:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Нямало държава, която да не благодари на България за оградата с Турция, твърди тя
Москвя пък очаква Анкара скоро да разреши вноса на руско говеждо, патешко, пилешко и пуешко месо
Вътрешният министър: Това са синдикати, винаги искат нещо
СТАТИСТИКИ
Общо 352,861,642
Активни 902
Страници 47,424
За един ден 1,302,066
Истинската история

Българите не слизали от конете си

През Втората българска държава многобройните приложения на конете видимо намаляват, както става ясно и от писмените извори, и от археологическите находки
Боен кон, чието изображение е част от много по-голяма рисунка. Въпреки незначителните размери, не повече от няколко сантиметра във височина, старобългарският художник е предал точно движението на животното. Едва ли е странно, че всички коне в ръкописа, а те са стотици, са нарисувани със същото изключително познаване на движенията и нрава на животните; част от рисунка на л. 145 в Търновския препис на Манасиевата летопис, ХIV в.; Библиотека на Ватикана
Добре познати са на всички писмените извори, които описват колко удобно се чувстват старите българи върху своите коне, как те използват и физическата сила, и млякото, и топлината на животното (вж. Извори), а когато се налага - и месото му ("като му се пререже вената"). Едно сведение у византийския летописец Никита Хониат (ср. ХII в.-началото на ХIII в.) даже още по-обстоятелствено ни съобщава и за други приложения на конете, в случая у куманите. Те, конете, според Хониат, даже "удовлетворявали и животинското желание на варварина по време на поход". Сигурно е, че у никого не възниква съмнение за какво иде реч. Летописецът добавя уговорката, все пак, че това става "ако конят е женски", което несъмнено ни успокоява значително. Съзнавайки сериозността на обвинението си, Никита Хониат вмъква още едно уточнение - "както разправят", вероятно за да предотврати възможните обвинения в клевета.

Понеже когато говорим за сексуалните занимания през Средновековието е нужно да не мерим с аршини от миналия век, то ще е добре да овладеем справедливото си възмущение по отношение на куманите и да не сме чак толкоз чувствителни. Сигурно сега е времето да припомним, че по сведения от средата на ХIХ в. овчарите в Стара планина и в Родопите, обичайно млади мъже, които са отделени често по половин година от семействата си, използват при тези си занимания предимно топла пита или диня, престояла по-продължително на слънце, а може би са следвали и почина на конните народи. Всичко това те са правили самостоятелно, което ми се струва важно, и достатъчно тайно, без никаква публичност и показност, разбира се.

Не си струва в случая да обвиняваме Никита Хониат в съзнателно очерняне на куманите. Вярно, техните набези, самостоятелни или в сътрудничество, нанасят сериозни поражения на европейските земи на империята, но е вярно също, че сексуалните занимания през цялото Средновековие се възприемат значително по-естествено, отколкото допреди половин век, например. Така обвинението в зоофилия със сигурност не предизвиква драматичен отклик и не стряска прекомерно средновековния читател, както може някои да си помислят.

И тук ще са нужни, както и у Хониат, още две уточнения. Налага се да сме сигурни, че вече обсъжданото сведение от неговата "История" със сигурност се отнася не само до куманите, но и до всички "конни народи", както ги нарича в едно от писмата си патриарх Николай Мистик (901-907 и 912-925). Според патриарха такива народи са също печенегите, аланите, маджарите. Понеже нравите при маджарите били точно същите като у прабългарите от времето на "скитническия [им] живот" (Лъв VI Мистик, "Тактика"), то всички вече посочени сведения ще трябва да признаем за отнасящи се и до старите българи, най-малко до края на IХ в.

Ето и второто налагащо се уточнение. Като тръгнахме да изправяме разни не дотам ясни страни на съжителството на старите българи с конете, ще трябва да се зачудим откъде произлиза древното схващане, че прабългарите гордо се носят по вятъра, без съмнение, разбира се, а славянските племена населяват плътно Балканите, ходейки пешком. Последното, естествено, никак не е вярно. Няма как да изброим дори всички данни за коне у балканските славяни, а дори само археологическите находки свързани с отглеждането и обяздването на коне в славянските селища и от двете страни на Дунав би трябвало да са достатъчни. Ще е добре да припомним поне сведението на сирийския писател Йоан от Ефес (507-586), който като очевидец ни уверява, че през 581 г. "проклетият народ славяни" опустошава "цяла Елада, Солунската област и цяла Тракия", като при крепостните стени на Цариград "те заловиха всички императорски стада", но също и че "до ден днешен [т. е. до 584 г.] те остават, живеят и спокойно пребивават в земите на ромеите" и "разбогатяха - имат злато, сребро, стада коне и много оръжия".

Славянският вожд Ардагаст, чийто народ обитава левия бряг на Дунав, както и дружината му, имат също коне, според летописеца Теофилакт Симоката (началото на VII в.). Пак според същия автор всички славянски набези отсам Дунав са придружавани от многобройни волски и конски коли, на които да се товари плячката.

Сведението на Никита Хониат за куманите и за техните отношения с конете им е от по-късните, преди него значителен брой автори разглеждат тези въпроси, най-малкото защото те са свързани с военното дело (вж. Извори). Благодарение на конете си "скитите преминават реката [Дунав]", продължава да свидетелства Хониат, "с кожени мехове, пълни със слама и извънредно грижливо съшити, та дори и най-малката капчица вода не прониква вътре. И тъй скитът възсяда меха, като го привърже за опашката на коня, поставя му и седло и каквото има военно снаряжение и лесно преплува, като си служи с коня като с лодка".

Старобългарското "конь" има, по мнението на повечето езиковеди, прединдоевропейски произход. Освен животното, на старобългарски може да означава също и "конска кола, колесница" (Супрасълски сборник, Х-ХI в., л. 146), което е сигурно указание за подавляващото разпространение на конските впрягове за всякакви нужди - от обикновената конска кола за селскостопанска употреба и пощенските коне (вж. Михаил Аталиат, "История", ХI в.) до бойните колесници, като на цар Петър Делян (1040-1041) и на цар Константин Асен (1257-1277), и царските впрягове, като на царете Петър (927-969/970) и Борис (969/970-971).

Както и у византийците, конете у старите българи се използват усилено и за развлечение, те участват винаги в празненствата, в състезания и надбягвания и във военизираните игри, както това е показано на една рисунка-графит от Плиска. Във Византия конните състезания са част даже от държавния протокол, чуждите посланици, включително "приятелите българи", се приемат и като се водят на състезания, според Клиторология на Филотей (899 г.). Голям любител на конните надбягвания бил император Михаил III (842-867).

През Втората българска държава многобройните приложения на конете видимо намаляват, както става ясно и от писмените извори, и от археологическите находки. Разбира се, във военните действия и при придвижване конете остават незаменими, но останалите им функции видимо се позагубват, българите вече от няколко века трайно са уседнали. Няколко важни археологически находки на цели или на части от свещници (от Велики Преслав, от Силистра, от двореца на Царевец във Велико Търново) показват категорично, че може практическата употреба на коня да е вече силно стеснена, но конят като соларен символ, като символ на светлината е негова функция, която всъщност се засилва. За връзката на коня със слънцето и със светлината изобщо става дума още във византийския разказ "Чудото на св. Георги" (Х в.), също и в старобългарския му вариант от ХI в. Там конникът е представен като "по-бляскав и по-лъчист от блясъка на слънцето".Извори"Пред очите ми е вождът на българите, повален от десницата ти, която защитава свободата . . . Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал . . . Тях не са поставяли в затруднение, както трябва да се очаква, нито планинските масиви, нито изпречилите се реки, нито липсата на храна понеже смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Та кой би устоял срещу противник, който се носи и храни от своето бързо животно? А какво ще кажете за това, че те са приучили грижливо към издръжливост на глад и тези животни, благодарение на които умеят да избягват глада? По такъв начин ездачът извлича от вимето на гладното животно храна, която той, като се води от съобразителността, се е погрижил то да не крие?"

Из Похвално слово за крал Теодорих на Магнус Феликс Енодий (ок. 473/4-521), 507 г."С тези дела се отличил [император] Лъв [V (813-820)], врагът на истината, спрямо тези, които живеели с почит . . . Защото той [императорът] си послужил с техните [на българите] обичаи, а те с нашите и по този начин се доверили на взаимните си споразумения. Тогава [при сключването на мирния договор между България и Византия през 814/815 г.] можело да се види императорът на ромеите със своите ръце да излива вода от чаша, да обръща собственоръчно конски седла, да се докосва до тройна юзда, да вдига трева нависоко и да се гордее с всички тези неща, а езичници да се докосват с нечестивите си ръце до нашите [т. е. на християните] божествени символи и да се кълнат в силата им. Това не е ли сродно с безчовечността?"

Из Житие на патриарх Никифор от дякон Игнатий, преди 817 г."Не само те ["скитските племена", маджарите и българите] са въоръжени, а и конете на знатните са покрити отпред с желязо или плъст . . . Обръщат голямо внимание и много се упражняват да стрелят от конете си . . . Придружават ги [когато са на път] много коне и добитък, които им дават храна и мляко, а същевременно им придават вид на по-многобройни . . . Той [сбитият пехотен строй на византийската войска] е опасен за тях, понеже са конници и не слизат от конете си. Те не могат дори да стоят [изправени] на краката си, понеже са свикнали от малки да се придвижват с коне.[Авторът признава обаче, че българите били изоставили вече "скитническия живот".]"

Из Тактика на Лъв VI Философ (886-912), след 904 г.

60
23440
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
60
 Видими 
04 Декември 2013 20:06
От този великолепен научен труд, се установи безспорно следното:
1. за разлика от кумани, печенеги и българи, които са се обичали с конете си в усамотение, "проклетият народ славяни" е практикувал групов секс със "заловените императорски стада" и
2. През второто българско царство, българите са започнали да предпочитат жените пред конете си!

Котка
04 Декември 2013 20:09
Котката е велик!
04 Декември 2013 20:12
я без да се обиждаме на печенези
ако кумани и печенези са го правили с конете си то със сигурност и прабългарите не са падали по долу
04 Декември 2013 20:16
"През Втората вългарска държава многобройните приложения на конете видимо намаляват....'

Ясно, натиснали са козите...
04 Декември 2013 20:21
Иван Петрински
04 Декември 2013 20:26
Много грозни требе да са били тия куманки
04 Декември 2013 20:28
Краката им са били такива:

()

04 Декември 2013 20:29
Така обвинението в зоофилия със сигурност не предизвиква драматичен отклик и не стряска прекомерно средновековния читател, както може някои да си помислят.


Петрински, във всяко българско село младежта започва съзнателният си полов живот с магаричката на съседа и това не предизвиква "драматичен отклик и не стряска" другите съседи. Тва за динята е оригинално, но тъпо, при положение че пасеш 200 дашни овце и можеш да изерчиш коя си искаш. Да не говорим, че и Анжелина Жоли не може да конкурира шъпата. Нещо за Еклогите да кажеш?
04 Декември 2013 20:33
Понеже забравих -

Статията избива рибата с кон
04 Декември 2013 20:34
Всичко това те са правили самостоятелно, което ми се струва важно, и достатъчно тайно, без никаква публичност и показност, разбира се.

Разбира се! Единствено груповото изнасилване на свине се е наказвало строго, защото при активен сех не качват килограми и дават по-малко бахур.
04 Декември 2013 20:35
Мдам,

Ние се цивилизовахме, но някъде все още не...


Изнасилованную козу вызвали в суд в качестве свидетеля


04 Декември 2013 20:36
бе този вожд Ардагаст, много такова...типично славянско име носил... и какъв е този негов "народ" дето правел набези из цялата империя с многобройни волски и конски коли, гаче ли е цигански катун...ма той Петрински е забравил да спомене, братчедите кви работи вършат с конете си... ... а това с Родопските и Старопланинските дини може да са личните му спомени от бригадирските години...
04 Декември 2013 20:38
А конкистадорите са налитали на ламите в Перу....И от тогава се носи приказката "Какво налиташ като каталунец на лама?"
04 Декември 2013 20:42
Георги Димитров -
когато германският император Карл V говореше, че по немски той беседва само със своите коне,


Наш'те поне не са им говорили на горките кобилки..
04 Декември 2013 20:44
Kon

Ардагаст изглежда е брат'чед на Радагаст от Хобита, да не се чудите.
04 Декември 2013 20:47
Котка -
Хм, някои историци ги е ударил хормонът яката...Очаквам статия за секса между рибари и делфини, траки и русалки, славяни и свещени дървета...
А може да се доразвие - такава "Прабългарска Камасутра" става с картинки на сексуални пози върху коня при езда или паша...
----------------------------------
Сайтът на Генек
04 Декември 2013 20:50
Аз съм чела за делфините... Жак-Ив Кусто... Секунда-две цялата работа, водолазите даже не разбирали...
04 Декември 2013 20:50
Нямаше, обаче, нищо за риска при по-страстна френска любов между конник и кобила...Дали е имало пикаещи клекнали ездачи след бурната проява на любимото ездитно добиче...
--------------------------
Сайтът на Генек
04 Декември 2013 20:52
И не е лошо да има социологическо проучване за отношението на кобилите към тоя секс. Не мисля, че ездачите са били предпочитани пред оригиналния жребец...
--------------
Сайтът на Генек
04 Декември 2013 20:58
Научен попфолк?
04 Декември 2013 21:33
Думите са безсилни!
04 Декември 2013 21:41
туй нещо удари чалга-историите на бат Божо в земята...
04 Декември 2013 21:56
Българите не слизали от конете си
А траките дори умирали с тях. Дали не става дума за един и същ народ?
04 Декември 2013 22:54
Браво Петрински!Втората част на статията сигурно ще ни раскажеш,за кончетата родени от кобилите .
05 Декември 2013 00:06
кентавърчета...
05 Декември 2013 00:33
***
05 Декември 2013 05:22
Петрински определено израства творчески и професионално.
Котка , нема се плашиш , прабългарите до мачките май не са опирали.
05 Декември 2013 06:02
Или както казват :" -Древните гърци измислиха секса а римляните включиха и жената в него !"
05 Декември 2013 06:10
"Сигурно сега е времето да припомним, че по сведения от средата на ХIХ в. овчарите в Стара планина и в Родопите, обичайно млади мъже, които са отделени често по половин година от семействата си, използват при тези си занимания предимно топла пита или диня, престояла по-продължително на слънце, а може би са следвали и почина на конните народи. Всичко това те са правили самостоятелно, което ми се струва важно, и достатъчно тайно, без никаква публичност и показност, разбира се."
Петрински, ...
И все пак ...признавам си,че тва заглавие "БЪЛГАРИТЕ НЕ СЛИЗАЛИ ОТ КОНЕТЕ СИ" ма шашардиса малко.
Не можах да разберем дали тези стари българи не са слизали саде от техните си коне или и от тези на комшията.
И ако старите българи са се забавлявали с кобили,как ли е минавало ежедневието на по-надървените млади българи?
Най-вероятно в приятната компания на некоя слоница или мамутка.

Kotka, ...
Изкара голем късмет,че се роди в нащо ни време,а не преди век или два нейде около Родопите или Стара планина,че...както им е причернявало на тез чобани -кат нищо ке зафърлят питата и любеницата и ...целата гора ке замяука на умрело.
Късметлия си ни ти !
05 Декември 2013 06:44
Трудно е да се коментира подобна простотия. Някой си византиец написал еди какво си за конните народи и Петрински го взема за чиста монета. Няма вариант, при който по-примитивните народи да са били по-извратени, отколкото цивилизованите. Вероятно извратеното съзнание на византиеца и омразата му са го накарали да напише подобна глупост. Същото е написал и колегата Отврат, че на село всички младежи се учели да правят секс с животни. Ако някой го чете след хиляда години, ще повярва също като Петрински. Израстнал съм на село, такова чудо не съм видял. Вероятно има такива случаи при отделни малоумници, но масовостта идва от извратеното съзнание на писателя и на читателите му.
За да се убеди Петрински в простотията, нека се опита да оноди кон или кобила и да експериментира лично! Сам да се убеди дали това е възможно!
05 Декември 2013 07:02
Няма вариант, при който по-примитивните народи да са били по-извратени, отколкото цивилизованите.

Гозамбич,къртиш мифффки.
05 Декември 2013 07:24
нека се опита да оноди кон или кобила и да експериментира лично! Сам да се убеди дали това е възможно!

За мераклията невъзможни неща нема. Камилите са даже по-големи.
05 Декември 2013 08:29

Излиза, че Катрин Аштън е българка?
05 Декември 2013 09:15
Пу, деба... "българите не слизали от конете" - мислех си, че за бой ще става дума , а то не слизали от коня в съвсем друг смисъл. Да , едно време по пазарищата са се продавали наръчници - " как да правиш страхотен секс с кобилата си и тя да моли за още". Е те са разбрах защо са изчезнали българите в славянското море.
05 Декември 2013 09:21
Не смея да мисля какво е било в армията на Ханибал...
05 Декември 2013 10:17
Старобългарският култ към коня еволюира къмто култ към автомобила-само в София са регистрирани над 1 млн броя.
И на запад и в далечния изток хората масово джиткат ежедневно с велосипеди и градски транспорт и си палят колите само по празници и ваканции. А туй чудо-да живееш в панелка и да караш мерцедес-е балкански специалитет.
Конят и сега е идеалното превозно средство, екологично, с безпогрешен джипиес и евтина поддръжка. Би трябвало да е задължителен за биоземеделието и за лов в резервати и в Натура 2000, а не с джипка и калашник. Добре че европрограми финансират отглеждане на породисти коне, че инак статията щеше да се казва "българин не се качва на кон". Блг за вним. Котка
05 Декември 2013 10:17
Black Swans

От този великолепен научен труд, се установи безспорно следното:
1. за разлика от кумани, печенеги и българи, които са се обичали с конете си в усамотение, "проклетият народ славяни" е практикувал групов секс със "заловените императорски стада" и
2. През второто българско царство, българите са започнали да предпочитат жените пред конете си!05 Декември 2013 10:40
Йоан от Ефес (507-586), който като очевидец ни уверява, че през 581 г. "проклетият народ славяни"
Нема начин някой да не е писал за славяни през 6 век. Такива се нарекоха бая по късно -- 16-17 век, неразбрали смисъла на словени -- тачещи Бога на своето си слово, не само на еврейски, латински и гръцки.
Навсякъде пишехте за "Седем славянски племена", макар че Теофан черно на бяло си го е написал човекът "Седем скитски племена".Но ради политически повели извършихте измама и го натаманихте на славянски ... измамихте и народа н с фалшиват история... г'да професори. И ни набиваха в главите за бог Тангра, после се оказа че този нито е виждан нито е чуван по земите ни, а сте го разчели по един -единствн натаманен, поради липсващите букви надпис. Вече взеха да си признават че малко са се изсилили с тоя бог... дано си приснаете и другите изсилвания
Пак тая малоумна концепция със славяни, траки и т.н. праБългари ни яде главите. Измислена от 22 годишния сополанко Иречек. 22 годишен хърлю съчинява историйка, по точно вълшебна приказчица, а мастити научни величия му уйдисват на сополите и лъжат поколение след поколение.
По БНТ в едно предаване за история, едно студентче пита дали прабългарите са приличали на нас. Един професор с конска муцуна му отговори че нема начин да са приличали.... и му обяси че в няква дупка намерили останки oт едни черепи с други черти.
При положение че в нито една древна картина няма изображения на българи с дръпнати очи.... и при положение че дупката с костите може да е масов гроб на някои от десетките нашественици по земите ни, конско муцунести професори продължават да лъготят децата ни.
Достъчно е да отгърнеш Манасиевата хроника или да влезеш в някоя от тракийските гробници, за да видиш че оттам те гледат същите лица, които всеки ден всеки гледа наоколо. Траките -- или предците на славяните има и такова изследване "Праславянските племена" на Чавдар Бонев, разселили се от Балканите, същите т.н. траки, както са ги наричали гърците, прогонени през 1 век от римляните от Балканите в посока северно и по насеверното Черноморие. И връщащи се многократно в землището си, отвоювали го през 7 век от същата Римска империя, преместила столицата си.
Същото землище за което дори Светослав имаше претенции през 10 век в спора си с Римската империя (а не Византийска. Воювали са България с Римската империя а не прабългари с византийци... не изкривявайте действителността с различни думи)
Ей ви още малко "прабългари" с конски опашки, некъде из запорожието, само че нещо говорят на славянски, тези с конските опашки ... Натисни тук

05 Декември 2013 10:53
Петрински нАучно обясни появата на кентаврите.
05 Декември 2013 10:56
Пациент при психиатъра:
- Докторе, непрекъснато имам сексуални фантазии с коне!
- Аам... едно уточнение: с жребците или с кобилите?
- Разбира се, че с кобилите! Вие какво, за извратен ли ме имате?!
05 Декември 2013 11:00
ПП
Популярният прякор на украинеца е "хохол", което означава прическа тип "конска опашка". Същата с която рисуват българските ханове. /Фанагория/
05 Декември 2013 11:05

За да се убеди Петрински в простотията, нека се опита да оноди кон или кобила и да експериментира лично! Сам да се убеди дали това е възможно!
Туй прилича на съвети от личен експеримент
05 Декември 2013 11:07
всъщност и Теофилакт Симоката пише нещо съвсем различно от фантазиите петрински:
"Гети, наречени още склавини прекосяват границите на Тракия... Склавини или гети защото така бяха наричани в древността."
05 Декември 2013 11:10
Петрински, дай другата седмица още сведения за зоофилията на предците ни. Малко е таз чернилка, комшулука и от юг и от запад, па и от север ще ти се зарадват повече, ако сгъстиш боите. Петрински, ти зоофил с конска опашка ли си?
05 Декември 2013 11:21
ех, сега ако това го препечата македонската преса ще стане гоуем майтап
05 Декември 2013 11:32
Айде ся, пак българите...
Това да не съм го измислил и рисувал аз (снимка: натиснете тук)
Било е точно по времето на кентаврите.
05 Декември 2013 11:33
Другата седмица, Петрински ке завърши капиталниот труд и ке дообясни по-научно за появата на кентаврите, каквото предположение изказа Предводителя на команчите
Петрински нАучно обясни появата на кентаврите

Ке даде и по-точни сведения за топлите пити или дини.... зер туй са нови познания и некои граждани, като бай Хасан, ги поставят под съмнение:
Изкара голем късмет,че се роди в нащо ни време,а не преди век или два нейде около Родопите или Стара планина,че...както им е причернявало на тез чобани -кат нищо ке зафърлят питата и любеницата и ...целата гора ке замяука на умрело.
Късметлия си ни ти !

И ако може, проф Петрински, да опровергаете експериментално господин Гозамбо, относно това му твърдение
За да се убеди Петрински в простотията, нека се опита да оноди кон или кобила и да експериментира лично! Сам да се убеди дали това е възможно!
05 Декември 2013 11:55
Българите не слизали от конете си


Абе, разбрахме. Заглавието е "Българите не слизали от кобилите си". После на къмритата им викате шийпшагъз. Не е хубаво така
05 Декември 2013 12:28
Старобългарският култ към коня еволюира къмто култ към автомобила-само в София са регистрирани над 1 млн броя.
Спести ми как и какво правите с "Голф"-овете в София Прабългарите поне с една кобилка,то сега -с цял табун.Разврат си е
05 Декември 2013 12:30
Сега разбирам надписа на една "Скания":"тук работят 420 коня ....и едно магаре"
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД