Дунав "отдават" някои от своите най-древни вярвания на завареното население - какъвто несъмнено е случаят с демонът Варна; впрочем, именно писмените свидетелства за тези древни славянски вярвания, които са се запазили във византийските писмени извори, са безценни, когато правим да надникнем в най-ранния митологичен пласт на славянските религиозни представи.

Въпреки формулираните вече (поне) две "сигурни" опорни точки, няма как да определим народностният езически произход на българския прото-Дядо Мраз; той може да бъде с еднаква вероятност както заемка от прабългарската, така и от славянската митология - впрочем, култът към прадедите в равна степен е бил развит, вероятно, и в двете основни етнообразуващи съставляващи на старобългарската народност. Както ще се уверим, "привързването" на този митологичен образ към началото на новата година - първоначално на 1 март, а по-сетне на 1 януари; и едва в ново време към деня на зимното слънцестоене и християнския Божик - заздравява убеждението в неговия старобългарски произход изобщо.(Следва)

 Двусъставна ремъчна апликация с антропоморфни изображения, получени от нанасянето на стилизирани палмети. Изображението върху ремъчния накрайник е с особено ясни белези – веждите, носът и мустаците са масивни и вярно предадени, а брадата – загатната. Над веждите е ясно различим знака „ипсилон”, разположен върху поле, което наподобява висока тясна шапка; медна сплав, следи от посребряване; неизвестно местонамиране; ИМ-Шумен
58
22072
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
58
 Видими 
21 Декември 2016 20:00
21 Декември 2016 20:15
Иван Петрински
21 Декември 2016 20:15
Генек и компанията!
21 Декември 2016 20:18
Сякаш дойде времето да се разрият тия обредни авгиеви обори и да се сложи някакъв ред в лигавото сълзливо-сополиво представяне на "добрия старец", а и в отношенията му с неговия суров демоничен езически предтеча.


това е страшно прекаляване
наистина искам да си остана в Авгиевите обори и да си празнувам неинформирано
херменевтиката ви ми идва повече, направо ми иде да извикам - спрете, оставете ни на мира!
21 Декември 2016 21:24
Имаше време, когато Партията и Правителството нареждаха какво и как да празнуваме, а казионни интелектуалци обосноваваха тези наредби...
21 Декември 2016 21:29
Сякаш дойде времето да се разрият тия обредни авгиеви обори и да се сложи някакъв ред в лигавото сълзливо-сополиво представяне на "добрия старец

И кому е нужно това? Този път Петрински заора в страничната бразда...
21 Декември 2016 21:39
Иии,бря!
Кво го сядохте Петрински
Всички сме от езичеството родом!
21 Декември 2016 21:41
Предупреждавахме, че агресивното налагане на християнската празнична обредност и символика несъмнено ще доведе до един-единствен краен резултат; народът ни, злощастно разделен и по религиозен признак поради известни на всички исторически обстоятелства, днес е заплашен и от религиозна нетърпимост


Чета и не вярвам! Това сериозно ли е? Не прилича на майтап, значи ще да е сериозно. Сериозна боза.

Всички сме от езичеството родом!


Така е! Уважавам миналото и корените си, но бозата си е боза!
21 Декември 2016 22:05
Дядо Мраз е Генчо Киека от нашто село, ние, като бехме малки, го изловихме, докато се преобличаше. А той ни обиди на едър рогат добитък и фърли по назе с цървуля.
21 Декември 2016 22:16
Горд съм, че сме дали на руснаците не само азбука, но и Дед Мороз. За азбуката си признаха, сега Петрински ще ги накара да си признаят и за Дед Мороз.
А имало ли е прото-Снегурочка?
21 Декември 2016 22:26
Коледа (от коля) си е български празник от дълбока древност, принася се първа зимна жертва в първия ден на първия месец Свиня (Докс). Много по-късно му сложили някои ездно "дядо", сигурно да изтласкат дядото Мраз и онуй кокаколеното.
21 Декември 2016 22:29
Петрински: .. Предупреждавахме, че агресивното налагане на християнската празнична обредност... несъмнено ще доведе до един-единствен краен резултат.. .. заплашен .. .. и от религиозна нетърпимост.
Хора-бдете!
Че те и на църкви ходят, демонстративно!
И разни коледни песни .. и колачи месят бабите (Бог да прости моята баба, сещам се, как ми правеше..) ..

Как така бе! ..
ще видите-ще има , като резултат религиозна нетърпимост!
ЕЙ в Русия, примерно , как е .. хора, дето са умни и знаят ни споделят :
Iezuit .. 21 Дек 2016 17:4... православие (от ония, дето с икона на сталин освещават стратегически бомбардировач?).

Ей ТОВА е Православието там!
Икони на Сталин,който пък ще да е Канонизиран от Руската Църква, агресивно налагане , религиозна нетърпимост .. стратегически бомбардировачи .. ! Нима искате и тука да е така?

Иначе ей от Дойче Веле , ама не е за агресивните християни, а е за кроткия строеж на джамии в Европа и носенето на бурки:
Е. Лилов: ... "Първо за минаретата.
Не разбирам защо е цялото това вълнение, след като въпросът се изчерпва с едно изречение: в едно демократично, либерално и хуманно общество всеки има право да упражнява свободно своята религия. Християните го правят в църкви, евреите - в синагоги, мюсюлманите - в джамии.
А минарето е неразделна част от джамията, така както камбанарията от християнския църковен храм. Това се нарича свобода на вероизповеданието.
И с това дебатът свършва. Точка..."

21 Декември 2016 22:48
Шериатска полиция!
Само тя, ще може да въведе истински обществен ред!

Какви са тези християнски агресивности! .. какво е това налагане!
22 Декември 2016 01:32
sim4o 21 Декември 2016 22:48
Шериатска полиция!
Само тя, ще може да въведе истински обществен ред!


Що? Великата Инквизиция да не е била хуманитарна организация?
22 Декември 2016 04:33
Св. княз Борис I Михаил обединява народа посредством християнството. Днес Коледната елха създава неудобство на някои, а утре? Не успях да прочета статията до края, въпреки усилията ми. Боза!
22 Декември 2016 06:50
Коледа (от коля)

Някои несмислени филолози твърдят, че идвало от римските календи, а коленето е народна етимология, мъ кво разбират те от тез работи пред вещите лица в тоз форум...
Прочее, господин Петрински, кво ви е крив 19 в., така и не разбрах. Ми цялата фолклористика точно тогаз се и конституира кат нАука, начи, благодарение на романтизма. И събирачеството на секакви народни песМе, приказки, пословици, поговорки, баяния, описания на ритуални практики и т.н. оттогаз датира. Поради което разполагаме с КЪСНИ документи за цялата таз работа. Прочее в 19-то столетие Европа вече е влязла в Модерните времена, източните й части малко позакъсняват, а някои и с бая усилия влизат, та по таз една причина доста неща се променят, г-н Петрински, вкл. традиции и празници. България се европеизира, "ама все недотам!", тече битка между традиционно и модерно съзнание, в едната стая "бащата седи по турски и си тананика "Боряно, Борянке", в другата синът се унася по Григ", появява се градска култура, а не само традиционна, сиреч селска... Тез неща е редно някак си да се имат под око /и клавиатура/ се пак, кат пишем за пракулта към прадедите в 19 и 20 столетие.
22 Декември 2016 06:53
Толкова дивотии на тема християнство не бях чел от доста време, а останалата мешавица е просто унищожително красноречива за аФтора...пфу
По нашите земи християнството има корени още от 1 AD. ...св.ап. Павел, св. ап. Андрей Първозвани...почти всички населени места са християнски средища.
Как се покръства народ за 1 ден ако в голямата си част вече не е християнски?
Горните драсканици са "лаф да става"... естествено в грантаджийско политкоректен дух ..
22 Декември 2016 07:02
То и аз не я смятам историята за наука, ама Петрински направо ме слага в малкия си джоб...
22 Декември 2016 07:43
За една паница леща археологът Петрински е готов да прекопае, дълбоко да изоре и преобърне всичката история.
22 Декември 2016 07:58
Kotka
генек
Петрински

унуките на л-т Шмит
22 Декември 2016 08:21
Тов. Петрински - истински сталинист-историк от друго време. Разгромил и разобличил шпионина на ЦРУ Дядо Коледа и открил прото-дядо-Праз. При това - в една статия! Поздравления! Епохално!
Е, както споменава и друг колега, има известна празнина. Нищо не се казва за прото-Снежанка. Очевидно, защото както знаем в СССР секс няма.
22 Декември 2016 08:24
Хи... хи... хи... А някои твърдят, че имало "бивш болшевик"
22 Декември 2016 08:33
Безпорните доказателства, както и блестящата логическа последователност, разкрити в Епохалният труд заслужава да бъдат разгледани в детайли:

И така, кое е исторически сигурното, което би ни позволило изобщо да започнем разглеждането на произхода на българския Прото-Дядо Мраз; засега то не е никак много


1.
Първата сигурна следа - доколкото изобщо може да е сигурна херменевтиката на археологически находки, които не са "привързани" към писмени свидетелства - е старобългарският езически култ към прадедите. За съжаление, материалните останки от този култ са много малко и крайно несигурни, но една чисто визуална прилика със съвременния образ на Дядо Мраз


Такива изображения са едва няколко, археологическата им среда - а оттам и датировката - е несигурна; и трябва да признаем непременно, че възгледите за тяхната същност сред изследователите са многобройни[/b]


Много по-сложно е да бъдат привързани народностно тези, и подобните им още няколко, паметника


2.

Втората ни сигурна опорна точка е началото на новите години в Средновековна БългарияЗащото, разбира се, че при посрещането на новата 1936 г. за пръв път масово е наложен образът на Дядо Мраз за създаване на празнична веселост


3. Извод

Въпреки формулираните вече (поне) две "сигурни" опорни точки, няма как да определим народностният езически произход на българския прото-Дядо Мраз


заздравява убеждението в неговия старобългарски произход изобщо.


22 Декември 2016 08:35
Дядо Мраз и децата

По сценария на детската градина, Дядо Мраз трябваше да се изправи до елхата и да каже: „Със чувал и беловлас – кой съм аз?“. И децата, естествено, изпищяват дружно: „Дядо Мраз!“… На този Дядо Мраз групата на по-големите в нашата детска градина беше четвъртата за сутринта, и вече беше привършил плоското шишенце. Дойде той до елхата, изпъчи се и избоботи: „Със чувал и беловлас, кой съм аз?“ Но този път в мига тишина, който следва репликата му, изпреварващо отекна радостното гласче на едно от децата:

– Пидирас!

Какво стана после, не е за разправяне…
22 Декември 2016 08:37
Kotka = Иван Петрински. И от мен . Весели празници!
22 Декември 2016 09:39
Сократе,
22 Декември 2016 10:05
Великата Инквизиция да не е била хуманитарна организация?


Не е била, разбира се. Но от нея ни делят няколкостотин години, не ли?
22 Декември 2016 10:24
И на практика и на теория...великата инквизиция е продукт на отпаднала от Православието деноминация. Да се слага всичко под един знаменател е ...хм нека кажем титанично невежество.
За статията..
22 Декември 2016 10:59
SgtTroy 22 Декември 2016 10:05
Великата Инквизиция да не е била хуманитарна организация?

Не е била, разбира се. Но от нея ни делят няколкостотин години, не ли?


Ами не.
В протестантските и други европейски държви я отменят през 19 в.
Съществувала е до 1967г. и сега я има под наименоването „Конгрегация за учението на вярата“.
22 Декември 2016 10:59
Сократе,
22 Декември 2016 11:08
Но този път в мига тишина, който следва репликата му, изпреварващо отекна радостното гласче на едно от децата:

– Пидирас!


Е, вие пък! Да ни съ направи на Снежанка човек по празниците!
22 Декември 2016 11:08
Съществувала е до 1967г. и сега я има под наименоването „Конгрегация за учението на вярата“.


А практикува ли през 19ти и 20ти век примерно заниманията, които е практикувала преди няколкостотин години, м?
22 Декември 2016 11:09
Rogatia 22 Декември 2016 07:58
22 Декември 2016 11:15
SgtTroy 22 Декември 2016 11:08
Официално 19 век, да.
Неофициално не знаем до кога какво правят.
22 Декември 2016 11:21
Начи, да обърнем внимание на форумните историци - Инквизицията понякога е наричана "Света инквизиция", но не и "Велика инквизиция" - шефът и обикновено е бил с титла "Велик инквизитор". Според исторически разследвания за цялото ѝ няколковековно съществуване са осъдени на смърт между 1500 и 2000 души. За контраст - т.нар. "Народен съд" в България, на който част от форума са фенове, е осъдил на смърт 2730 души.
22 Декември 2016 11:21
Уважавам миналото и корените си, но бозата си е боза!

22 Декември 2016 11:21
В САЩ , Ку Клукс Клан носят същите шапки и си покриват лицата , като католическите инквизитори. Използват Библията и протестанското учение като идеология.
Просто, ако се разрови човек , може да му стане лошо за какво иде реч. Нима не е факт геноцида и расизма на Римокатолическата църква в Южна и Северна Америка и другите западни колонии по цял свят.
22 Декември 2016 11:22
Kotka 22 Дек 2016 01:32
sim4o 21 Декември 2016 22:48 Шериатска полиция!
Само тя, ще може да въведе истински обществен ред!
Що? Великата Инквизиция да не е била хуманитарна организация?
Eто го проблема, застъпен в Статията на Петрински!
Петрински: .. агресивното налагане на християнската ... обредност...
и според мене никакво формално въвеждане на инквизиция ,a само и единствено ей такива мерки могат да помогнат :
.."строежа на православни храмове се разрешавало със Султански ферман, където това ставало, не се позволявало строеж в градските централни части или в близост до джамии, като сградата трябвало да бъде до нивото на земята, за да не се вижда отдалече; бил забранен и камбанения звън.." ..
.."а ако язди при среща с мюсюлманин да слезе от коня и да го поздрави..." (История на България, стр. 102 )

Махни им камбаните на християните , нека разрешенията за техните ритуали, да ги дава лично Сорос .. нека са задължени, да се кланят на друговерци .. и а да ги видим, как ще налагат агресивно техните християнски мурафети!

Котка
Петрински
Султан Селим
22 Декември 2016 11:23
your search for images for "kotka на амбразура" did not return any meaningful results


22 Декември 2016 17:55
Kotka 22 Дек 2016 11:21 ... Нима не е факт геноцида ... ... Римокатолическата църква .. ...
Абсолютен факт е! А в Русия пък-православните май били канонизирали Сталин!??
За това, с такава сила звучат думите на Петрински ..
Петрински: .. агресивното налагане на християнската ... обредност
.. накарай ги, християните, като минават на велосипед или мотоциклет през ислямски квартал - да слизат и да бутат .. не им разрешавай, да имат големи храмове, като си направят коледен базар - ходи там с камиони , блъскай им жените в метрото .. и а да ги видим, дали за едно-две поколения няма да мирясат и да спрат да си налагат обредността!

Котка
Петрински
22 Декември 2016 18:07
Нищо не се казва за прото-Снежанка.


Др. Петрински не е чел, нито гледал пиесата на Александър Островский "Снегурочка". Действието се развива в берендеевото царство. Кой е прото-Берендей, това е въпроса.
22 Декември 2016 18:12
Котка -
Компанията -
------------------------
Сайтът на Генек
22 Декември 2016 22:11
А при мюсюлманите е Дядо Бахар.
22 Декември 2016 22:41
Дорис 22 Дек 2016 18:07 .. Др. Петрински не е чел, нито гледал пиесата на Александър Островский "Снегурочка". Действието се развива в берендеевото царство. Кой е прото-Берендей, това е въпроса.
Берендеите са отдавна прогонени .. "«В лѣто 6629 прогна Володимеръ береньдичи из Руси, а торци и печенѣзи сами бѣжаша».
Moже и Снегурочка от тогава, от "лѣто 6629" да е отишла при Дядо Мраз!
А може и Дядо Мраз,да е тръгнал по света в лято 6629 и ей така да е положението?

Петрински ще изясни!
22 Декември 2016 23:57
Зашифрованное послание от Радио Ватикана

http://mir-ved.ru/zagovor/1049-zashifrovannoe-poslanie-ot-radio-vatikana.html
23 Декември 2016 01:08
Чакащите история базирана на факти от статиите на Петрински, приличат на хора които на излизане от чалга концерт се оплакват, че не са чули "сериозна" музика. Петрински
23 Декември 2016 01:13
Сякаш дойде времето да се разрият тия обредни авгиеви обори и да се сложи някакъв ред в лигавото сълзливо-сополиво представяне на "добрия старец", а и в отношенията му с неговия суров демоничен езически предтеча.


Така поставената цел на "проучването" е меко казано дебилна.
23 Декември 2016 01:17
Чакащите история базирана на факти от статиите на Петрински, приличат на хора които на излизане от чалга концерт се оплакват, че не са чули "сериозна" музика.


Нищо подобно не очакваме, разбира се.
Но с любопитство следим дълбините, до които достига турбо-историята на тоз Фики на историческата наука
23 Декември 2016 11:19
Не разбирам какво не му харесвате на Дядо Коледа? Издържан е напълно в евроатлантическите ценности. Иначе следвайки здравия разум би трябвало да е Баба Коледа.
27 Декември 2016 09:02
агресивното налагане на християнската празнична обредност и символика
... си е факт. А с фактите не може да се спори.
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД