:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Скандалният мач №2 срещу "Балкан" се доигра пред празни трибуни
Москва отхвърли твърденията, че е свалила Боинга над Украйна
Бившият кмет на Трън, ударил дете с джипа си - оправдан
СТАТИСТИКИ
Общо 381,842,094
Активни 1,277
Страници 116,356
За един ден 1,302,066

Софийският и Американският са най-добрите университети

За първи път държавата състави единна рейтингова система за качеството на висшето образование
Класация на ВУЗ-овете по учебни направления
Софийският университет е абсолютен лидер по качество на обучението сред класическите университети у нас, а Американският университет в България предлага най-добра реализация на възпитаниците си. Най-добрите икономисти у нас се подготвят извън икономическите университети. Обучението в част от масовите и нароилите се професионални направления извън водещите вузове е със съмнително качество.Това са част от изводите, които могат да бъдат направени на базата на първата цялостна рейтингова система на професионалните направления, предлагани от българските университети. Системата бе изготвена по поръчка на просветното министерство от консорциум между "Отворено общество", МБМД и "Сирма груп" и предоставя огромно количество данни по 51 индикатора за 52 професионални направления. Безпрецедентно е ползването на информация от НОИ за осигурителния доход и реализацията на всички студенти, завършили през последните 3 години.

Системата не класира университети, а дава подреждане по професионални направления. Така един университет може да е номер 1 в една наука и последен - в друга.

С 21 първи места от предлагани общо 25 професионални направления Софийският университет е безспорният първи сред така наречените пълни университети. СУ отстъпва на най-добрия частен университет - Американския, в направление "Икономика", където е втори. Икономическите университети се включват в класацията от третото място нататък.

Характерни за Американския университет в България са добрите нива на заплащане, реализацията по специалността, ниската безработица. АУБ се нарежда на второ място в общата класация след СУ по професионалните направления "Администрация и управление", "Информатика и комуникационни науки", "Обществени комуникации" и "Политически науки", но води по критерий реализация. В направление "Администрация и управление" например средният осигурителен доход на завършилите през последните 3 години АУБ е 1817 лв. срещу 1459 лв. за СУ. По специалността си работят 55% от завършилите частния вуз срещу 24% за СУ.

От рейтингите ясно се виждат и последиците от решенията на отделни университети да се разрастват в области, които не са типични за тях, както и предимствата да се работи целенасочено за развитието на дадени програми. Така например УНСС е най-добрият икономически университет, но по всички направления, предлагани в него, е на второ или трето място. В едно от тях - "Обществени комуникации и информационни науки", обаче отива на 5-а от общо 11 позиции. Частният Нов български университет, който се представя сравнително добре по голяма част от направленията, е успял да измести Музикалната академия, макар и с пренебрежимата разлика от 1 точка, в направлението "Музикално и танцово изкуство". В тази категория НБУ, който разработи амбициозни майсторски класове, има чувствително по-добри резултати по индикатор стажове на студентите, привлечени пари за наука, участие в международни проекти. Най-добрият технически вуз у нас - Техническият университет-София, в нетипичното за него направление "Администрация и управление" е 6-и, което е добро представяне за тази масово предлагана специалност.

В някои наукоемки направления пък разликата между първо и второ място е огромна. Така например във физическите науки разликата между 1-во и 2-ро място е 22 точки (при 100 възможни). Сходна е и картината в химическите науки.

Финансирането ще бъде обвързано с рейтингите

Всеки кандидат-студент може да направи собствена класация
Амбицията на държавата е да обвърже рейтинговата система с финансирането на университетите. Приоритетно ще бъдат увеличени средствата на добрите училища, обяви вчера просветният министър Сергей Игнатов. Според него и финансовия министър Симеон Дянков това може да стане още от средата на следващата година.

Според авторите на системата обаче обвързването й с финансирането на този етап е немислимо. В рейтинга са отчетени много индикатори, включително и субективни, извличани в рамките на представителни анкети, и директното му обвързване с финансирането ще е грешка, считат експертите. Възможно е обаче отделни индикатори да бъдат обвързани с отделни пера на финансиране.

Независимо от политическите решения за използване на системата тя предлага безпрецедентни възможности за информиран избор на кандидат-студентите (на адрес rsvu.mon.bg). За пръв път се предоставят толкова обемни данни за състоянието на висшето образование в България. "Това не е рейтинг, а система. Тя класира професионалните направления, а не университетите", изтъкват авторите на проекта. Сравнението между разнотипни университети е безсмислено и най-полезно за младежите е да се ориентират конкретно в избраното от тях професионално направление. Съставянето на обща картина за един университет обаче не е невъзможно - отделните класации по направления показват в каква част от предлаганите специалности университетът е много добър и къде отстъпва.

Уникална в изготвената платформа е възможността на потребителя сам да зададе конкретни индикатори и тежестта, която те да оказват в класацията. Така например вместо да ползва стандартната класация по 51 индикатора, той може да зададе само един или два, които го интересуват в най-голяма степен, и да получи индивидуално класиране.

Системата осигурява огромна по обем информация за конкретното професионално направление и университетите, които го предлагат. Така даден университет може да е първи в рамките на комплексната оценка, но да се справя зле по индикаторите, свързани с учебния процес, или да има сравнително лош резултат при реализацията на кадрите. Потребителят има възможност да провери всеки един от тези индикатори, а наличната информация дава възможност за огромен брой анализи, изтъкват от екипа.

Тази система ще направи възможен информирания избор на студентите и очакваме от тук да повиши конкурентоспособността между висшите училища. Изборът на студентите е ключов от финансова гледна точка за университета, обясниха от екипа. Системата ще е предизвикателство и пред университетите на вътрешно ниво, защото ще покаже кои от предлаганите професионални направления се справят добре и кои не.

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Встрани от възможностите за класиране порталът предлага и изключително детайлна информация за всеки университет. В меню "Висши училища" за всяко висше училище може да се получи информация за година на създаване, дадена акредитация, списък с всички предлагани специалности, както и общи данни за броя на преподавателите на трудов договор, книгите в библиотеката, учебна площ, процент на студентите, получаващи стипендии и др.

Средният доход на висшистите надхвърля 1000 лв.

Малка част от тях обаче работят по специалността си
Въпреки съществуващите диспропорции на образователния пазар университетите у нас не бълват безработни и ниско платени кадри. Безработицата сред висшистите, завършили в последните 3 години, е 3.3% - близо три пъти под средната за страната, а средният осигурителен доход на завършилите е 1033 лв. при средна работна заплата 606 лв. Получаваното възнаграждение дори надхвърля очакванията на завършилите за стартова заплата. Това показват осреднените резултати за реализацията на хората с висше образование, представени в рамките на новата рейтингова система на висшите училища.

Най-висока е безработицата при висшистите, завършили направлението "Религия и теология" - 7%, а най-ниска в медицината - между 0 и 0.58%.

Данните за средния осигурителен доход пък опровергават подозрението за трудната реализация на кадрите с висше образование, изтъкват експертите. Според представително проучване на МБМД средните очаквания за стартова заплата на завършилите през последните 3 години са били на ниво 714 лв. - чувствително по-ниско от получените впоследствие средни доходи. Дори в направления като изкуството, където се предполага реализацията да е проблемна, полученият среден доход е с около 100-200 лв. над средния за страната.

С най-високи доходи са възпитаниците на направления енергетика, машинно и общо инженерство, биотехнологии, политически науки, информатика и компютърни науки. В средата на доходната скала (около 1000 лв.) са медицината, фармацията, туризмът. На дъното са избралите да учат науки за земята, физически науки, социални дейности, философия. Въпреки високите средни доходи не всеки университет дава добри шансове за реализация. Разликите са толкова големи, че не могат да бъдат обяснени само с различното качество на обучението, а с проблеми в цялата система, както и в направения от студентите избор, изтъкват от екипа.

Добрите резултати са помрачени от друг статистически показател - само при 18% от завършилите висше образование има съответствие между професионалното направление, в което са следвали, и дейността, която упражняват. Най-голямо е съответствието в медицината - над 80%, най-малко - под 10%, в области като науки за земята, материали и материалознание, изобразително изкуство, химични технологии и др. Тези разминавания могат да се обяснят с желанието на младите хора да получат по-високи доходи през по-високия образователен статус независимо от областта на квалификацията. Големите диспропорции говорят и че конкретната квалификация не фигурира отчетливо като критерий за наемане на работа.

ДИСПРОПОРЦИЯ

Данните потвърждават съществуването на "мегаспециалности", които обучават огромна част от висшистите у нас. В българските университети съществуват общо 52 професионални направления, а само 6 от тях - "Икономика", "Администрация и управление","Право", "Комуникационна и компютърна техника", "Педагогика", "Туризъм", обучават над половината студенти - 50.6%.

МЕТОДОЛОГИЯ

В класацията се отчитат 51 индикатора, разпределени в 6 тематични групи - индикатори за учебния процес (20% тежест), за осигуряване на учебния процес (10%), за научноизследователската дейност (20%), за социално-битовите условия (5%), за реализацията (30%), за престиж (15%). Показателите допълнително са разделени на две групи - обективни, получавани през официални източници, и субективни - на база проведените представителни анкетни проучвания. В комплексната оценка обективните тежат с 69%, а субективните - с 31%. Субективните отговори са резултат от поредица представителни проучвания - сред 3010 работодатели, сред 3010 завършили през последните 3 години, сред 3023 преподаватели, сред 7414 магистри, 13 072 бакалаври, 2414 пълнолетни граждани за установяване на общественото мнение.
 Класация на специалностите в Софийския университет
101
11590
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
101
 Видими 
04 Ноември 2010 19:55
Американският университет в България предлага най-добра реализация на възпитаниците си.

Във фирмата на татко.Най-добрите икономисти у нас се подготвят извън икономическите университети.

Макроикономическите показатели на БГ го потвърждават.

Редактирано от - Scandinavian на 04/11/2010 г/ 19:57:36

04 Ноември 2010 19:59
"Най-добрите икономисти у нас се подготвят извън икономическите университети. "
Макроикономическите показатели на БГ го потвърждават.


Колко вярно!
04 Ноември 2010 20:00
А'е ВИАС или по новому УАСГ гдее в тая класация??? Нали уж стана университет?!?
04 Ноември 2010 20:10
За рейтинговата система И дано вечните форумни мрънкала спрат поне за малко да мрънкят, че завършващите университети не можели да си намерят работа и получавали по 300-400лв.!

_______________________
АБВ - Аутсайдери Бълнуват за Власт
Блогът на Манрико
04 Ноември 2010 20:14
Колчо бате къде го търсиш ВИАСа в тия класации там се учи ама наистина се учи ( поне така беше едно време надявам се че и сега е така) а тука в класациите виждам само висши училища в които с усилия само колкото си вземах едно време Съпромата и половината Строителна Механика ( за ТЕУДС не говорим въобще) съм ги завършил. Изключвам ВМЕИ.
Егати Лесото е в класацията ВИАС го няма. Нали знаеш вица едно време през 50те Лесото е било настанено в сградата на Биологическия факултет червената от към Драган Цанков и след няколко години взели че го преместили в Дървеница Защо ? защото колегите от ИСИ то през междучасията изкарвали помежду другото и Лесото.
04 Ноември 2010 20:16
Когато ги оценяват хранениците на Сорос няма начин да не е така. Изненадата е само във второто, а не първото място на Американския. Ако бяха открили по-рано пернишкия *****, вече щеше да е поне на трето място.
04 Ноември 2010 20:22
Статистиката за СУ и АУБГ е абсолютно точна.
АУБГ наистина има най добрата школа като софт скилс.
Между възпитаниците на този университет се възпитава екипност, отборен дух, нещо което го няма в нито един друг университет.
Крайният резултат е (колкото и глупаво да звучи ) "кастово" самосъзнание и повече или по малко "ефект на издърпване" между випускниците, който обеснява добрата последваща реализация.
Казвам го с добро чуство, като възпитаник на СУ - специалност управление.
----
Конкуренцията с УНСС е иррелевантна, УНСС има 5 или 6 качествени специалности, останалото е пълнеж които не гони качество, а количество студенти.
Отбелязвам - на СУ му липсва практиката или насочеността за софт скилс и тийм спирит обучения. За сметка на това със сигурност има много по добра школа за практическите административни практики (счетоводство, право и подобните)

Редактирано от - intel_inside на 04/11/2010 г/ 20:25:33

04 Ноември 2010 20:33
Абе може и да съм форумно мрънкало, ама тая класация ми се струва с малко мъгляви критерии и подозрително предсказуеми резултати.
Да оставим на страна доколко е предствителна извадката и доколко коректно са анализирани данните.
Светло бъдеще, казват от Отворено Общество, чакало младите специалисти в България. Даже те будалите (младите де) се надявали на 700 лева, пък глей ти: от всякъде им давали къде 900-1000. И това видиш ли било обосновано на 69% от "обективни източници".
После като видиш обява в jobs.bg за вишист с два чужди езика за 500 лева се чудиш къде са се намерили 800 души да кандидатстват. Ма тъпи бе. Требе си искат 1000.
Прави впечатление също липсата на Военноморското и ВИАС в класацийката.
Що ли?
04 Ноември 2010 20:33
Това е стъпка в правилната посока. Даже и да има дефекти в системата за оценяване, те могат да се поправят. Това е много важно, за да се знае Who´ s who в Бг образованието.
04 Ноември 2010 20:34
Добрите резултати са помрачени от друг статистически показател - само при 18% от завършилите висше образование има съответствие между професионалното направление, в което са следвали, и дейността, която упражняват.
Доста крив ми се вижда този показател. Според сайта на рейтинговата система го мерят, като съпоставят завършената специалност с регистъра на трудовите договори. А в този регистър колко точно е отразена специалността, по която работиш? Гледам например за СУ за направление "Информатика" 36% работа по специалността. Е не е така - според мен поне 90% от завършилите информатици си работят по специалността през първите 3 години след завършването. Така че не е чак толкова голямо помрачняването

_______________________
АБВ - Аутсайдери Бълнуват за Власт
Блогът на Манрико
04 Ноември 2010 20:37
Прави впечатление също липсата на Военноморското и ВИАС в класацийката.
Що ли?
Ми щото от вестника не са публикували данни за тях, иначе в сайта на системата си ги има. Ама е трудно да се сети човек за това, много е трудно...

_______________________
АБВ - Аутсайдери Бълнуват за Власт
Блогът на Манрико
04 Ноември 2010 20:54
Змей, като закрият СУ, каквато е тенденцията според министъра, америк. у-тет ще излезе вече на първа позиция! Въпрос на време!
04 Ноември 2010 21:00
Имахме си премиер с килийно образование и министър със средно, сумати депутати с купени дипломи... А на Отворено общество му хрумнало да прави рейтинги. В България се реализират най-добре тези, които не са успели да се реализират в учението. А практиката показва, че най-добра икономическа подготовка, според резултатите, дава бившия ВИФ (НСА)
--------------------
Вчера разговарях с един млад мъж завършил икономика в София, с четири езика - английски, френски, немски и руски. В момента изпълнява почти хамалски функции в една транспортна фирма с национално значение. Може би за работодателите му най-важният критерий е бил физическата му сила - около 2 м. висок и над 100 кг. живо тегло, но така му е писнало, че няма да се очудя ако някой ден, въпреки благия си нрав, хване работодателя си за гушата.
04 Ноември 2010 21:01
Морското не е университет.
А за него не се чува защото всичките му випусници се реализират и то не лошо - военните с 1000 лв. стартова, а моряците със същата, но в евро. И все не достигат бройките навигатори и механици.
04 Ноември 2010 21:04
Тази класация е фалшива!


Къде, питам, е Академията на МВР - Симеоново ? Къде е Националната спортна академия? И двете дали на България блестящи управленски кадри и бизнесмени- милионери?
04 Ноември 2010 21:29
А обърнахте ли внимание, че изрично беше подчертано, че медицината в СУ е изключена от класацията? - защо бе!?! - нали СУ са най-великите? - ама нямало още било завършили там медицина... - еми то по тая логика всяка новооткрита специалност ще бъде оценявана чак след цяло десетилетие! - дори само този факт показва, че методологията не струва - просто имаше едни пари за усвояване - и това е.
04 Ноември 2010 21:45
Защо ли не съм удовлетворен от възторжения тон на статията ? Защото един от авторите й е Таня Петрова - блестящ журналист, който винаги дава точна и реална оценка на "разтърсващите" реформа на И(г)натов и компания, а този път тя подозрително е замълчала. С това по никакъв начин няма да повярвам на системата на класацията, още повече, че тук ясно си вижда рука Соросова.
04 Ноември 2010 22:19
Ето как Иля Еренбург вижда този въпрос преди много години:
"Младите знаят много повече, отколкото чувстват; с това е свързано не само обедняването на философията, пък и на хуманитарните науки, пък и отслабването на ролята на изкуството в живота на обществото, осиротяването на чувствата, на въображението и на етиката. Преди хуманитарните факултети преставяха елита на нацията, младежите търсеха отговори на измъчващите ги въпроси не само в творчеството на Лев Толстой, но дори и в творчеството на Стриндберг, на Леонид Леонов и на Пол Бурже. Сега математическите и физическите факултети привличат най-добрите от новото поколение; можем да се убедим, че там любовта към точността не убива фантазията. Дори в областта на музиката, поезията и живописта младите физици са много по-осведомени от своите връстници - студентите във философския, историческия или юридическия факултет....."
---------------------
Това е било преди доста години, все пак. Сега, както и у нас, вече не е така, но ще бъде. Животът ще го наложи.


Редактирано от - Zmeja на 04/11/2010 г/ 22:55:10

04 Ноември 2010 22:20
Боже господи който иска може да види рейтинговата система на страницата на МОН http://rsvu.mon.bg/RSVU/?locale=bg аз съм изумен. Понеже съм завършил ВИАС погледнах рейтинга на специалноста архитектура строителство и геодезия
класацията е безумна
ВИАС - 60 и внимание барабани туш второ място Шуменският университет - 51 просто безумие чак на 4 място е Благой Иванов фигурира и някакъв си Варенски свободен университет а от догодина ще се включат и Школата в Симеоново и Нов Български универсистет. Просто безумие и умопомрачение.
Пожелавам на Бойко Борисов и ГЕРБ ерите да си купят до един апартамент на 15 етаж в блок конструиран от конструктор изкарал магистратура във Варненският свободен университет или в Шуменският и после да си седят в къщи когато затресе земетресение. На другите хора ако са в панелка да са спокойни конструкторите на панелките са прескачали Върбата и минавали под чатала на Козата. По -старите колеги знаят какво имам предвид.
04 Ноември 2010 22:24
По принцип не вярвам в рейтингите, но този звучи добре, защото всеки може да си избере свои тегла. Т.е. не съществува един рейтинг, а милиони.
А проектът е от преди Игнатов. Глупаво е да се определя бюджетна субсидия според подобни данни. Все едно да заменим изборите със социологическо допитване. Ако това стане, извадката ще се прави в централата на управляващата партия.
04 Ноември 2010 22:28
Змейко, доста по-отдавна трябва да го е писал това Еренбург. Освен ако...


04 Ноември 2010 22:29
Змей, ей ся ше дойде Фичо и ше ти разгони фамилията!
04 Ноември 2010 22:37
Шломо,
Благодаря. Публикацията е от 1988 г. и ме заблуди. Естествено, че човек починал през 1967-ма трудно може да напише каквото и да е през 1988-ма.
--------------------
Поправих времето по най-елегантния начин - чрез неопределеност. (Като в приказките:"Имало едно време...." )
Между другото Еренбург казва още:
"Тази глава може да озодачи някои читатели: как е възможно авторът да отрича философите и в същото време да философства?"
По-нататък обяснява...

Редактирано от - Zmeja на 04/11/2010 г/ 22:53:03

04 Ноември 2010 23:09
Е-е, колеги, всички знаем, че като се каже Университета, се разбира точно и единствено СУ "Климент Охридски"!...

____________________________
Не мир дойдох да донеса, а меч…

Редактирано от - редник на 04/11/2010 г/ 23:11:06

04 Ноември 2010 23:18
Върха цирка с класациите продължава може да си направите експеримент изберете направление " транспорт корабоплаване и авиация" . Предположете на кои места са Военно морското и Военно въздушното.
Не Не познахте Военноморското е ПРЕДПОСЛЕДЕН по рейтинг а Военно въздушното е извън класацията. И така значи който иска да пътува с кораб или самолет да се качва смело на кораба или на самолета и да пътува спокойно само ако пилота е завършил ВМЕИто защото е рейтингов. Предполагам че първите които ще избягат надалече от този самолет и по никакъв начин няма да ги убедите да се повозят са родителите на рейтига.
04 Ноември 2010 23:45
Автоцензор:
Глупаво е да се определя бюджетна субсидия според подобни данни. Все едно да заменим изборите със социологическо допитване.

Страхотно попадение! Точно така!
Аз пък искам да попитам - какво значи отрицателна безработица? - за завършилите ветеринарна медицина в Тракийския университет е посочена безработица (-0.78) - що ще значи тук отрицателната стойност - умът ми не го побира.
04 Ноември 2010 23:50
Една прекрасна топла-топла новина - тази вечер е реализиран първият български МОТ (магнито-оптичен капан), на 87Rb. Много успешно сътрудничество между БАН и СУ. Поздравления за колегите!
04 Ноември 2010 23:56
Автоцензор:
"Глупаво е да се определя бюджетна субсидия според подобни данни. Все едно да заменим изборите със социологическо допитване."

Аз даже лих го определил по скоро като това разплащанията на борсите да се правят на база социологически данни

Истината е че едни пора са взели едни пари.
Което има малко общо с атестация на ВУ
05 Ноември 2010 00:00
Прегледах сайта по диагонала. Утре ако имам време повече. Но правят впечатление две неща. Първо написаното най отдолу на сайта
Настоящият портал е създаден в рамките на изпълнението на проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България (РеСВУ_БГ)", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Съдържанието на настоящия портал при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Второ, че на базата на тази рейтингова система ще се раздават пари.
-
Провят впечатление използването на съмнителна информация, като такава от НОИ, като при това е възприемана буквално, а не тълкувана според практиките от действителността, от което могат да се направят интересни изводи.
-
С две думи - имало едни пари за усвояване има едни пари за раздаване.
05 Ноември 2010 00:17
Абе тия хора (дето се имат за управляващи) не разбраха ли, че България, най-малкото не е изолирана територия, и нейните граждани спокойно могат да си избират университети най-малко в целия Европейски съюз.
Защо тогава е нужна класация обхващаща само университетите в България?
Какво като знам, че СУ или АУБ или УНСС са сред водещите, след като ги няма в никоя европейска класация, а реализацията на възпитаниците им е мизерна в сравнение с реализацията на възпитаниците на повечето немски, скандинавски, френски, испански и британски университети?
Е познайте тогава колко пари бих похарчил за образование на наследниците си в български университети? Отговорът ми е - нула.
С удоволствие бих платил следването им дори в Португалия или Финландия, защото дори и там завършилите имат по-добър старт в професиите си от завършилите български университети!
05 Ноември 2010 00:18
не ми е ясно - тази система прави ли разлика между реализация в България и чужбина; доколкото ми е известно повечето от завършилите американския университет заминават за Америка
05 Ноември 2010 00:31
Самият факт, че се сравняват стари университети с по-нови; университети от провинцията, където заплащането е по-ниско с университети от София; частни с държавни университети и дифиренцирани бивши институти (вузове) с университети е едно погрешно и объркващо нещо. И това се е отразило в класациите. А след като общият извод е, че университетите в България си вършат добре работата и не произвеждат безработни, а качествени работници, то се налага въпросът, докога унивеситетският професор ще я кара с малко над 1000 лв. месечна заплата? Като имаме предвид, че в Румъния е 1200 евро (в леи по курса), а в Нигерия е 1000 долара. В Нигерия, приятели, не в ЕС...
05 Ноември 2010 00:33
Абе не само те заминават в чужбина.
То затова може би излиза, че голяма част от завършилите информатика не работят по специалността си.
Щото в НОИ не се водят.
А те си бачкат в Чехия, Великобритания и Щатите.
05 Ноември 2010 00:36
KDS,
точно така е. И в много страни от ЕС дори няма такси за университетите, а образованието е наистина безплатно. И най важното - още по време на следването, чрез стажовете и веднага след завършването децата веднага започват работа по специалностите си в тези страни и то със заплати несравними и с най-високите български заплати.
05 Ноември 2010 00:47
Щото в НОИ не се водят.

Ами в НОИ може и да се водят портиери или чистачки. Заради осигурителните прагове.
-
С глупостите въведени от Шулева информацията от НОИ и дори от статистиката (щото българинът си казва, абе вярно, че пишат, че няма да използват информацията за друго, освен за статистически цели, ама я да си вържа гащите, като излъжа и тук), е възможно най недостоверната.
-
А това, че според данни на НОИ завършилите този или онзи университет получавали 1000 и косур лева заплати, означава, че са почнали работа или в съдебната система или на държавна и общинска служба и то не случайна, което пък идва да каже, че вероятно първо са били назначени някъде, като секретарки, а после за да заемат по-висока длъжност им е трябвала диплома и са следвали. А тъй, като това следване за тези хора има само формалното значение на придобиване на диплома за заемане на длъжност, която ги чака, то се предполага, че са си купили дипломите. Или може да бъде направен и парадоксален извод - университетите с най-голяма реализация на най-големи заплати са най нискокачествените, защото лесно продават дипломи на тези, които им трябва единствено хартията.
05 Ноември 2010 01:01
Най-добрите икономисти у нас се подготвят извън икономическите университети


Така е - подготвят се на тепиха!
05 Ноември 2010 01:07
А доказано според реализацията им - най добрите финансисти се подготвят във ВИФ. Висшият институт за финанси.
А особено важни и практически полезни за финансовите операции дисциплини се оказаха бейзбол с бухалка извън зала и без топка.
05 Ноември 2010 01:24
Die Hexe, до колко миликелвина стигнаха? Браво!
05 Ноември 2010 04:56
Манрико си останА с надеждите.
05 Ноември 2010 05:36
Smurf, внимавай с квалификациите за шуменския, че ей сега ще изскочи маркса с двата плюса
05 Ноември 2010 07:05
Вие си мислете, че СУ води в класацията, обаче според "Дневник" всъщност води АУБ
Отворете утре "Дневник", току-виж се оказало, че министър-председател не ни е Бойко Борисов, ами Славчо Атанасов, примерно
05 Ноември 2010 07:41
Една прекрасна топла-топла новина - тази вечер е реализиран първият български МОТ (магнито-оптичен капан), на 87Rb. Много успешно сътрудничество между БАН и СУ.Прекрасна, прекрасна... колко да е прекрасна без лентичка за прерязване.
05 Ноември 2010 08:01
Тъкмо щях да отбележа за "Дневник" и срамежливото му - "Ама СУ води в 21 от 25 направления, но АУ-то...".
А на соросчетата и Мумията вяра да нямате!
Що се отнася до Шуменския институт за детски учителки - вижте това /сегашно, прясно/ - "Случайна студентка - I И II" - Натиснете тук
-------------------------------
Блогът на Генек

05 Ноември 2010 08:50
Манрико си останА с надеждите.
Ами то затова бяха само надежди, а не убеденост. Но пък се потвърди още веднъж моято мнение за лузърския манталитет - "Казват, че новозавършили специалисти почвали масово работа с над 1000лв, а пък аз не мога да си намеря и за 400лв работа. Значи или лъжат, или аз съм некадърен. Значи - лъжат!".

_______________________
АБВ - Аутсайдери Бълнуват за Власт
Блогът на Манрико
05 Ноември 2010 09:01
Интересното по-скоро е друго - правителството, медите, част от форумите ..., приемат като абсолютно коректна и меродавна за отпускане на държавни субсидии и за манипулиране на "образователния пазар", класацията на "Отворено общество", но тотално неглижираха ВЪНШНАТА оценката на БАН от единственото специализирано европейско звено за такава оценка - Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA – “All European Academies”).
Следваща стъпка - "Отворено общество" предлага списък на висши училища, които според него са толкова далече от истината, наричана: Американски университет в Бг., че трябва да бъдат закрити - правителството приема.
05 Ноември 2010 09:04
Въпреки всичко създаването на рейтингова система е прекрасна новина. Начало може би на реално разчистване на кочината, в която се превърна сферата на висшето образование за годините на "прехода". Дори ми е трудно да повярвам, че министерството е сътворило нещо толкова полезно!
05 Ноември 2010 09:13
Според анализаторите на класацията:
"Безработицата сред висшистите, завършили в последните 3 години, е 3.3% - близо три пъти под средната за страната, а средният осигурителен доход на завършилите е 1033 лв. при средна работна заплата 606 лв. Получаваното възнаграждение дори надхвърля очакванията на завършилите за стартова заплата."
Според действителността (от текуща обява за работа в НАП - Силистра):
.......
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За една щатна бройка от длъжността „младши експерт” в отдел „Информационни системи”- ИРМ Силистра в ТД на НАП Варна, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, бакалавър;
- професионален опит: не се изисква;
- придобит V младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за конкурсната длъжност са :
-висше образование с насоченост към информационните технологии;
-администриране на операционни системи Windows/сървъри и работни станции/.
3. Конкурсът ще се проведе чрез тест за професионални знания и умения и интервю
.............
7. Описание на длъжността:
• Извършване на системна администрация и Help Desk.
• Поддържане на специализираните програмни продукти и информационните системи на приходната администрация и администриране на база данни.
• Поддръжка на хардуер.
8. Основната заплата, определена за длъжността е 500 лв.
......................
Чакат се хора, завършили който и да е ВУЗ.
Или класацията е сбъркана, или НАП. Най-вероятно и двете.
05 Ноември 2010 09:18
Нали съм си КРАТУНА, ама нека някой ми обясни какво става с образованието по МЕДИЦИНА??? Все пак всички ходим на лекар....
05 Ноември 2010 09:18
Софийският и Американският са най-добрите университети

Абсолютно не е вярно.
Най добър е университета "На тати щерката"
За какво ти е университет след като тати работи мутра, а мама е партиен член /Боже прости/, а дядо е чичко паричко куфарчо, от ерата Луканов.
Да учат тия които нямат други качества.

05 Ноември 2010 09:20
Ставал съм свидетел как се изработват тези оценки. Нали самите преподаватели от тези университети се оценяват един друг на принципа - ти на мене, аз на тебе Пълна пародия са!
Защо не питат работодателите, кой университет произвежда най-качествени кадри?
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД