×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Поне един сирийски военнослужещ е загинал
„Системата е на ръба”, твърди главният прокурор
„Те трябва да представят факти“, отговори Мария Захарова
В центъра на Лондон пък е евакуирана метростанция заради човек, заплашил да задейства бомба
Правосъдният министър Цецка Цачева иска и държавата да поеме отговорност за охраната им
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
СТАТИСТИКИ
Общо 385,798,211
Активни 1,364
Страници 93,680
За един ден 1,302,066
Истинската история

Отечествената война на България започва без предварителна подготовка

Българското стопанство трябва да напрегне всичките си сили, за да задоволи нуждите на една война, отдалечена на повече от 1000 км от българските граници
Ушиване на военни униформи в Интендантската работилница в София; Селяни от Поповско извозват жито за фронта (вдясно); септември-октомври 1944 г.
(продължение от миналия четвъртък)

Отечествената война на България (1944-1945 г.) бе не само последната, засега, победна война на българската войска, тя бе пространствено най-мащабната война в цялата българска история - за точно осем месеца военни действия българската войска води в земите на три държави - Югославия, Унгария и Австрия; само през първия период на войната (до края на ноември 1944 г.) военните операции на трите български войски се водеха на площ от над 60 хиляди квадратни километра; до май 1945 г. Първа българска войска извървя по пътищата на войната над 1200 км до Източна Австрия.
Началото на Отечествената война България посрещна в условията на "военновременна икономика". Това понятие бе използвано от началото на Втората световна война за да означи военновременното състояние на българското стопанство. Макар да се смята, че България не участва непосредствено във военните действия по фронтовете, възложените й функции на жандарм в Македония и Беломорска Тракия, с всички произтичащи от това държавни разходи, налагат пълноценно преобразуване на стопанството на страната и преминаването му изцяло на военни релси.
Българското стопанство през 1939 г., а още по-малко през 1944 г., структурно не бе в състояние да отговори на нуждите на коя да е пълномащабна война, а още по-малко на война, която е толкова отдалечена от българските граници. И през 1939 г., и през 1944 г. България си остава предимно аграрна страна, в която селскостопанското и промишленото производство са в отношение 75, 2 към 24, 8.
Структурната непригодност на българското стопанство за воденето на съвременна (през 1944-1945 г.) война се задълбочава и от състоянието на промишлеността - през 1943 г. хранителните, тютюневите, дървопреработващите, текстилните и кожарските предприятия дават цели 81, 8 % от българското промишлено производство, а енергетичните, металургичните, машиностроителните и химическите предприятия - едва 8, 3 %. В добавка, отсъстват големи предприятия, които да са в състояние да произведат нужното количество въоръжение, храни и дрехи за воденето на война - от общо около 5000 промишлени предприятия цели 3881 са малки и средни преработващи мощности със средно 21 работника.
Пак през 1943 г. почти цялото производство на каменни въглища (над 90 %) дават мини "Перник", а добитите малко над 3 млн. тона за цялата страна са недостатъчни. От необходимите във военно време 217 хиляди тона стомана, чугун и желязо българските предприятия успяват да произведат едва 6 хиляди през стопанската 1943/1944 г.
Производството на почти всички промишлени стоки спада непрекъснато във времето от 1939 г. до 1944 г., когато произведените метали и метални изделия, машини, апарати, превозни средства, фина механика и каучукови изделия са едва 41, 5 % от довоенното производство. Продукцията на химическите предприятия, пак през 1944 г., е едва 59, 8 % от произведеното през 1939 г. Приблизително наполовина са и произведените текстилни изделия. Единствено свежите и преработените храни отбелязват ръст от 29 % в съответствие с изисквания за износ в Германия.
Българското стопанство бе старателно обезкръвено чрез сключената на 2 октомври 1940 г. нова българо-германска клирингова спогодба, чрез която всички взаимни плащания са съсредоточени в Дойче Ференхнунгскасе-Берлин. По този начин Германия установи пълен контрол върху цялата външна търговия на България. Поради невъзможността на Германия да уравновеси "клиринговото салдо" с България, към началото на септември 1944 г. преките дългове на Германия към България са 23, 641 млрд. лева (А Бехар, 1949). Още 33, 821 млрд. лева (Д. Коен, 1966) българското стопанство загуби безвъзвратно от несправедливите цени в българо-германските външнотърговски отношения за времето от 1939 г. до 1944 г. - тогава цените на българските износни стоки за Германия отбелязват ръст от 252, 8 %, докато изнасяните от Германия за България стоки се увеличават с 448, 1 % (на основата на 53 вносни и 52 износни стоки; пресмятане на Ж. Натан, 1958).
По тези два начина, но не само, България понесе от германско-българското съюзничество обща загуба от над 70 млрд лева за времето от 1940 г. до 1944 г. Към 1944 г. едва 4, 06 % от намиращите се в обръщение банкноти и от съкровищните бонове имат златно покритие, докато цените на храните на свободния (разбирай спекулативния) пазар, от който населението е принудено да купува поради отсъствие на достатъчно продукти, са 7 до 20 пъти по-високи в сравнение с нормираните.

* * *

При тези условия и на практика без нито ден за предварителна подготовка България бе длъжна да започне Отечествената си война, цялото й осигуряване бе в ход едновременно със започналите вече бойни действия. В Програмната си декларация от 17 септември 1944 г. правителството на Кимон Георгиев си поставя спешната задача да доведе и стабилизира българското стопанство буквално за броени седмици до равнище, което да позволи воденето на Отечествената война, на нея бе нужно да се подчинят всички материални и финансови средства. Огромният износ ог България за Германия е прекратен, а освободените суровини, свежи и преработени храни са насочени за нуждите на българската войска.
За рязкото увеличаване на производството са привлечени изцяло комитетите на Отечествения фронт в предприятията, които трябва да следят за рязкото подобряване на организацията на труда и да осъществяват цялостен контрол върху работата на частните предприятия. По техен почин на много места работниците удължават работното си време и/или се отказват от обедните си почивки. Увлечени от всеобщия подем, значителна част от българските индустриалци съдействат за увеличаване на продукцията, нужна за воденето на войната, но работническата идея за преминаване на дву- и трисменна работа не е осъществена, изключенията са малко, поради острия недостиг на суровини и материали, както и на достатъчно квалифицирана работна ръка.
Така през последната четвърт на 1944 г. е увеличено, макар и не съвсем достатъчно, производството на нужното за фронта. Само за септември добива на въглища нараства с 10 %, увеличени рязко са и произведените метали и метални изделия, каучук. Държавните военни фабрики увеличават също производството за сметка на подобрената организация на труда, поради преминаването им на двусменна работа се увеличава производството на цеви за пушки и картечници, патрони, мини, заедно с взривателите, оръдейни снаряди.
Критичното състояние на запасите от горива и смазочни материали, без които воденето на война е немислимо, са попълнени чрез преки доставки от Съветския съюз или чрез доставки от резерва на Трети украински фронт. По същия начин са набавени и необходимите за българската войска значителни количества съвременно оръжие и оръжейни системи.

* * *

Можеше ли България да си позволи такава мащабна война е въпрос без отговор, политиката на привързване на страната ни към нацистка Германия в първите години на Втората световна война остави без избор правителството на Отечествения фронт - българският народ бе длъжен да понесе несгодите на една война, за която не бе подготвен, за да спре задължително разграбването на българското землище.


Извори

"2. Варненското полицейско комендантство съобщава на всички търговци в града, че руските чинове [военнослужещите от Съветската войска] могат да закупуват с рубли желаните стоки от тях. Курсът на рублата ще бъде определен в най-скоро време.
3. Поканват се учрежденията да издигнат нашето и на Съветския съюз знамена."
Из разпореждане на началник-щаба на 4 пехотна гранична бригада майор Цанев, Варна, 10 септември 1944 г.

"Завземане[то] на властта от Отечествения фронт внесе известно разстройство в някои сектори на стопанския живот. Това се дължи на следните причини:
1. Поради всенародния възторг, проявен по непознат у нас начин, много работници, чиновници и др. са напуснали предприятията, канцелариите, рудниците и пр. и още не са се завърнали на работа.
2. Много предприятия са останали без ръководство, защото: а) ръководството е арестувано поради явно проявения фашизъм и предателско противонароден характер и б) ръководството е забягнало.
3. В много предприятия съществуващото фашистко ръководство . . . провежда активен саботаж . . .
4. Предприятия със смесен характер (германско-български) са почти оплячкосани от германците преди заминаването им от България; същите сега се дооплячкосват от фашизираните им съдружници - българи.
5. Поради демонстративни действия (манифестации) голяма част от камионите се използват за пренасяне на демонстриращи групи. Това се отразява много зле на транспорта и спъва решително провеждането на снабдителния план на страната.
За да се прекъсне по-нататъшното разстройство на стопанския живот, необходимо е Министерският съвет да вземе решение в следния дух:
1. Всички работници, чиновници, техници-специалисти и пр. в държавни, общински, автономни и частни предприятия да се върнат незабавно на работа. Неявилите се да се държат отговорни.
2. В предприятията, останали без ръководство, управлението . . . да се поеме от комитетите на Отечествения фронт.
3.Управлението на всички смесени (германско-български) предприятия да се поеме от комитетите на ОФ в предприятията . . .
5. Да се спре използването на камионите и другите превозни средства за демонстративни цели . . .
6. Да се проведе цялостна мобилизация в стопанския живот във всичките му сектори и проявления . . ."
Из писмо на Областния комитет на ОФ в София до Националния съвет на ОФ, 16 септември 1944 г.

Свързани текстове:
http://www.segabg.com/article.php?id=716614
http://www.segabg.com/article.php?sid=2012091300040001201
http://www.segabg.com/article.php?id=477638
http://www.segabg.com/article.php?id=0001301&issueid=6413§ionid=5оплячкосани
129
25294
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
129
 Видими 
17 Септември 2014 19:55
Дядо ми е участвал в тази война - от полка му са останали 10% живи...
17 Септември 2014 20:07
Нищо чудно, защото армията е била стъкмявана и обучавана да се бие наблизо, срещу съседите.
17 Септември 2014 20:12
.
17 Септември 2014 20:17
До колкото знам (и си спомням) имаше АРМИИ (първа- командвана от Стойчев и втора - от Станчев). Няма "войски".
17 Септември 2014 20:20
Котка -
---------------------------
Сайтът на Генек
17 Септември 2014 20:29
Котката я няма, сигурно е отишла да лови мишки. Ако се върне, ще я прочета.
17 Септември 2014 21:46
Каква трябваше да е подготовката? Тя и Сръбско-българдката не е била с подготовка....изобщо - кой обявява война с предизвестие???
17 Септември 2014 21:51
Втората световна война се нарича "отечествена" в СССР, защото нейната загуба би означавала края на тази държава още 1941, а не чак 1991 г..
Ама за България защо да е отечествена ? Защото воюва срещу своя съюзник Германия, който и е дал мечтаните Южна Добруджа, Западна Тракия, Вардарска Македония ? И накрая България е призната за победена страна, заедно със своя съюзник Германия и до 1980-те години изплаща репарации ?

Крайно време е да престанем с елементарното копиране на чужди тези и названия.
17 Септември 2014 22:24
.
17 Септември 2014 22:37
За ТЯХ е отечествена. Много добре знаем кое е ТЯХНОТО истинско отечество.
17 Септември 2014 22:44
Дядо ми е участвал в тази война - от полка му са останали 10% живи...


Моят също e останал жив, с остатък от шрапнел в главата при Драва до живот и никак не е красиво да се лъже. Всъщност е доста гадно и доста далеч от дейстителността. Генерал Стойчев си е знаел работата и подобни глупотевини е крайно идитско да се тиражират. Понятно?
17 Септември 2014 22:45
Германия само преди няколко години приключи изплащнето от Първата световна война. За втората не знам. СССР изнася българското злато, архиви, немските предприятия и т.н.. Българските архиви още са в Москва и не знам предоставиха ли копия на България, както обеща Путин на Първанов още 2008 г..

Инициатор за привеждане на държавните граници в съответствие с националните е Германияя. И това ясно се вижда от границите на Балканите в периода 1941-1944 г.. Инициатива на Германия е и връщането на България на Южна Добруджа през 1940 г.. СССР не е против, но тогава той е съюзник на Германия.

Да, Западна Тракия и вардарска Македония са окупирани от Германия и администрирани под условия от България, но при победа на Германия те биха станали български. Някои даже прибързано тогава наричат Борис III "царя обединител".

Нищо не налага участието на България в заключителната фаза на Втората световна война, освен това, че е окупирана страна, която въпреки участието и с "армии" в състава на съветската армия е третирана, като победена страна и плаща репарации.

Репарации не са опрощавани. СССР си прибра, каквото му харесва, Югославия си взема парите още до 50-те, а Гърция ги получава до 80-те. Германските дългове към България са съветска военна плячка и преминават към СССР, а България пие студена вода.
17 Септември 2014 22:48
Muktata
17 Сеп 2014 22:24Мнения: 1,000
От: French GuianaСкрий: Име,IP


Мрат да лъжат и да ни пренаписват историята. Със съзнанието е малко по-зле, но доста се стараят работните пчелички - резултатите им са като на търтеи. С такова не става с битки - трябва война
17 Септември 2014 22:50
Neopol
17 Сеп 2014 22:45Мнения: 198
От: BulgariaСкрий: Име,IP


Ще си подкрепиш ли глупотевините с някаква достоверна информация и доказателствен материал или ще си праскаш по непеошка традиция с " както е известно" и "знаем" и "безспорно е"?

Знайш ли кво точно значи - доказателствен материал?
17 Септември 2014 22:56
"Отечествена" може, ама за тези на които не България им е отечеството.
Дядо ми се е бил в Сърбия и Косово, ама по време на втората световна. "Отечествена" не съм го чул да я нарича.
17 Септември 2014 22:59
. "Отечествена" не съм го чул да я нарича.


Не я е няричал дедА ти така, а първият ешелон
17 Септември 2014 22:59
Асол, приема се , че всеки е достатъчно интелитентен и образован за да знае фактите, а ако има пропуски да знае от къде и как да ги попълни.
17 Септември 2014 23:00
.
17 Септември 2014 23:04
Асол, приема се , че всеки е достатъчно интелитентен и образован за да знае фактите, а ако има пропуски да знае от къде и как да ги попълни


Не мога да го приема, тъй като "дупките" и пропуските в образованието са направо - кратери. Интелекта не ща да го коментирам
17 Септември 2014 23:05
Muktata,
Аз също съм русофил, но това няма как да промени фактите за Втората световна война и нейните мирни договори.
17 Септември 2014 23:08
Аз също съм русофил,


Не си. И от история на ВСВ разбираш точно толкова, колкото баба ми от военна музика. Старанието е повече от карикатурно. Всъщност, как се реши да пишеш точно в този форум? Любопитно ми е.
17 Септември 2014 23:14
.
17 Септември 2014 23:14
Асол, не си спомням да съм те упълномощавал да говориш от мое име, но нахалството и липсата на татичност на някои видно и неимоверно.
Да, аз съм русофил, но считам, че силата е в истината, такава каквато е. Няма как да кажа, че България, след като е окупирана от съветската армия след обявена й война от СССР, заради участието си в състава на Трети украински фронт на Работническо-селската червена армия е станала страна победителка, а не победена страна ограбена, като такава от СССР и плащаща репарации десетилетия.
17 Септември 2014 23:19
Няма как да кажа, че България, след като е окупирана от съветската армия след обявена й война от СССР, заради участието си в състава на Трети украински фронт на Работническо-селската червена армия е станала страна победителка, а не победена страна ограбена, като такава от СССР и плащаща репарации десетилетия.


Айде прочети си внимателно изречението

Присъединявам се към призива на много колеги - Пратете грамотни тролове!
17 Септември 2014 23:19
Ами така е влезнала в историята

Не, за България не е влезнала, като Отечествена война. Такава е само за СССР и по инерция днес в Русия. Тази война се нарича Втора световна война, и това е лишеното от емоции и пропаганда нейно название.
17 Септември 2014 23:21
Асол, ако нещо не ти е ясно да ти го повторя и поясня ?

България е победена страна във Втората световна война и плаща репарации.
17 Септември 2014 23:23
На СССР?
17 Септември 2014 23:24
.
17 Септември 2014 23:26
Какво на СССР ? Отечествена война ? Да. Тази война при победа на Германия означава край на отечеството наричано СССР. Затова за тях тя може да бъде наречена и отечествена.
17 Септември 2014 23:28
Какво на СССР


Репарации. Нали за пАре дуднеш от известно време, аре обоснови се!
17 Септември 2014 23:32
.
17 Септември 2014 23:32
Muktata, по същият начин посрещат и германците през 1941, а и посрещаха американските вицепрезидент и президент през 90-те. Това не е показателно.

България от септември 1944 г. до есента на 1946 г. действително е окупирана и това се вижда съвсем официално от окупационните органи, които функционират в България и от клаузите на последвалият мирен договор.
17 Септември 2014 23:34
Асол, като ти е трудно пускаш Гугъл и разбираш всичко за мирните договори и репарациите, които плаща България, като победена страна във Втората световна война. Не разчитай да съм ти секретарка и да ти ги вадя.
17 Септември 2014 23:37
Мукта, да го повторя, защото караш по диагонал и питаш за неща за които е вече отговорено. Нарича се Втора световна война.
17 Септември 2014 23:38
Нямам нужда от секретарка. Туй нЯщо, кой го написа

Няма как да кажа, че България, след като е окупирана от съветската армия след обявена й война от СССР, заради участието си в състава на Трети украински фронт на Работническо-селската червена армия е станала страна победителка, а не победена страна ограбена, като такава от СССР и плащаща репарации десетилетия


Снаха ми Гюргя!?
17 Септември 2014 23:43
От кого е победена и окупирана България ? Кой изнася българското злато и архиви ? Немските заводи в България, като трофей? На кого е дадено в Ялта 80% влияние в нея ? Навсякъде пише и се знае, че е СССР, ама може да са и марсианците, пък да съм пропуснал.
17 Септември 2014 23:46
Навсякъде пише и се знае


Аз този тролски похват го описах малко по- нагрое. Не се ошумолявай - давай за репарациите!

Никой не те би по главата да газиш у непознат терен
17 Септември 2014 23:46
.
17 Септември 2014 23:52
.
17 Септември 2014 23:56
Асол, Ако за теб репарациите са непозната земя, то не го приписвай на всички. За репарациите, които плаща България и за плячката, която СССР отмъква от нея е писано и се знае повече от подробно. Но видно не ти се чете, а и истината не те интересува. Когато някоя истина, дори и най-известната и документираната не ти изнася на заблудите, то тя видно не те интересува. Защото ако е интересуваше, то пускаш Гугъл и си намираш всичко за попълване на знанията, вместо да се опитваш да затъваш в софистика или неумело да се опитваш да прилагаш каруцарски пиар трикове, като "деликатни" внушения ад хоминем, при това при неизвестен човек.
17 Септември 2014 23:58

Muktata
17 Сеп 2014 23:24
Мнения: 1,007
От: French Guiana
Скрий: Име,IP
България не е окупирана от Съветската Армия. Не е имало нужда. На 9-ти голямото мнозинство от населението посреща Съветската армия с възторг и ентусиазъм. Това са сухите факти , това са кинодокументите , това са спомените на родителите ни. А моите родители бяха и от беден произход , и от "градско-буржоазен" , та съм сравнявал и едните разкази и другите. 1944 г. българите си остават една русофилска нация , която не е забравила 1878. И шибаният комунизъм не може да промени това родствено чувство към руснаците , и по това ние се отличаваме от останалите източноевропейци , които наистина имат основания да са русофобски настроени... Но ние сме нямали такава русофобия и 1944 , нямаме и сега. Комунизмът е едно , а руснаците са друго. И мнозинството българи правим разлика между двете неща... Така че на 9-ти Съветската армия не ни "окупира" , а влиза на парад, и е посрещната с китки хляб и сол. И не е имало нужда да ни окупира и по-късно. Именно историческият сантимент към Русия направи така че Съветския Съюз да гледа на нас като на най-лоялния съюзник , и у нас нито имаше съветски войски , нито съветски бази.


Въпреки че през ПСВ сме повоювали с руснаците, даже крайният русофоб Хитлер го е проумявал това и никога не е поискал български войски за източния фронт. А някои "българи" днес...
Недоумявам, откъде се пръкнаха?
18 Септември 2014 00:03
.
18 Септември 2014 00:04
"макар и победена , България не е третирана жестоко от Парижкия договор 1947"

Това, макар и известна пропагандна лъжа на тоталитарният режим, просто не е вярно. България не губи територии по две причини. Първата е, че още от Първата световна война Западът не се интересува от земи, а от репарации. Ясен показател за това е, че и след Първата и след Втората световна война западната граница на Германия не се променя. Втората е, че влиянието върху завладените територии е било дооворено в Ялта и ако би била изменена територията на България, то това би означавало изменение на територията на влияние на СССР, което тогава е невъзможно.

България и тогава, както и сега, не е субект, а обект на геополитиката. Нейните действия или бездействия няма особено значение.
18 Септември 2014 00:08
"Тука дискутираме Отечествената война 1944-1945."

А репарациите не са свързани с това, че България е победена страна и участието й в състава на Трети украински фронт няма никакво значение, освен че загиват, като пушечно месо стотици хиляди българи, заради една чужда война ?
18 Септември 2014 00:13
.
18 Септември 2014 00:17
И как го опровергава ? Разбирам, че с вяра не се спори с факти. Така, че вярвай си в каквото си искаш. Няма да ти я смущавам. За интересуващите се от истината, обаче нещата са ясни. Защото истината е еднозначна - България е победена във втората световна война и нейната територия попада в съветската зона първо на окупация, а после на влияние.
18 Септември 2014 00:18
.
18 Септември 2014 00:26
Втората световна война, доколкото връща на България Южна Добруджа и дава да управление Западна Тракия и вардарска Македония, може и да ни е съвсем чужда, но след като си окупирана страна да пращаш войниците си да воюват в състава на армията, която те е окупирала е чужда война, която по нищо не се различава от воюването на крал Марко и другите турски васали на страната на турците. Та поне са воювали със собствени састоятелно части, а не са били включени и формално в състава на накой турски фронт.
18 Септември 2014 00:55
.
18 Септември 2014 01:02
Другарката със съветско самосъзнание да говори за собствената си рода.
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД